Kullanım kılavuzu ACER A700

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER A700 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER A700 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER A700 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER A700 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (7318 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER A700 (99268 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER A700

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Bunun size hayatýnýzý kolaylaþtýracak mükemmel bir kullaným rahatlýðý saðlayacaðýna söz veriyoruz. Ýyi þanslar! 3 Ýçindekiler Uyarýlar ve önemli talimatlar - ankastre fýrýn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Cihazýn tanýmý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Kontrol paneli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Bu fonksiyon sadeceilk baðlantý esnasýnda devreye girer. Bir elektrik kesintisinde, elektrik geri geldikten sonra demo fonksiyonu sadece göstergede sembolü yanýp sönerse otomatik 12:00 ve olarak devreye girer. Yaklaþýk iki saniye kadar dokununuz, Kýsa bir sinyal sesi duyulur. Ayný anda Kýsa bir sinyal sesi duyulur, gösterge üzerinde 12:00 saat ayarý gösterilir (Þek. Fýrýnýn çalýþtýrýlmasý ile belirir, yani gösterge üzerinde sembol demo fonksiyonunun aktif hale geçtiði konusunda uyarýr. Fýrýnýn bütün fonksiyonlarý seçilebilmektedir. Fýrýn gerçekten fonksiyonel durumda deðil ve ýsý rezistanslarý devreye girmiyor. Demo fonksiyonunu tekrar kapatmak için yukarýda tarif edilen þekle göre hareket ederek fýrýný kapatýnýz. Demo fonksiyonu elektrik kesintisinde programýn hafýzasýnda kayýtlý tutulmaktadýr. Þek. 16 20 Tuþ ikaz sesi Fýrýný, her bir tuþa dokunduðunuzda bir sinyal sesi verecek þekilde ayarlayabilirsiniz. Bu fonksiyon sadece fýrýn kapalý iken aktif hale getirilebilir. Yiyecekler ýsýtýldýðýnda, bir tencerede olduðu gibi buhar oluþmasýna neden olur. Buhar, fýrýn kapaðýnýn camý ile temas ederse yoðunlaþarak su damlacýklarý meydana getirir. Yoðunlaþmayý önleyebilmek için, boþ fýrýný her zaman 10 dakika ön ýsýtmaya tabi tutunuz!Her piþirim iþleminden sonra su damlacýklarýný silmenizi tavsiye ederiz. Sýcak hava kullanýmý Isý aktarýmý, fýrýnýn arka duvar kýsmýnda bulunan havalandýrma faný tarafýndan saðlanan sýcak hava ile gerçekleþmektedir (sýcaklýk konveksiyonu). Bununla beraber ýsý, fýrýnýn içinde hýzlý ve eþit düzeyde daðýlabilmektedir. Bu yüzden, farklý raf katlarýnda birden çok yemek ayný anda piþirilebilmektedir (þekil 20). Sürekli hava akýmýndan dolayý, koku ve tatlarýn karýþmamasý farklý yiyeceklerde bile saðlanabilmektedir. Sýcak hava kullanýmý Þek. 20 Sýcak hava kullanýmýnda 2 tepsiye kadar çörek/ pasta ayný zamanda fýrýna sürülebilir. Piþirme veya kýzartma da sadece bir kat ve daha iyi gözlem için alt kýsýmlardaki sürgülü kýsmýn kullanýlmasý tavsiye edilir. Sýcak hava kullanýmý özellikle mantar ve meyvelerin sterilize edilmesi ve kurutulmasý için de son derece uygundur. Üst ve alt ýsý Üstten ve alttan ýsý. Eðer yemek aþaðýdan veya yukarýdan daha fazla ýsýya ihtiyaç duyarsa, o zaman yukarýdaki veya aþaðýdaki tepsi katlarýný kullanýn. Izgara Genelde av eti ve köfte haricindeki bütün et türleri ýzgara yapmaya uygundur. [. . . ] Garanti süresi, malýn teslim tarihinden itibaren baþlar ve Fýrýn-Çamaþýr-Bulaþýk Makineleri-Soðutucu & Dondurucular-Split klimalar ve Mikrodalgalar 3 (ÜÇ) yýl. Süpürge-Ocak-Asprirator-Davlumbaz-Su ýsýtýcýlarý-Küçük ev aletleri 2 (ÝKÝ) yýldýr. Malýn bütün parçalarý dahil olmak üzere tamamý Firmamýzýn garantisi kapsamýndadýr. Malýn garanti süresi içerisinde arýzalanmasý durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. [. . . ]

ACER A700 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER A700 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag