Kullanım kılavuzu ACER ASPIRE 4755

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER ASPIRE 4755 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER ASPIRE 4755 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER ASPIRE 4755 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER ASPIRE 4755 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1294 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER ASPIRE 4755 QUICK START GUIDE (1168 ko)
   ACER ASPIRE 4755 (1842 ko)
   ACER ASPIRE 4755 QUICK START GUIDE (1051 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER ASPIRE 4755

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Ayar deerlerinin okunmas. . . Kolayca yaplr . . . Ayarlama iåleminin yaplmas Program seçme dümesini, saat 12 konumundan baålayarak, saatin çalåma yönünün tersine doru, bir diå atlayacak åekilde sola çeviriniz. Say göstergesinde aktüel su sertlik derecesi gösterilir (su sertlik derecesi, cihaz fabrikadan çkmadan önce 4 kademesine ayarlanmåtr). [. . . ] Program seçme dümesini çevirerek, ayarlanmå bu deeri deiåtiriniz (07). * sadece ilk kez bulaåk ykamadan önce veya su sertliinde bir deiåiklik olduunda Cihazn Aç/Kapat (ana åalter) dümesini "Kapat" konumuna getiriniz Ayarladnz bu deer bellee kaydedilir. Özel tuzun doldurulmas Kirecin çözdürülmesi (Ayarlanan deer 0 ise bu iåleme gerek yoktur!) . . . Kapa açnz. lk ykama iåle minden önce 1 l suyu, tuzun koyulduu azdan doldurunuz. Kapa kapatnz ve çevresini uygun åekilde te mizleyiniz. Parlatc doldurulmas Prl prl yapar . . . åaretli yere 1 basnz ve kapa 2 kaldrnz. Doldurma iålemi daima, seviye (miktar) göstergesi yand zaman yaplr. KLAK! Deterjan doldurulmas Çok miktarda bulaåk art, çok miktarda temizlik maddesi demektir . . . Dikkat, Kombine ürünler bütün programlar için uygun olmayp, üreticinin vermiå olduu bilgileri dikkate alnz. PLOP! Su musluunu açnz Su marå marå . . . Program seçilmesi Hzl, ekonomik yada youn Program Listesi Bu genel bakå bölümünde, mümkün olan azami program adedi gösterilmiåtir. Cihazn kapan kapatnz ve çalåtrnz ya da program iptal ediniz (programn iptal edilmesi bölümüne baknz). Atk (pis) su hortumunu katlanmamå åekilde yerleåtiriniz. Bulaåklarn üzerinde süt gibi tortular var (giderilebilir türden) Bulaåklarn üzerinde süt gibi tortular var, bardaklar bulank/körelmiå (giderilebilir türden deil) Lekeler ve izler var Parlatc dozaj çok fazla/çok az zler varsa; Dozaj düåürünüz. Su veya kireç lekeleri varsa: Dozaj yükseltiniz. Pis su boåaltma hortumu tkal veya katlanmå Su sertlik ayar yanlå yaplmå; Özel tuz eksik Bardaklar bulaåk makinesinde ykanmaya elveriåli deil Su sertlik ayarn doru yapnz. Bardaklar koruyan türden temizlik maddesi kullannz. Çok az temizleme maddesi kullanlmå Plastik parçalarda/bulaåklarda renk deiåiklii söz konusu Besinlerden kaynaklanan boya maddelerinden (domates sosu) dolay renk deiåiklii söz konusu Üreticinin (temizleme maddesi) verdii bilgilere dikkat ediniz. Renk deiåiklikleri herhangi bir problem teåkil etmez; bu renkler daha sonra bulaåk ykandkça azalr. Kaåk, çatal veya bçaklarda paslanma söz konusu Kullanlan kaåk, çatal veya bçaklar paslanmaz metalden deil Sert metalden olan bçak azlar paslanmaya karå daha hassas olur Yabanc veya harici pas söz konusu Bulaåk makinesinde ykanmaya elveriåli kaåk, çatal veya bçak kullannz. Cihazda kesinlikle paslanabilecek parçalar ykamaynz. Daha fazla bilgi edinmek için, kullanma klavuzuna baknz Programn yarda kesilmesi . . . AÇ/KAPAT dümesini "KAPALI" konuma getiriniz. Devam ettirmek için, cihazn kapan kapatnz, ana åalteri tekrar açnz. Programn kesilmesi . . . Program çalårken, program seçme dümesini Reset pozisyonuna çeviriniz. [. . . ] Renk deiåiklikleri herhangi bir problem teåkil etmez; bu renkler daha sonra bulaåk ykandkça azalr. Kaåk, çatal veya bçaklarda paslanma söz konusu Kullanlan kaåk, çatal veya bçaklar paslanmaz metalden deil Sert metalden olan bçak azlar paslanmaya karå daha hassas olur Yabanc veya harici pas söz konusu Bulaåk makinesinde ykanmaya elveriåli kaåk, çatal veya bçak kullannz. Cihazda kesinlikle paslanabilecek parçalar ykamaynz. Daha fazla bilgi edinmek için, kullanma klavuzuna baknz Programn yarda kesilmesi . . . AÇ/KAPAT dümesini "KAPALI" konuma getiriniz. Devam ettirmek için, cihazn kapan kapatnz, ana åalteri tekrar açnz. Programn kesilmesi . . . Program çalårken, program seçme dümesini Reset pozisyonuna çeviriniz. [. . . ]

ACER ASPIRE 4755 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER ASPIRE 4755 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag