Kullanım kılavuzu ACER ASPIRE 5230

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER ASPIRE 5230 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER ASPIRE 5230 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER ASPIRE 5230 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER ASPIRE 5230 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (938 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER ASPIRE 5230 QUICK START GUIDE (1362 ko)
   ACER ASPIRE 5230 (1096 ko)
   ACER ASPIRE 5230 QUICK START GUIDE (1673 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER ASPIRE 5230

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Hatal balantdan kaynaklanan hasarlarda garanti hakk ortadan kalkar. Kendi güvenliiniz için uyarlar Bu cihaz sadece evde kullanm için tasarlanmåtr. Yetiåkinler ve çocuklar, eer bedensel veya zihinsel olarak yeterli deillerse H veya cihaz doru ve emniyetli bir åekilde çalåtracak bilgi ve deneyime sahip deillerse, H cihaz gözetimsiz åekilde kullanmamaldrlar. Çocuklarn cihaz ile oynamasna asla izin verilmemelidir. Scak piåirme alan Yanma tehlikesi!Asla scak piåirme alannn iç yüzeylerine ve stc elemanlara dokunmaynz. [. . . ] Hava dolaåm olumsuz åekilde etkilenir ve kzartma sonucunuz kötüleåir. Açk kzartma Açk kzartma için kzartma tenceresi kapaksz olarak kullanlr. Üst/alt stma % ile kzartma srasnda kzartma süresinin yaklaåk yars veya üçte ikisinde kzartmalar çeviriniz. Üniversal tavada kzartma Üniversal tavada kzartma srasnda et suyu ortaya çkar. Üniversal tavada piåirme srasnda garnitürleri de (örn. Daha küçük kzartma iålemlerinde üniversal tava yerinde daha küçük bir kzartma tenceresi kullanabilirsiniz. Bunu dorudan tel zgara üzerine yerleåtiriniz. 15 Üniversal tavada tel zgara ile kzartma Tel zgaray üniversal tavann içine koyunuz ve bunlar birlikte ayn yerleåtirme seviyesine yerleåtiriniz. Kapal kzartma Kapal kzartma için kapakl kzartma tenceresi kullannz. Kapal kzartma özellikle buulama yemekler için uygundur. Kzartma tablolar Kzartma süresi ve scakl büyüklüe, yükseklie, türe ve kzartma kalitesine baldr. Genel olarak geçerli olan: Kzartma ne kadar büyükse scaklk o kadar düåük ve kzartma süresi de o kadar uzun olur. Tablodaki veriler standart deerlerdir ve açk kzartmalar için geçerlidir. Bu deerler kzartmann türüne, miktarna ve kzartma tenceresine göre deiåebilir. lk denemede verilen scaklklardan en düåüünü kullannz. Temel olarak, daha düåük bir scaklk daha düzgün bir kzarma salar. Veriler buzdolabndan çkartlan etin dorudan souk frna sürülmesi durumundaki bilgilerdir. 18 Izgaralk malzeme Domuz Derili domuz kzartmas Domuz paças Rozbif, orta piåmiå Kemiksiz kuzu budu, orta piåmiå Kümes hayvan (doldurulmamå) Yarm tavuk, 1 2 parça Tavuk, bütün, 1 - 2 parça Ördek, bütün, 2 3 kg Kaz, bütün, 3 4 kg Yerleåtirme seviyesi ºC olarak scaklk Dakika olarak zgara süresi 2 2 2 2 2 2 2 1 170 180 220 170 210 200 180 150 190 200 240 190 230 220 200 170 140 120 40 120 40 60 90 130 160 150 50 150 50 80 120 160 Yass zgaralar Büyük miktardaki yass zgaralk malzeme için büyük alanl zgara kullannz + (Resim A). Küçük miktardaki yass zgaralk malzeme için küçük alanl zgara kullannz (. Küçük yass zgara kullanarak enerjiden tasarruf edersiniz. Kzartmalk malzemeleri zgara sürenin yars veya üçte ikisi dolduktan sonra çeviriniz. Izgara konumu Tel zgarann konumunu deiåtirerek zgara sonucunu etkileyebilirsiniz: 19 Izgara Kullanm konumu ¾ ½ Yass zgara tablosu Girintili büyük alan zgarasn aåaya doru üniversal tavaya yerleåtiriniz: iyi piåmesi gereken zgaralk malzeme için uygun Girintili büyük alan zgarasn yukarya doru üniversal tavaya yerleåtiriniz: az veya orta piåmesi gereken zgaralk malzeme için uygun Tablodaki bilgiler nominal deerlerdir. Bu deerler zgaralk malzemenin türüne ve miktarna göre deiåebilir. Bunlar buzdolabndan çkartlan et ve souk frna sürme için geçerlidir. Yerleåtirme seviyesi Izgaralk malzeme ºC olarak scaklk Dakika olarak zgara süresi Uyarlar Domuz Fileto biftek, orta piåmiå (3 cm kalnlnda) Biftek, iyi piåmiå (2 cm kalnlnda) Sr Fileto biftek (3 4 cm kalnlnda) Tournedos Kuzu Fileto Pirzola Sosis Kümes hayvan Tavuk butlar Küçük tavuk parçalar Balk Biftek Pirzola Bütün balk 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 270 270 270 270 270 270 250 250 250 220 220 220 12 15 15 20 15 20 12 15 8 12 10 15 10 14 25 30 25 30 15 20 15 20 20 25 Izgara konumu araclyla istenen piåirme sonucu elde edilebilir stenen piåirme derecesine göre zgara süreleri ksaltlabilir veya uzatlabilir stenen piåirme derecesine göre zgara süreleri ksaltlabilir veya uzatlabilir Hafifçe kesiniz Derinin delinmesi nedeniyle zgarada hava oluåumu engellenebilir Parçalar ayn ç y kalnlkta l l k l l k olmal 20 Izgaralk malzeme Yerleåtirme seviyesi ºC olarak scaklk Dakika olarak zgara süresi Uyarlar Sebze Tortulu tost 4 3 270 220 15 20 10 15 Yerleåtirme seviyesi tortu yüksekliine göre ayarlanr Buz çözme Bu bölümde scak hava 3 veya buz çözme kademesi A ile nasl buz çözeceinizi okuyacaksnz. Scak hava ile buz çözme Donmuå veya derin dondurulmuå ürünlerin piåirilmesi veya buzlarnn çözülmesi için scak hava 3 çalåma modunu kullannz. Burada aåadaki noktalara dikkat ediniz: H Buzu çözülen donmuå veya derin dondurulmuå ürünler (her åeyden önce balk) için piåme süreleri taze ürünlerinkinden daha ksadr H Dondurulmuå baln piåme süresi buz çözme süresi kadar uzar H Kümes hayvannn içini temizleyebilmek için daima piåirmeden önce hayvannn buzunu çözünüz. H Dondurulmuå bal taze bal piåirdiiniz scaklkta piåiriniz H Büyük miktarda derin dondurulmuå hazr sebzeyi ayn anda alüminyum kaplarda piåirme alanna sürebilirsiniz H Tek kademede buz çözme için 1. yerleåtirme seviyesini iki kademede çözme için 1. yerleåtirme seviyelerini kullannz H Derin dondurulmuå gdalar için üretici bilgilerini dikkate alnz 21 Dondurulmuå yemek °C cinsinden scaklk deerleri 50 50 60 50 Dakika olarak buz çözme süresi 30 30 45 50 90 60 60 70 Çi dondurulmuå ürünler/ Dondurulmuå gdalar Ekmek/Sandviç ekmei (750 1500 g) Kuru dondurulmuå tepsi keki Islak dondurulmuå tepsi keki Buz çözme kademesi Buz çözme kademesi A çalåma modu ile özellikle hassas keklerin (örn. [. . . ] Cihaz kapann içindeki parçalarn kenarlar sivri olabilir. Cihaz ancak, kapak sürgüleri ve cihaz kapa düzenli bir åekilde takldktan sonra kullannz. Kapak sürgüsünün sökülmesi Sökme iåleminden önce, kapak sürgüsünün hangi pozisyonda takl olduuna dikkat ediniz. Cihaz kapan sökünüz ve ön taraf aåada kalacak åekilde yumuåak, temiz bir zemine koyunuz (bkz. bölüm: Cihaz kapann sökülmesi ve taklmas). A B 2. [. . . ]

ACER ASPIRE 5230 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER ASPIRE 5230 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag