Kullanım kılavuzu ACER ASPIRE 5330

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER ASPIRE 5330 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER ASPIRE 5330 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER ASPIRE 5330 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER ASPIRE 5330 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (938 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER ASPIRE 5330 QUICK START GUIDE (1294 ko)
   ACER ASPIRE 5330 (1096 ko)
   ACER ASPIRE 5330 QUICK START GUIDE (2000 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER ASPIRE 5330

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Birbirinden bamsz üç ayarlanabilir iklimlendirme bölümünde, ayn anda krmz åaraplar ve beyaz åaraplar ideal içme s derecesinde muhafaza edilir. Fabrikamzdan çkan her cihaz, iålev ve kusursuz durum hususunda kontrol edilir. Sorularnz varsa (özellikle de cihazn kurulmas ve balanmas ile ilgili), yetkili servisimiz memnuniyetle hizmetinizdedir; yetkili servis bölümüne baknz. Daha fazla bilgi ve ürün yelpazemizden bir seçim için, internet sitemize baknz. [. . . ] Alt B veya C tuålar ile, mümkün olan üç ayardan istediiniz ayar seçiniz. Cihazn kapatlmas veya tamamen devreden çkarlmas Cihazn kapatlmas Ana åalteri kapatnz. 4. Tuå a Göstergedeki bölümlerde, kapatlmå her iklimlendirme bölümünde [OFF] (KAPALI) gösterilir. Cihazn tamamnn devreden çkarlmas Cihaz uzun zaman kullanmayacaksanz: 1. Bunun için elektrik fiåi çekilip prizden çkarlmal veya cihazn bal olduu sigorta kapatlmaldr. Cihaz kapplarn açk braknz. 10 Åiåelerin yerleåtirilmesi Yerleåtirirken åu konulara dikkat edilmelidir D Çekmece tipi åiåe raflar Dåa doru çekilebilen (teleskop) raflarn dåar çkarlmas D Toplam 118 adet 0, 75 litrelik åiåe, cihazn çekmece türü åiåe raflarna yerleåtirilebilir. Åiåeler yatk konumda bir ters bir düz yerleåtirilirse, bu åiåe adedine ulaålabilir. D Çekmece türü åiåe rafn dåar çekiniz, åiåe rafn ve dåa doru çekilen ray ok iåareti yönünde bastrnz, oturduklar yuvadan çözünüz ve tamamen dåar çkarnz. D Åiåe åekli ve ebat farkl olmas halinde, bildirilen bu åiåe adedinden farkl bir say elde edilebilir. Åiåelerin soutma bölmesinin iç arka duvarna temas etmemesine dikkat ediniz. Eriyen su (terleme), åiåeler üzerinden cihazn içine akabilir. Dikkat: Alkol oran yüksek olan svlar iyice kapatarak ve dik olarak buzdolabnda muhafaza ediniz. Fabrika ön ayar olarak, 17 °C hedef s derecesi ayarlanmåtr. Temperlenecek iklimlendirme bölümünü mümkünse boåaltnz ve s derecesini åarabn güncel depolama s derecesine ayarlaynz. Åarap åiåelerini iklimlendirme bölümüne yerleåtiriniz. stediiniz fonksiyon ekranda gösterilinceye kadar, tuålara basnz. [DATE FORMAT] Gün DD. Ay MM. Yl YYYY, (TARH FORMATI) Ay MM. Gün DD. Yl YY, Yl YY. Gün DD. Ay MM. [LANGUAGE] (LSAN) Ekran gösterge lisan: Almanca, ngilizce, Franszca, talyanca, Hollandaca, spanyolca, Danimarkaca, Norveççe, sveççe, Rusça. [CELSIUS] (°C) veya [FAHRENHEIT] (°F) Devredeki çalåma esnasndaki gösterge için logo, tarih ve saat fonksiyonlu dokuz gösterge varyant. Is derecesi birimi 31 DD MM YY F C 23:59 3. @ oder A tuålar ile, seçilmiå temel ayarlar deiåtiriniz. Seçim ksaca görüntülenir. [STANDBY SCREEN] (STANDBY EKRAN) [BUTTON SOUND daha düåük / daha sesli VOLUME] (SES ÅDDET TUÅ SES) [BRIGHTNESS daha aydnlk / daha karanlk DISPLAY] (EKRAN AYDINLII) [CONTRAST daha güçlü / daha zayf DISPLAY] (EKRAN KONTRASTI) [BUTTON SOUND Biip / Klik / Ses kapal VOLUME] (TUÅ SES) Taraf açk / kapal [ALL CLIMATIC ZONES SWITCHED ON] (TÜM KLMLENDRME BÖLÜMLER AÇILMIÅ), [SWITCH ON RIGHT SIDE ONLY] (SADECE SA TARAFI AÇ), [SWITCH ON LEFT SIDE ONLY) (SADECE SOL TARAFI AÇ). 31 DD MM YY F C 10. 10. 06 DD MM YY 4. Menüden çklmas gerekmedene, arka arkaya birden fazla temel ayar deiåtirilebilir. Baåka temel ayarlar deiåtiriniz veya a tuåu ile menüden çknz. 15 Ayarlama [REST MODE] (DNLENME MODU) Fonksiyon [ON]/[OFF] (AÇIK) / (KAPALI) [ON] (AÇIK) konumunda, tuåa basldnda sinyal sesi kapaldr. Sunum aydnlatmas için sekiz versiyon. Sunum å versiyonunun baålatlmas 1. Üst B veya C tuålar ile, [PRESENTATION LIGHT SCENARIOS] (SUNUM IÅII VERSYONLARI) fonksiyonunu seçiniz. [PRESENTATION LIGHT SCENARIOS] (SUNUM IÅII VERSYONLARI) DD MM YY F C [LIGHT Cihaz kaplarnn açlmasnda, SCENARIOS FOR sunum ånn açlmas / OPENING DOOR] kapatlmas için alt åk versiyonu. (KAPI AÇILMASI DURUMU ÇN IÅIK VERSYONLARI) Sunum å klimlendirme bölümlerinin sunum å, otomatik olarak, sekiz versiyondan biri üzerinden kumanda edilebilir, haftann belli günlerinde ve belli saatlerde devreye sokulabilir. Ayarlanan versiyon kaytl kalr, ihtiyaca göre seçilebilir ve baålatlabilir. [. . . ] Cihaz dåndaki alt kap açma åklar Alt kap açma å, kumanda ünitesinin alt tarafna yerleåtirilmiåtir ve iklimlendirme bölümünün sol alt tarafn aydnlatr. Kap açma ån açmak için, metal teli çözünüz. Ampullere sadece temiz ve kuru bir bez ile dokununuz. Yedek ampul: 12 Volt, G4, 5 Watt 19 Çalåma sesleri LED iç mekan sunum å Cihaznzn iç mekanlarnn sunum å, bakm istemeyen LED lambalar ile donatlmåtr. Bouk horultu sesi Horultu - Motorlar (örn. Fkrt, årlt veya kaynama sesleri - Borularn içinde soutma maddesi akyor. [. . . ]

ACER ASPIRE 5330 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER ASPIRE 5330 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag