Kullanım kılavuzu ACER ASPIRE 5935G

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER ASPIRE 5935G kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER ASPIRE 5935G kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER ASPIRE 5935G kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER ASPIRE 5935G : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (938 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER ASPIRE 5935G QUICK START GUIDE (986 ko)
   ACER ASPIRE 5935G (850 ko)
   ACER ASPIRE 5935G QUICK START GUIDE (960 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER ASPIRE 5935G

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] °dH 0-6 7-16 * sadece ilk kez bulaåk ykamadan önce veya su sertliinde bir deiåiklik olduunda °fH 0-11 12-29 °Clarke mmol/l Cihaz ayarl deer 0-8 9-20 0-1, 1 1, 2-2, 9 3, 0-3, 7 3, 8-6, 2 0 1 2 3 Kolayca yaplr . . . Ayarlama iåleminin yaplmas Program seçme dümesini, saat 12 konumundan baålayarak, saatin çalåma yönünün tersine doru, bir diå atlayacak åekilde sola çeviriniz. Tuz ilave etme göstergesi yanp söner, su giriåini kontrol etme göstergesi ve program akå göstergesi yanar (su sertlik derecesi, cihaz fabrikadan çkmadan önce 2 kademesine ayarlanmåtr). Program seçme dümesini çevirerek, ayarlanmå bu deeri deiåtiriniz (03). [. . . ] Ayarladnz bu deer bellee kaydedilir. 17-21 30-37 21-26 22-35 38-62 27-44 Özel tuzun doldurulmas Kirecin çözdürülmesi (Ayarlanan deer 0 ise bu iåleme gerek yoktur!) . . . Kapa açnz. lk ykama iåle minden önce 1 l suyu, tuzun koyulduu azdan doldurunuz. Kapa kapatnz ve çevresini uygun åekilde te mizleyiniz. Parlatc doldurulmas Prl prl yapar . . . åaretli yere 1 basnz ve kapa 2 kaldrnz. Doldurma iålemi daima, seviye (miktar) göstergesi yand zaman yaplr. KLAK! Deterjan doldurulmas Çok miktarda bulaåk art, çok miktarda temizlik maddesi demektir . . . Dikkat, Kombine ürünler bütün programlar için uygun olmayp, üreticinin vermiå olduu bilgileri dikkate alnz. PLOP! Su musluunu açnz Su marå marå . . . Program seçilmesi Hzl, ekonomik yada youn . . . Program listesi Burada kullanlmas mümkün olabilecek bütün programlar gösterilmiåtir. çünkü kendi kendinize yardm etmeniz sizin çkarnzadr! Giderilmesi Arza Muhtemel sebepleri Giderilmesi B Küçük arzalar kendiniz giderebilirsiniz . . . Arza Muhtemel sebepleri "Su giriå kontrolü" göstergesi yanar Su giriå musluu skåmå veya kireçlenmiå Su giriå musluunu açnz. Akan su miktar (debi) bu miktardan daha az ise, su musluunun deiåtirilmesini salaynz. Su giriå hortumunu katlanp bükülmeyecek åekilde yerleåtiriniz. Bulaåklar temiz deil Bulaåklarn üzerinde kum veya irmik gibi artklar var Bulaåklar birbirine temas ediyor ya da üst üste gelmiå Çok az temizleme maddesi kullanlmå Uygun olmayan bir program seçilmiå Su püskürtme kollarndaki memeler tkanmå Süzgeçler pislenmiå, yerlerine salam oturmamå Su püskürtme kollar kilitlenmiå Bulaåklar birbirinden ayrnz, birbirlerine temas etmesini önleyiniz. Bulaåklar cihaza su püskürtme kollar serbest dönebilecek åekilde yerleåtiriniz. Cihazn içinde su art var ve "Su giriåini kontrol edin" göstergesi yanyor Su boåaltma pompas bloke olmuå Ykama program henüz sona ermemiå Pis suyu dåar atma pompas temizlenmelidir (yukarya baknz). Cihazn kapan kapatnz, cihaz çalåtrnz ve program sonunu bekleyiniz (program sonu göstergesi yanar) ya da program iptal ediniz (programn iptal edilmesi bölümüne baknz). Atk (pis) su hortumunu katlanmamå åekilde yerleåtiriniz. Lekeler ve izler var Parlatc dozaj çok fazla/çok az zler varsa; Dozaj düåürünüz. Su veya kireç lekeleri varsa: Dozaj yükseltiniz. Pis su boåaltma hortumu tkal veya katlanmå Bulaåklarn üzerinde süt gibi tortular var (giderilebilir türden) Bulaåklarn üzerinde süt gibi tortular var, bardaklar bulank/körelmiå (giderilebilir türden deil) Su sertlik ayar yanlå yaplmå; Özel tuz eksik Bardaklar bulaåk makinesinde ykanmaya elveriåli deil Su sertlik ayarn doru yapnz. [. . . ] Su veya kireç lekeleri varsa: Dozaj yükseltiniz. Pis su boåaltma hortumu tkal veya katlanmå Bulaåklarn üzerinde süt gibi tortular var (giderilebilir türden) Bulaåklarn üzerinde süt gibi tortular var, bardaklar bulank/körelmiå (giderilebilir türden deil) Su sertlik ayar yanlå yaplmå; Özel tuz eksik Bardaklar bulaåk makinesinde ykanmaya elveriåli deil Su sertlik ayarn doru yapnz. Bardaklar koruyan türden temizlik maddesi kullannz. Çok az temizleme maddesi kullanlmå Plastik parçalarda/bulaåklarda renk deiåiklii söz konusu Besinlerden kaynaklanan boya maddelerinden (domates sosu) dolay renk deiåiklii söz konusu Üreticinin (temizleme maddesi) verdii bilgilere dikkat ediniz. Renk deiåiklikleri herhangi bir problem teåkil etmez; bu renkler daha sonra bulaåk ykandkça azalr. Kaåk, çatal veya bçaklarda paslanma söz konusu Kullanlan kaåk, çatal veya bçaklar paslanmaz metalden deil Sert metalden olan bçak azlar paslanmaya karå daha hassas olur Yabanc veya harici pas söz konusu Bulaåk makinesinde ykanmaya elveriåli kaåk, çatal veya bçak kullannz. Cihazda kesinlikle paslanabilecek parçalar ykamaynz. [. . . ]

ACER ASPIRE 5935G KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER ASPIRE 5935G kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag