Kullanım kılavuzu ACER ASPIRE 5940G

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER ASPIRE 5940G kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER ASPIRE 5940G kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER ASPIRE 5940G kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER ASPIRE 5940G : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (938 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER ASPIRE 5940G QUICK START GUIDE (921 ko)
   ACER ASPIRE 5940G (850 ko)
   ACER ASPIRE 5940G QUICK START GUIDE (835 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER ASPIRE 5940G

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 17 Dondurma tablolar> 18 3 Giderme bilgileri Yeni cihazin ambalajinin giderilmesi Ambalaj cihaz>n>z> transport hasarlar>na karfl> korur. Yeni cihaz>n ambalaj> için kullan>lan tüm malzemeler çevreye zarar vermeyen türden olup, yeniden geri kazan>labilir. Ambalajlar> çevreci bir giderme ve yeniden deerlendirme ifllemine tabi tutarak, lütfen siz de çevrenin korunmas>nda yard>mc> olunuz. Sat>c>n>z veya bal> bulunduunuz belediye üzerinden aktüel eski cihaz giderme yöntemleri ve çöpleri yeniden deerlendirme merkezleri hakk>nda bilgi al>n>z. [. . . ] Yiyeceklerin, plastik torba ve kutu kullan>larak paketlenmeleri halinde, hava tamamen d>flar> bast>r>l>p a>zlar> s>k>ca kapat>lmal>d>r. Paketlerin uygun bir ekilde kapatilabilmeleri için gerekli malzemeler: Lastik, plastik klips, iplik, soua dayan>kl> yap>flt>rma bantlar> vb. . Paketlediiniz yiyecek maddelerini dondurucu bölmesine yerletirmeden önce paketlerin üzerine, içlerinde neler bulunduuna ve hangi tarihte dondurma ilemine baladiiniza dair not almayi ihmal etmeyin. Dondurma kapasitesi Yiyecek maddeleri çabuk ve tamamen donmal>d>r. Vitaminleri, besin deerleri, görünüflleri ve tadlar> ancak bu flekilde korunabilir. Bu nedenle cihaz>n azami dondurma kapasitesi afl>lmamal>d>r. Cihaz>n güncel standartlara uygun azami dondurma kapasitesi ile ilgili bilgi için, tip levhas>na veya tip etiketine bak>n>z. Dondurulacak olan yiyecek maddeleri, genifl olan taraflar> ile dondurucu bölmesinin raf>na yerlefltirilmelidir. Önceden dondurulmufl yiyeceklerle yeni dondurulacak olan yiyeceklerin birbirleri ile temas etmemesine dikkat edilmelidir. Yiyecekleri dondurucu bölmesinde koruma süreleri Dondurulan yiyeceklerin tazeliklerinin korunabilmesi için, verilen azami koruma süreleri kesinlikle afl>lmamal>d>r. Bal>k, sosis-salam, haz>r yemekler ve hamur iflleri 4 ay, peynir, et, kümes hayvanlar> 6 ay, sebze ve meyve 8 aya kadar - 18°C'de korunabilir. 11 Cihazdaki kar ve buzlarin eritilmesi Dondurulmu yiyecekleri çözme ilemi Yiyecek maddesinin cinsine ve kullan>m amac>na göre afla>daki uygulamalar seçilebilir: Oda s>cakl>>nda Soutma bölmesinde Elektrikli f>r>nda (Fanl> veya fans>z) Mikro dalga f>r>nda Dondurucu bölmesindeki kar ve buzlarin eritilmesi Dondurucu bölmesindeki donmufl yiyecekler, çözülmemeleri gerektiinden dolay>, cihaz taraf>ndan otomatik olarak eritilmez. Kal>n kar ve buz tabakalar>, dondurucu bölmesindeki soutma performans>n>n olumsuz etkilenmesine ve dolay>s>yla elektrik sarfiyat>n>n artmas>na yol açar. Kar ve buz tabakalar>n>, hiç bir flekilde b>çak ve benzeri aletler kullanarak kaz>may>n. Cihaz, gereken soukluk seviyesine ulaflt>> andan itibaren, sesler otomatik olarak azal>r. Eer fonksiyon gerei olan sesler normalden daha gürültülü ise: Cihaz düzgün yerletirilmemi olabilir. Bir su terazisi yard>m>yla cihaz>n düz olarak durmas>n> salay>n. Bu ifllemi, cihaz>n ayarlanabilir vidal> ayaklar> vas>tas> ile veya cihaz>n alt>na destek koyarak yap>n. Enerji tasarruu için. . . Temizlik esnas>nda kullan>lan suyun, su tahliye oluundan akarak kompresörün üzerindeki buharlaflt>rma kab>na dolmamas>na dikkat edilmelidir. G Cihaz için seçtiiniz yerin, serin ve havadar olmas>na, dorudan günefl >fl>nlar>na maruz kalmamas>na, kalorifer ve soba türü >s> kaynaklar>ndan uzakta olmas>na özen gösterin. G Cihaz>n havaland>rma deliklerinin hiç bir flekilde kapanmamas>na dikkat edin. G Dondurulmufl yiyecekleri çözülmeleri için soutma bölmesine yerlefltirin. Bu ifllemle, dondurulmufl yiyeceklerin kütlesindeki soukluktan, soutma bölmesindeki yiyeceklerin soumas> için yararlanabilirsiniz. G Dondurucu bölmesinde buz oluflmas> halinde eritme ifllemini yap>n. Kal>n buz tabakalar>, yiyeceklere soukluk iletimini engelledii için, elektrik sarfiyat>n>n artmas>na neden olur. G Cihaz>n kap>s>n> mümkün olduunca az aç>p kapat>n. [. . . ] ÖNERLER Dondurmak için dilimleri folyo ile ayirin. 3-4 Ay 1 kg'lik paketler 8-10 Ay Dilimler 2 cm kalinliinda kesilmi olmalidir. 10-12 Ay 2. 5 kg'lik porsiyon. Parçalar birbirinden ayrilana kadar Porsiyonlari ayri ayri dondurun hafif çözün. 1. 5 kg'dan air parçaliri çözüp taze et gibi hazirlayin. Buzlu halde baharatlayin, kapali tencerede 250 °C kadar piirin. Kabi önceden su ile çalkalayin. Dana eti Siir eti Koyun eti Salam 12 Ay 12 Ay 4-8 Ay 3-4 Ay 2. 5 kg'lik porsiyon. [. . . ]

ACER ASPIRE 5940G KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER ASPIRE 5940G kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag