Kullanım kılavuzu ACER ASPIRE 6600

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER ASPIRE 6600 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER ASPIRE 6600 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER ASPIRE 6600 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER ASPIRE 6600 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (379 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER ASPIRE 6600 (461 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER ASPIRE 6600

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Microsoft ve Windows, Amerika Birleik Devletleri ve dier ülkelerde Microsoft Corporation'õn ticari markalarõdõr. ACER ürün ve servislerine ilikin garantilerin tamamõ, bu ürün ve servislerle birlikte verilen sõnõrlõ garanti beyanlarõnda açõkça belirtilir. Burada belirtilen hiçbir ey ek garanti oluturacak ekilde yorumlanmamalõdõr. ACER, bu kõlavuzda olabilecek teknik veya yazõm hatalarõndan ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. [. . . ] CD'sini çalõtõrõn. Ä DKKAT: Restore CD'sini çalitirmak sabit sürücüdeki tüm verileri siler. ve garanti yükseltmeleri (ACER Care Satõ bilgilerisalayõcõnõzõ veya satõcõnõzõ arayõn. Pack) için, yerel yetkili servis Yardimci puçlari Bilgisayarõnõz, ekranõnõz veya yazõlõmõnõzla ilgili sorunlarla karõlaõrsanõz, bir ilem yapmadan önce aaõdaki genel önerilere bakõn: Bilgisayarõnõzõn ve ekranõnõzõn çalõan bir prize takõlõ olduundan emin olun. Voltaj seçim anahtarõnõn (bazõ modellerde bulunur), bölgenizde kullanõlan doru voltaja (115V veya 230V) ayarlõ olup olmadõõnõ kontrol edin. Bilgisayarõnõzõn açõk olduundan ve yeil õõõn yandõõndan emin olun. Ekranõnõzõn açõk olduundan ve yeil ekran õõõn yandõõndan emin olun. Bilgisayarõn önündeki güç LED'inin kõrmõzõ yanõp sönmesini denetleyin. Yanõp sönen õõklar, sorunu tanõmlamanõza yardõmcõ olan hata kodlarõdõr. Ayrõntõlar için, bu kõlavuzdaki "Tanõlama Iõklarõnõ ve Sesli Kodlarõ Yorumlama" sayfa 26 konusuna bakõn. 12 www. hp. com Balarken Balarken Ekran kararmõsa, parlaklõk ve kontrast ayarlarõnõ açõn. Sistem sesli uyarõ verirse, klavyeniz doru çalõõyor demektir. Klavyedeki herhangi bir tua veya açma/kapama dümesine basarak bilgisayarõ etkinletirin. Bilgisayar beklemede modunda kalõrsa, açma/kapama dümesini en az dört saniye basõlõ tutarak bilgisayarõ kapatõn ve dümeye tekrar basarak bilgisayarõ yeniden balatõn. Sistem kapanmazsa, güç kablosunu çõkarõn, birkaç saniye bekleyin ve kabloyu yeniden takõn. Akilli Kapak Kilidi'ni el ile açmak için kullanilan Akilli Kapak Arizaya Dayanikli Anahtari'ni, ACER'den alabilirsiniz. ifreyi unuttuunuzda, güç kaybinda veya bilgisayarin hatali çalimasi durumunda Arizaya Dayanikli Anahtar'a gereksiniminiz olacaktir. Bilgisayar fiini elektrik akimi taiyan bir duvar prizine takmak, RTC pilinin ömrünü uzatir. mleç, tu takimindaki oklari kullanarak hareket etmiyor. Num Lock tuu kullanimdadir. Bilgisayarin kapai veya eriim paneli açilmiyor. Bazi bilgisayarlarda bulunan Akilli Kapak Kilidi kilitli. Bu özellik tüm modellerde yoktur. 16 www. hp. com Balarken Balarken Genel Sorunlari Çözme (Devami) Sorun Düük performans gözlemlendi. Neden lemci isinmitir. Çözüm 1. Bilgisayarin içindeki hava akiminin engellenmediinden emin olun. Birimin arkasinda ve ekranin üstünde hava akimini salamak için 4 inç (10, 2 cm) açiklik birakin. Fanlarin düzgün takildiindan ve çalitiindan emin olun (bazi fanlar yalnizca gerektiinde çaliir). lemci soutma kablosunun doru takildiindan emin olun. Sabit sürücü dolu. Sabit diskte yer açmak için, diskteki bazi bilgileri baka bir yere aktarin. Önceden eriilen program, sisteme ayrilmi bellei serbest birakmadi. Çok fazla uygulama çaliiyor. Virüsten korunma programi çalitirin. Bellek ekleyin. Balarken www. hp. com 17 Balarken Genel Sorunlari Çözme (Devami) Sorun Düük performans gözlemlendi. (devam) Neden Özellikle oyunlar gibi bazi yazilim uygulamalari grafik alt sistemini zorlar. Çözüm 1. Geçerli uygulamanin çözünürlüünü düürün veya uygulamadaki parametreleri ayarlayarak performansin nasil artirilacai konusundaki öneriler için uygulamayla gelen belgelere bakin. [. . . ] Tüm aygitlarin düzgün çalitiindan emin olmak için, aygitlari tek tek eklemeye devam edin. Sistem kartini deitirin. Balarken www. hp. com 29 Balarken Tani Ön Panel LED'leri ve Ses Kodlari (Devami) Aktivite Kirmizi Güç iii be defa (saniyede bir kez) yanip sönüyor ve ardindan iki saniye durakliyor. LED iii sorun çözülünceye kadara yanip sönmeye devam eder. Kirmizi Güç iii alti defa (saniyede bir kez) yanip sönüyor ve ardindan iki saniye durakliyor. [. . . ]

ACER ASPIRE 6600 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER ASPIRE 6600 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag