Kullanım kılavuzu ACER ASPIRE E1-421 QUICK START GUIDE

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER ASPIRE E1-421 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER ASPIRE E1-421 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER ASPIRE E1-421 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER ASPIRE E1-421 QUICK START GUIDE: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1567 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER ASPIRE E1-421 (24485 ko)
   ACER ASPIRE E1-421 (24485 ko)
   ACER ASPIRE E1-421 QUICK START GUIDE (857 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER ASPIRE E1-421QUICK START GUIDE

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Önemli : Cihazõn hasar görmesini engelleyen bilgiler Pratik Bilgiler ve puçlarõ Çevre ile ilgili bilgiler 1. Bu rakamlar cihazõn nasõl kullanõlacaõnõ adõm adõm anlatõrlar. 3. 1 çindekiler Emniyet Bilgileri mha Fõrõnõn Genel Görünüü Kontrol Paneli Fõrõnõn Özellikleri Fõrõn Aksesuarlarõ 4 4 5 5 5 6 lk kez kullanmadan önce Saati ayarlama Dili ayarlama Ekranlarõn parlaklõõnõ ayarlama Balangõç temizlii 7 7 8 9 9 Fõrõnõn kullanõlmasõ Elektronik Kontrol Paneli Fõrõn Fonksiyonlarõ Fõrõnõn Açma/kapama(On/Off) Izgara, tepsi, üniversal tepsinin yerletirilmesi Ya filtresinin yerletirilmesi /çõkarõlmasõ 10 10 11 12 13 13 Dier Fonksiyonlar Saat fonksiyonlarõ lave Fonksiyonlar Fõrõnõn Çalõmasõnõ Durdurma fonksiyonu Mekanik Kapõ Kilidi 13 16 21 22 23 Kullanõmlar, Tablolar ve Tavsiyeler Piirme ­ Kõzartma ve Izgara Tablolarõ Reçel Yapma Yemek Tarifleri 24 26 35 36 Temizlik ve Bakõm Cihazõn Dõ Tarafõ Fõrõnõn ç Kõsmõ Aksesuarlar Ya Filtresi Raf destek Raylarõ Fõrõn Lambasõ Fõrõn tavanõnõn Temizlenmesi Fõrõn Kapaõ Fõrõnõn Kapak Camõ Arõzalar ve Çözümleri Fõrõnõn ç Ebatlarõ Yönetmelikler, Standartlar, Kararnameler 38 38 38 38 38 39 40 41 42 43 44 44 44 Servis 45 2 Emniyet Bilgileri Elektrik Emniyeti · · · · · Cihazõn montajõ yalnõzca Yetkili Servis tarafõndan yapõlmalõdõr. Cihazda herhangi arõza veya hasar meydana gelmesi durumunda sigortalarõ sökün veya elektrik fiini prizden çekiniz. [. . . ] Aksi beyan edilmedii sürece verilen deerler fõrõnõn önceden õsõtõldõõ kabul edilir. · · · · 24 Piirme Tablosu Aaõdaki piirme tablosu yalnõzca bilgilendirmek amacõyla kõlavuz olarak verilmitir. Tavsiye edilen piirme metodlarõ, raf konumlarõ ve sõcaklõklar koyu olarak yazõlmõtõr. Sõcak Hava Pasta veya Kekin Türü Süngerimsi Tabanlõ Puding kasesi veya yuvarlak ekilli kekler Madeira keki (kare, dikdörtgen kek kalõbõ) Meyveli kek 150-170 140-160 150-170 1 1 3 50-70 70-80 20-25 Konvansiyonel Piirme süresi dakika Sõcaklõk °C Alttan tibaren Raf Konumu 1. Kad. Sõcaklõk °C Alttan tibaren Raf Konumu 1. Kad. 160-180 150-170 170-190 170-190 ön õsõtmalõ 180-190 1 1 2 Çok ince elmalõ kek 150-170 3 - - 45-60 1 Kekler 150-170 3 - - 20-30 3 Kuru Pasta Büyük Peynirli Kek 140-160 1 60-90+ 10 dk dinlenme 50-60 50-70 170-190 1 Kaplõ Meyveli Turta Tepside Peynirli Kek 150-170 - 1 - - - 170-190 160-180 1 2 Puf Pasta Fransõz Elmamlõ Tart 150-170 ön õsõtmalõ 1 40-50 190-200 ön õsõtmalõ 1 Süngerimsi Kek Süngerimsi Kek (DIN) 150-170 150-160 ön õsõtõlmõ 1 25-40 160-180 170-180 ön õsõtmalõ 180-200 ön õsõtmalõ 2 Kutu Meyveli Kek 3 4+1 - 25-30 3 sviçre Rulo 150-160 ön õsõtõlmõ 3 - - 10-15 3 Tatlõmaya Puding kasesi, yuvarlak ekilli kekler Örgülü rulo / simit, örgülü Danimarka pastasõ Tereyalõ kek / ekerli pasta ­ meyveli pasta Ufalanmõ Katkõlõ Süngerimsi Kek 150-170 150-170 1 3 45-60 30-40 160-180 170-190 190-200 ön õsõtmalõ 180-190 1 3 160-180 3 - - 25-30 3 150-170 3 4+1 - 20-40 3 25 Piirme Tablosu Sõcak Hava Pasta veya Kekin Türü Elmalõ Ezme (DIN) Peynirli Kek (Tepside) Meyveli Ekmek (500 g un) Pizza (Yuvarlak piirme kaõdõ) Konvansiyonel Piirme süresi dakika 35-50 45-50 40-70 Sõcaklõk °C 150-170 150-170 150-170 ön õsõtmalõ 230-250 ön õsõtmalõ Alttan tibaren Raf Konumu 1. - Sõcaklõk °C 170-190 170-190 160-180 ön õsõtmalõ 250-270 ön õsõtmalõ Alttan tibaren Raf Konumu 1. 3 3 3 1 - - 10-25 1 Bisküviler Yumurtalõ Kurabiye Makaroon Küçük Silindirik Bisküviler Anzak kurabiyesi Puff Pastalõ Parçalar Danimarka Kurabiyeleri 80-90 ön õsõtmalõ 100-120 140-160 160-180 ön õsõtmalõ 160-180 ön õsõtmalõ 3 3 3 3 4+1 4+1 4+1 4+1 5+3+1 150-180 20-30 15-30 25-35 20-30 20-40 150-170 160-180 180-200 ön õsõtmalõ 170-190 ön õsõtmalõ 80-90 3 3 3 2 3 3 oko Pastalar Kremalõ Puf 160-180 3 4+2 25-40 190-210 ön õsõtmalõ 3 nce Kabuklu ve Zengin Pastalar sviçre Elmalõ Turta sviçre Peynirli Turta Ispanak / sebze Quiche, Quiche Lorraine 35-50 40-50 40-60 210-230 ön õsõtmalõ 210-230 ön õsõtmalõ 190-210 ön õsõtmalõ 1 1 1 Ekmekler ve Sandviç Ekmekleri Otlu Ekmek Beyaz Ekmek, Kalõpta Katkõsõz Ekmek, Çok az katkõlõ pita ekmei Fõrõnda Pasta Patates Graten 170-190 ön õsõtmalõ 170-190 ön õsõtmalõ 180-200 180-200 3 2 1 2 45-60 40-50 15-25 190-210 ön õsõtmalõ 180-200 ön õsõtmalõ 230-250 ön õsõtmalõ 3 1 2 Gtaten Tabak Hawai Tosto 200-220 3 14-16 240-260 3 26 Donmu Gõdalar Sõcak Hava + Konvansiyonel Pasta veya Kekin Türü Sõcaklõk °C Ambalajõnda belirtilen üretici talimatlarõna uyunuz. Alttan tibaren Raf Konumu Izgara tepsisi üzerine yerletiriniz, altõna piirme tepsisini sürünüz (Ambalajõnda belirtilen üretici raf konumuna uyunuz. ) Piirme süresi dakika Pizza (Donmu) Ambalajõnda belirtilen üretici talimatlarõna uyunuz. Ayrõca dier tüm donmu gõdalar için üreticinin ambalajda belirttii talimatlara uyunuz. Donmu gõdalar piirilirken kullanõlan tepsiler çarpõlabilir. Bunun sebebi bir yanda dondurucu souk dier yanda fõrõn sõcaklõõ arasõndaki aõrõ sõcaklõk farkõndandõr. Tepsiler souduklarõnda çarpõlma da kaybolacaktõr. 27 Pizza Ayarlarõ Aaõdaki piirme tablosu yalnõzca bilgilendirmek maksatlõdõr. Pizza Ayarlarõ Alttan tibaren Raf Konumu Pasta veya Kekin Türü nce Kabuklu ve Zengin Pastalar Büyük, Peynirli Kek (750 g yumuak peynir, geni tabanlõ kek kalõbõ, 26 cm) Meyve Kaplõ Turta Tepside Peynirli Kek Siyah Frenküzümü Keki, lk taban piirme Siyah Frenküzümü Keki, Üstünü piirme Sõcaklõk °C Piirme süresi dakika 150-160 150-160 150-160 160-170 150-160 2 2 2 2 2 60-90+ 10 dk dinlendirme 45-60 45-55 15 30 Puf Pasta Fransõz Elma Tartõ Tatlõmaya Peynirli kek Pizza 150-160 220 ön õsõtmalõ 2 1 35-45 15-20 160-170 ön õsõtmalõ 2 40-45 Bisküviler Anzak Kurabiyeleri 160-170 1 25 nce Kabuklu ve Zengin Pastalar Ispanak Quiche 190-200 2 30-35 Ekmekler ve Sandviç Ekmekleri Katkõsõz Ekmek Sufleler ve Graten Tabaklar Üstü Gevrk olarak pimi Lahana Makarna ve põrasa peynir 180-200 180-200 1 1 30 37 200-220 ön õsõtmalõ 2 21 Donmu Besinler Pasta veya Kekin Türü Sõcaklõk °C Alttan tibaren Raf Konumu Izgara tepsisi üzerine yerletiriniz, altõna piirme tepsisini sürünüz (Ambalajõnda belirtilen üretici raf konumuna uyunuz. ) Pizza Ayarlarõ Piirme süresi dakika Pizza (Donmu) Ambalajõnda belirtilen üretici talimatlarõna uyunuz. Ambalajõnda belirtilen üretici talimatlarõna uyunuz. Ayrõca dier tüm donmu gõdalar için üreticinin ambalajda belirttii talimatlara uyunuz. 28 Kõzartma Kõzartma için sõcak hava özelliini kullanõn. Fõrõn Kaplarõ · · · Isõya dayanõklõ herhangi bir tepsi kõzartma için uygundur (Lütfen imalatçõnõn talimatlarõna uyunuz). Dual õzgara Dual õzgara Dual õzgara 275 " " " " 250 " " " 275 " " " 250 " 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 1. Taraf 15 12 12 5-7 6-8 15-20 15-20 20 20 5-10 5-10 10 10 10 1-2 2. Taraf 10 12 12 4-6 5-7 15-20 15-20 10 15 5 5 9 9 1-2 33 Reçel Yapma Reçel yaparken alt fõrõn fonksiyonunu kullanõn. · · · · · Reçel yapmak için piirme tepsisini kullanõn. Tepsi üzerinde herbiri 1'er litrelik 6 kavanoz için alan mevcuttur. Bütün kavanozlar aynõ seviyede doldurulup kapatõlmalõdõr. Tepsi üzerine dizerken kavanozlarõn birbirleriyle temas etmemelerine özen gösterin. Fõrõn içerisinde yeterince buhar oluturabilmek için ½ litre suyu piirme tepsisinin içerisine dökün. Ön kavanozlarda kabarcõklar olumaya baladõõnda (1 litrelik kavanozlar için bu süre yaklaõk 35-60 dk'dõr) fõrõnõ kapatõn ki fõrõn iç õsõsõ 100°C altõnda kalsõn (kz. tablo). Kavanoz Reçel · Reçel yaparken eit büyüklükteki kavanozlarõ tercih ediniz. Çevir-Aç kapaklõ kavanozlar, sürgülü kapaklõlar ve metal taslar reçel yapõmõ için uygun deildir. Raf Konumlarõ: Reçel yaparken kullanõn. [. . . ] Bir dirençle karõlaana dek kapaõ yerine bastõrõn ve sonra tamamen açõn. Her iki kapõ menteesindeki pirinç rengi kenetleme manivelalarõnõ eski yerlerine takõn. 6. 41 Fõrõn Kapak Camõ Fõrõn kapaõna bir biri ardõna gelen üç cam takõlmõtõr. Uyarõ: Aaõdaki adõmlarõ fõrõn kapaõ menteelerinden çõkarõlmõken uygulayõnõz aksi takdirde cam söküldükten sonra hafifleyen kapak aniden kapanabilir ve yaralanmaya neden olabilir. [. . . ]

ACER ASPIRE E1-421 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER ASPIRE E1-421 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag