Kullanım kılavuzu ACER ASPIRE E500

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER ASPIRE E500 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER ASPIRE E500 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER ASPIRE E500 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER ASPIRE E500 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (379 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER ASPIRE E500 (386 ko)
   ACER ASPIRE E500 (386 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER ASPIRE E500

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Burada belirtilen hiçbir ey ek garanti oluturacak ekilde yorumlanmamalõdõr. ACER, bu kõlavuzda olabilecek teknik veya yazõm hatalarõndan ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Bu belge, telif haklarõyla korunan mülkiyet bilgileri içermektedir. Bu belgenin hiçbir bölümü Hewlett-Packard Company'nin önceden yazõlõ onayõ olmadõkça fotokopiyle çoaltõlamaz, kopyalanamaz veya baka dillere çevrilemez. Å Ä UYARI: Bu tarzda yazilmi metinler, talimatlara uymadiiniz takdirde bedensel zarar görebileceinizi veya ölüme sebep olunabileceini belirtir. DKKAT: Bu ekilde tasarlanmi metinler, yönergelere uyulmadii takdirde donatinin zarar görebileceini veya bilgi kaybiyla karilaabileceinizi belirtir. Sorun Giderme Kilavuzu Bilgisayarlari lk Basim (Mayis 2005) Belge Parça Numarasi: 384569-141 çindekiler 1 Bilgisayar Tanilama Özellikleri ACER Insight Diagnostics . [. . . ] Baliysa, kulakliklari veya harici hoparlörleri açip kullanin veya balantilarini kesin. Harici hoparlörler açik deil. Dijital CD sesi etkinletirilmemi. Sorun Giderme Kilavuzu www. hp. com 2­29 Tani Programi Olmadan Sorun Giderme Ses Sorunlarini Çözme (Devami) Sorun Hoparlörden veya kulakliktan ses gelmiyor. Denetim Masasi programindan, Ses, Konuma ve Ses Aygitlari, 'ni tiklatin ve sonra Sesler ve Ses Aygitlari'i tiklatin. Kutudan onay iaretini kaldirmak için Sessiz onay kutusunu tiklatin. Bekleme modundan çikmak için açma/kapama dümesine basin. modundan dümesini Ä DKKAT: Bekleme süreyle basiliçikmak istediinizde, açma/kapama kapanir ve dört saniyeden uzun tutmayin. Aksi durumda, bilgisayar kaydedilmemi tüm verilerinizi kaybedersiniz. Arka ses çiki konektörü güçlü ses aygitlari içindir ve kulaklikla kullanilmak için tasarlanmamitir. Kulakliklari bilgisayarin önündeki kulaklik konektörüne takin. Bilgisayar ses kaydederken kilitlenmi görünüyor. Kaydetme ilemine balamadan önce, sabit diskte yeterli bo alan olduundan emin olun. Ses dosyasini sikitirilmi biçimde kaydetmeyi de deneyebilirsiniz. 2­30 www. hp. com Sorun Giderme Kilavuzu Tani Programi Olmadan Sorun Giderme Yazici Sorunlarini Çözme Yazõcõ sorunlarõyla karõlaõyorsanõz, ekranla beraber verilen belgelere ve aaõdaki tabloda listelenen genel hata nedenlerine ve bunlara ilikin çözümlere bakõn. Yazici Sorunlarini Çözme Sorun Yazici yazdirma ilemi yapmiyor. Uygulama için uygun yazici sürücüleri yüklü deil. Çözüm Koullar ve hükümler için, Dünya Çapinda Sinirli Garanti kitapçiina bakin. Bekleme modundan çikmak için açma/kapama dümesine basin. modundan dümesini Ä DKKAT: Bekleme süreyle basiliçikmak istediinizde, açma/kapama kapanir ve dört saniyeden uzun tutmayin. Aksi durumda, bilgisayar kaydedilmemi tüm verilerinizi kaybedersiniz. Fare yalnizca yatay ve düey olarak hareket ediyor ya da hareketleri kesintili ve titrek. Farenin altindaki topun kapaini çikarin ve birçok bilgisayar maazasinda bulunan fare temizleme kitini kullanarak temizleyin. 2­34 www. hp. com Sorun Giderme Kilavuzu Tani Programi Olmadan Sorun Giderme Donanim Kurulum Sorunlarini Çözme Ek bir sürücü veya geniletme kartõ gibi bir donanõm eklediinizde veya çõkardõõnõzda bilgisayarõ yeniden yapõlandõrmanõz gerekebilir. Bir tak ve çalõtõr aygõtõ yüklediinizde, Windows XP, aygõtõ otomatik olarak algõlar ve bilgisayarõ yapõlandõrõr. Tak ve çalõtõr olmayan bir aygõt yüklediinizde, yeni donanõmõ yüklemeyi tamamladõktan sonra bilgisayarõ yeniden yapõlandõrmanõz gerekir. Windows XP'de, Donanõm Ekleme Sihirbazõ'nõ kullanõn ve ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin. Donanim Kurulum Sorunlarini Çözme Sorun Yeni aygit sistemin bir parçasi olarak algilanmiyor. Yeni harici aygitin kablolari gevek veya güç kablolari prize takilmadi. Çözüm Aygitin doru ve güvenli ekilde balanmasina ve konektör inelerinin bükülmemi olmasina dikkat edin. [. . . ] Bilgisayarõn kapaõnõ veya eriim panelini takõn. B­4 www. hp. com Sorun Giderme Kilavuzu ifre Güvenlii ve CMOS'u Sifirlama 6. Bilgisayarõn fiini takõn ve çalõtõrõn. CMOS ayarlarõnõ temizleyip yeniden yükledikten sonra POST hata mesajlarõnõ alacaksõnõz; bu mesajlarda yapõlandõrma deiikliklerinin yapõlmasõ gerektii belirtilmektedir. ifrelerinizi, tarih ve saatle birlikte tüm özel sistem ayarlarõnõzõ sõfõrlamak için Computer Setup'õ kullanõn. ifreleri yeniden belirleme hakkõnda daha fazla bilgi için Documentation and Diagnostics CD'sindeki Masaüstü Yönetim Kõlavuzu'na bakõn. [. . . ]

ACER ASPIRE E500 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER ASPIRE E500 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag