Kullanım kılavuzu ACER ASPIRE E560

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER ASPIRE E560 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER ASPIRE E560 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER ASPIRE E560 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER ASPIRE E560 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (379 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER ASPIRE E560 (468 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER ASPIRE E560

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] ACER ürün ve servislerine ilikin garantilerin tamamõ, bu ürün ve servislerle birlikte verilen sõnõrlõ garanti beyanlarõnda açõkça belirtilir. Burada belirtilen hiçbir ey ek garanti oluturacak ekilde yorumlanmamalõdõr. ACER, bu kõlavuzda olabilecek teknik veya yazõm hatalarõndan ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Bu belge, telif haklarõyla korunan mülkiyet bilgileri içermektedir. [. . . ] "Enable" (Etkin) seçildiinde, BIOS DMA veri transferi olan tüm ATA disk okuma ve yazma isteklerini karilar. "Disable" (Devre Dii) seçildiinde, BIOS PIO veri transferi olan tüm ATA disk okuma ve yazma isteklerini karilar. Belirli Bilgisayar Ayari seçenekleri için destek, donanim yapilandirmasina dayali olarak deiebilir. 8 www. hp. com Computer Setup (F10) Programi Kilavuzu Computer Setup (F10) Yardimci Programi Computer Setup (Devami) Balik Storage (Depolama) (devami) Seçenek Storage Options (Saklama Seçenekleri) (devami) Açiklama SATA Emulation (SATA Öykünmesi) SATA denetleyicisine ve aygitlarina iletim sistemi tarafindan nasil eriileceini seçmenize olanak verir. "Separate IDE Controller (Ayri IDE Denetleyicisi)" varsayilan seçenektir. SATA ve PATA denetleyicileri iki ayri IDE denetleyicisi olarak görünür. · SATA 0, SATA Birincil Aygiti 0 olarak görünür · SATA 1 (varsa), SATA kincil Aygiti 0 olarak görünür · SATA 2 (varsa), SATA Birincil Aygiti 1 olarak görünür · SATA 1 (varsa), SATA kincil Aygiti 0 olarak görünür "Combined IDE Controller (Birletirilmi IDE Denetleyicisi)" dier seçenektir. SATA ve PATA denetleyicileri birletirilmi tek bir IDE denetleyicisi olarak görünür. Bu seçenei Microsoft Windows 98 ve önceki iletim sistemleriyle kullanin. · PATA Birincil Aygiti 0, SATA 1'in yerini alir · PATA Birincil Aygiti 1, SATA 3'ün yerini alir IDE Controller (IDE Denetleyicisi) Birincil IDE denetleyicisini etkinletirmenize veya devre dii birakmaniza olanak salar. Bu özellik yalnizca bazi modellerde desteklenir. Belirli Bilgisayar Ayari seçenekleri için destek, donanim yapilandirmasina dayali olarak deiebilir. Computer Setup (F10) Programi Kilavuzu www. hp. com 9 Computer Setup (F10) Yardimci Programi Computer Setup (Devami) Balik Storage (Depolama) (devami) Seçenek Storage Options (Saklama Seçenekleri) (devami) Açiklama Primary SATA Controller (Birincil SATA Denetleyicisi) Birincil SATA denetleyicisini etkinletirmenize veya devre dii birakmaniza olanak salar. Secondary SATA Controller (kincil SATA Denetleyicisi) kincil SATA denetleyicisini etkinletirmenize veya devre dii birakmaniza olanak salar. DPS Self Test Sürücü Koruma Sistemi (DPS) self test yeteneine sahip ATA sabit disklerinde self test yürütebilmenize olanak salar. Bu seçim, yalnizca DPS self testlerini yapabilecek en az bir sürücünün sisteme bali olmasi durumunda görüntülenir. Belirli Bilgisayar Ayari seçenekleri için destek, donanim yapilandirmasina dayali olarak deiebilir. 10 www. hp. com Computer Setup (F10) Programi Kilavuzu Computer Setup (F10) Yardimci Programi Computer Setup (Devami) Balik Storage (Depolama) (devami) Seçenek Boot Order (Önyükleme Sirasi) Açiklama Aaidakileri ayarlamanizi salar: · Eklenen aygitlarin (USB güncelletirme ortam aygiti, disket sürücüsü, sabit disk sürücüsü, optik disk sürücüsü veya a arayüz karti) önyüklenebilir iletim sistemi görüntüsü için denetlenecei sirayi belirlemenizi salar. Bu özellik etkinletirildiinde, kullanicidan POST ilemi sirasinda DriveLock ifrelerinden birini girmesi istenir. Bu ifrelerden hiçbiri doru olarak girilemezse, bilgisayari kapatip açarak bir önyükleme dizisi salanirken bu ifrelerden biri doru olarak girilene kadar sabit disk sürücüsüne eriilemez. Bu seçenek yalnizca sisteme DriveLock özelliini destekleyen en az bir sürücü bali olduunda görüntülenir. Daha fazla bilgi için Documentation and Diagnostics CD'sindeki (Belge Kitaplii ve Tanilar) Masaüstü Yönetim Kilavuzu'na bakin. Belirli Bilgisayar Ayari seçenekleri için destek, donanim yapilandirmasina dayali olarak deiebilir. Computer Setup (F10) Programi Kilavuzu www. hp. com 15 Computer Setup (F10) Yardimci Programi Computer Setup (Devami) Balik Security (Güvenlik) (devami) Seçenek OS Security (letim Sistemi Güvenlii) (bazi modellerde) Açiklama · Data Execution Prevention (Veri Yürütmesini Önleme) (bazi modellerde) (etkinletirme/devre dii birakma) letim sistemi açiklarinin önlenmesine yardimci olur. Bu seçim, yalnizca kullanilmakta olan ilemci ve iletim sistemi bu özellii taniyor ve kullaniyorsa etkili olur. · Intel Virtualization Technology (bazi modellerde) (etkinletirme/devre dii birakma) Bu ayar deitirildiinde bilgisayarin açilip kapatilmasi gerekir. Data Execution Prevention (Veri Yürütmesini Önleme) (bazi modellerde) Bu seçim, yalnizca kullanilmakta olan ilemci ve iletim sistemi bu özellii taniyor ve kullaniyorsa etkili olur. Enable/Disable (Etkin/Devre Dii) Data Execution Prevention Modu iletim sistemi güvenlik açiklarinin önlenmesine yardimci olur. Bu seçim, yalnizca kullanilmakta olan ilemci ve iletim sistemi Data Execution Prevention Modunu taniyor ve kullaniyorsa etkili olur. Belirli Bilgisayar Ayari seçenekleri için destek, donanim yapilandirmasina dayali olarak deiebilir. 16 www. hp. com Computer Setup (F10) Programi Kilavuzu Computer Setup (F10) Yardimci Programi Computer Setup (Devami) Balik Security (Güvenlik) (devami) Seçenek Master Boot Record Security (Ana Önyükleme Kaydi Güvenlii) (bazi modellerde) Açiklama Ana Açili Kaydi (MBR) Güvenlii'ni etkinletirmenize veya devre dii birakmaniza olanak salar. Etkin olduunda, BIOS geçerli önyüklenebilir diskte tüm MBR'ye yazma isteklerini reddeder. Bilgisayar her açildiinda veya yeniden balatildiinda, BIOS geçerli önyüklenebilir diskin MBR'si ile önceden kaydedilen MBR'yi karilatirir. Farkliliklar algilanirsa, geçerli önyüklenebilir diskteki MBR'yi kaydetme, önceden saklanan MBR'yi geri yükleme veya MBR güvenliini devre dii birakma seçeneiniz vardir. Ayarlanmisa, Kur ifresini bilmeniz gerekir. Geçerli önyüklenebilir diskin biçimlendirmesini veya bölümlendirilmesini deitirmek niyetindeyseniz MBR Güvenlii'ni devre dii birakin. Çeitli disk yardimci programlari (FDISK ve FORMAT gibi) MBR'yi güncelletirmeye çaliir. MBR güvenlii etkinse ve disk eriimlerine BIOS tarafindan hizmet veriliyorsa, MBR'ye yazma istekleri reddedilir, bu da yardimci programlarin hata rapor etmesine neden olur. MBR güvenlii etkinse ve disk eriimlerine iletim sistemi tarafindan hizmet veriliyorsa, sonraki yeniden balatma sirasinda tüm MBR deiiklikleri BIOS tarafindan algilanir ve bir MBR Güvenlik uyari iletisi görüntülenir. Save Master Boot Record (Ana Önyükleme Kaydini Kaydet) (bazi modellerde) Geçerli önyüklenebilir diskin Master Boot Record yedek kopyasini kaydeder. Yalnizca MBR Güvenlii etkinse görüntülenir. Belirli Bilgisayar Ayari seçenekleri için destek, donanim yapilandirmasina dayali olarak deiebilir. Computer Setup (F10) Programi Kilavuzu www. hp. com 17 Computer Setup (F10) Yardimci Programi Computer Setup (Devami) Balik Security (Güvenlik) (devami) Seçenek Restore Master Boot Record (Ana Önyükleme Kaydini Geri Yükle) (bazi modellerde) Açiklama Yedek Ana Açili Kaydi'ni geçerli önyüklenebilir diske geri yükler. Yalnizca aaidaki tüm koullar geçerliyse görüntülenir: · MBR Güvenlii etkin olmalidir. · MBR'nin yedek bir kopyasi önceden kaydedilmi olmalidir. · Geçerli önyüklenebilir disk ile MBR'nin yedek kopyasinin kaydedildii disk ayni disktir. yardimci programi Ä DKKAT: Disk deitirdikten sonra, veya iletim sistemi MBR'yi daha önce kaydedilmi MBR'nin geri yüklenmesi diskteki verilere eriilememesine yol açar. [. . . ] Bilgisayari sizin belirttiiniz bir saatte otomatik olarak açilacak ekilde ayarlamanizi salar. Execute Memory Test (Bellek Testi Yürüt) (bazi modellerde) BIOS Power-On (BIOS Güç Açik) 22 Belirli Bilgisayar Ayari seçenekleri için destek, donanim yapilandirmasina dayali olarak deiebilir. www. hp. com Computer Setup (F10) Programi Kilavuzu Computer Setup (F10) Yardimci Programi Computer Setup (Devami) Balik Advanced* (Gelimi) (devami) *Yalnizca gelimi kullanicilar için. Seçenek Onboard Devices (Yerleik Aygitlar) PCI Devices (PCI Aygitlari) Açiklama Karttaki sistem aygitlari için kaynak ayirmaya veya kaldirmaya yarar (disket denetçisi, seri balanti noktasi, paralel balanti noktasi). · Yüklü olan PCI aygitlarini ve IRQ ayarlarini listeler. [. . . ]

ACER ASPIRE E560 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER ASPIRE E560 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag