Kullanım kılavuzu ACER ASPIRE M5-581T

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER ASPIRE M5-581T kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER ASPIRE M5-581T kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER ASPIRE M5-581T kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER ASPIRE M5-581T : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2987 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER ASPIRE M5-581T QUICK START GUIDE (690 ko)
   ACER ASPIRE M5-581T (3650 ko)
   ACER ASPIRE M5-581T QUICK START GUIDE (577 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER ASPIRE M5-581T

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 1-3 Kullaným kýlavuzu (yazýlý versiyon). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3 Geniþletilmiþ kullaným kýlavuzu (CD üzerindeki dijital versiyon ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3 Kullaným Kýlavuzu içindeki konularý gösteren yol haritasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4 Kullaným kýlavuzunun hangi bölümünde hangi konular bulunuyor?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4 Özel yazý türleri ve þekillerin özet açýklamasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6 Önemli terim ve sembollerin özet açýklamasý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-8 Fotokopi makinesinin genel fonksiyon bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-10 Genel Özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Kaðýt alma merdanesini kaldýrýn. sadece kaðýt boyutunu deðiþtirirken Kaðýt tepsisinde kalmýþ olan kaðýtlarý çýkarýn. Yan kaðýt kýlavuzunu tam olarak dýþarý itin. Arka kaðýt kýlavuzunu istenilen boyuta ayarlayýnýz. Yeni kaðýdý, yukarý doðru dalgalý olan sayfa üstte duracak þekilde koyun. 2 1 Tepsi 1 max. 500 kaðýt (80 g/m²) Kaðýtlarýn iþaretin üzerine çikmamasini saðlayýnýz. Kaðýt istif yüksekliði dolum seviye göstergesinin kýrmýzý iþaretinin üzerine çýkmamalýdýr. Yan kaðýt kýlavuzunu kaðýda dayanacak þekilde ayarlayýnýz. Kaðýt besleme merdanesini tekrar aþaðýya ittirin. Kaðýt boyutunu deðiþtirdiðinizde yeni kaðýt boyutu ana ekranda gösterilir. Register (fihrist) kaðýdýný yerleþtirme!Register kaðýdý kullanmak istediðinizde kaðýtlarý þekilde gösterildiði gibi yerleþtirin. Kaðýt deposu ayarýnda "TAB Kaðýdý" kaðýt tipinin ayarlanmýþ olmasýný saðlayýnýz. Konu ile ilgili ayrýntýlý bilgiler için bkz. Kaðýt kenarlarýný tam olarak düzeltin. Kaðýdý, yüzü yukarý bakacak þekilde koyun. max. 4. 000 kaðýt (80 g/m²) Tepsi doluncaya kadar 2'den 4'e kadar olan çalýþma kademelerini tekrarlayýnýz. Kaðýt dolum yüksekliðinin üzerine çýkýlmamasýný saðlayýnýz . Kaðýt istif yüksekliði dolum seviye göstergesinin kýrmýzý iþaretinin üzerine çýkmamalýdýr. Kaðýt tepsisinin üst kapaðýný tekrar aþaðýya indirin. Register (fihrist) kaðýdýný yerleþtirme!Register kaðýdý kullanmak istediðinizde kaðýtlarý þekilde gösterildiði gibi yerleþtirin. Kaðýt deposu ayarýnda "TAB Kaðýdý" kaðýt tipinin ayarlanmýþ olmasýný saðlayýnýz. Konu ile ilgili ayrýntýlý bilgiler için bkz. Bölüm 7. 1, 2, 3 Sect Intro ion 1 duct ion Section 1 Introduction Section 1 Introduction Sect Intro ion 1 duct ion 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Section 1 Introduction Section 1 Section Introduction 1 Section Introduction 1 Introduction Section 1 Introduction Section 1 Introduction Fotokopi makinenizi tanýyýn Fotokopi makinenizi tanýyýn Kaðýt tepsisine 4 - C-403 (Opsiyon) kaðýt yükleme 4. Bu kaðýt tepsisindeki kaðýt boyutu standart olarak A3 boyutuna ayarlanmýþtýr. Bu kaðýt deposunda kaðýt boyutunu deðiþtirmek istediðinizde Teknik Servisinize baþvurunuz. [. . . ] 4. 000 kaðýt (80 g/m²) Tepsi 4 (LCC) A3, B4, A4, A4R, 11"×17", 8, 5"×14", 8, 5"×11", 8, 5"×11"R veya F4 ((Teknik uzman tarafýndan ayarlanacaktýr) Özel kaðýt boyutlarý ve kaðýt kalýnlýklarýný belirleme!Özel boyutlar, geniþ boyutlar ve kaðýt kalýnlýðý ayarlarýný kullanýcý modunda belirleyebilirsiniz. Konu ile ilgili ayrýntýlý bilgiler için bkz. bypass tepsisi ile Bypass tepsisi ile, kaðýt tepsileriý ve geniþ kapasite kasetler ile kullanýlamayan kaðýt boyutlarýný kullanabilirsiniz. Ýstif çekme tertibatý Min. /Max. [. . . ]

ACER ASPIRE M5-581T KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER ASPIRE M5-581T kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag