Kullanım kılavuzu ACER ASPIRE V3-771 QUICK START GUIDE

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER ASPIRE V3-771 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER ASPIRE V3-771 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER ASPIRE V3-771 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER ASPIRE V3-771 QUICK START GUIDE: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1279 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER ASPIRE V3-771 (24485 ko)
   ACER ASPIRE V3-771 (24485 ko)
   ACER ASPIRE V3-771 QUICK START GUIDE (1086 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER ASPIRE V3-771QUICK START GUIDE

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Notlar ve pratik ipuçlarý Çevre koruma bilgileri 2 Ýçindekiler Kullaným Talimatlarý. Fýrýnýn güvenlik nedeniyle kapanmasý. 5 5 6 7 7 8 8 9 10 10 11 12 13 14 14 15 16 18 19 20 20 23 28 28 28 29 29 30 31 31 33 39 39 40 41 42 43 43 44 3 Buz çözme . Cihazýn dýþarýdan görünümü . [. . . ] pizza, meyveli pasta vb. ) tek bir düzeyde hazýrlanýr. · Yiyeceklerin yükseklik farklarý, piþirme baþlangýcýnda farklý kýzarma seviyelerine yol açabilir. Bu durumda lütfen sýcaklýk ayarýný deðiþtirmeyin. Kýzarma rengindeki farklýlýklar zaman içinde dengelenecektir. 2 Uzun piþirme sürelerinde kalan ýsýdan faydalanmak için fýrýný piþirme süresi bitmeden yaklaþýk 10 dakika önce kapatabilirsiniz. Farklý belirtilmediyse tablolar, yemeðin soðuk durumdaki fýrýna konulmasý için geçerlidir. 32 Kýzartma tablosu Tek düzeyde kýzartma Hamur iþinin türü Kalýp içinde hamur iþi Yaþ pasta veya radon pasta Kurupasta/Kral pastasý Pandispanya hamurundan turta Pandispanya hamurundan turta Tatlý turta tabaný Hamur turta tabaný Kapalý elmalý turta SICAK HAVA (HEISSLUFT) SICAK HAVA (HEISSLUFT) SICAK HAVA (HEISSLUFT) ÜSTTEN/ALTTAN ISITMA (UNTER-/ OBERHITZE) SICAK HAVA (HEISSLUFT) SICAK HAVA (HEISSLUFT) ÜSTTEN/ALTTAN ISITMA (UNTER-/ OBERHITZE) SICAK HAVA (HEISSLUFT) ÜSTTEN/ALTTAN ISITMA (UNTER-/ OBERHITZE) SICAK HAVA (HEISSLUFT) ÜSTTEN/ALTTAN ISITMA (UNTER-/ OBERHITZE) 1 1 1 1 150-160 140-160 140 160 0:50-1:10 1:10-1:30 0:25-0:40 0:25-0:40 Yerleþtirme düzeyi Sýcaklýk ºC Süre Saat: Dak. Fýrýn fonksiyonu 3 3 1 170-1801) 150-170 170-190 0:10-0:25 0:20-0:25 0:50-1:00 Apple Pie (2kalýp, Ø20cm, çapraz yerleþtirilmiþ) Apple Pie (2kalýp, Ø20cm, çapraz yerleþtirilmiþ) Baharatlý turta (örn. Quiche Lorraine) Cheesecake 1 1 160 180 1:10-1:30 1:10-1:30 1 1 160-180 170-190 0:30-1:10 1:00-1:30 33 Hamur iþinin türü Fýrýn tepsisinde hamur iþi Simit Fýrýn fonksiyonu Yerleþtirme düzeyi Sýcaklýk ºC Süre Saat: Dak. ÜSTTEN/ALTTAN ISITMA (UNTER-/ OBERHITZE) ÜSTTEN/ALTTAN ISITMA (UNTER-/ OBERHITZE) ÜSTTEN/ALTTAN ISITMA (UNTER-/ OBERHITZE) ÜSTTEN/ALTTAN ISITMA (UNTER-/ OBERHITZE) ÜSTTEN/ALTTAN ISITMA (UNTER-/ OBERHITZE) SICAK HAVA (HEISSLUFT) ÜSTTEN/ALTTAN ISITMA (UNTER-/ OBERHITZE) SICAK HAVA (HEISSLUFT) ÜSTTEN/ALTTAN ISITMA (UNTER-/ OBERHITZE) SICAK HAVA (HEISSLUFT) ÜSTTEN/ALTTAN ISITMA (UNTER-/ OBERHITZE) SICAK HAVA (HEISSLUFT) SICAK HAVA (HEISSLUFT) SICAK HAVA (HEISSLUFT) SICAK HAVA (HEISSLUFT) 3 170-190 0:30-0:40 Meyveli kek 3 160-1801) 0:40-1:00 Ekmek (çavdar) -önce -sonra Kremalý pasta/ekler türleri 1 2301) 160-180 160-1701) 0:25 0:30-1:00 0:15-0:30 3 Pandispanya rulolarý 3 180-2001) 0:10-0:20 Serpme taneli pasta, kuru Tereyaðlý/þekerli pasta 3 3 150-160 190-2101) 0:20-0:40 0:15-0:30 Meyveli pasta (iyi piþmiþ hamur/mayalý hamur üzerine)2) Meyveli pasta (iyi piþmiþ hamur/mayalý hamur üzerine)2) Turta hamuru ile meyveli pasta Hassas malzemeli tepsi pastasý (örn. yoðurt, krema, bal) Pizza (bol malzemeli)2) Pizza (ince) Pide Ev yapýmý pizza 3 150 0:35-0:50 3 170 0:35-0:50 3 3 160-170 160-1801) 0:40-1:20 0:40-1:20 1 1 1 1 180-2001) 200-2201) 200-220 180-200 0:30-1:00 0:10-0:25 0:08-0:15 0:35-0:50 34 Hamur iþinin türü Küçük kurupastalar Ýyi piþmiþ hamurdan kurabiye Sýkma kurabiye Sýkma kurabiye Fýrýn fonksiyonu Yerleþtirme düzeyi Sýcaklýk ºC Süre Saat: Dak. SICAK HAVA (HEISSLUFT) SICAK HAVA (HEISSLUFT) ÜSTTEN/ALTTAN ISITMA (UNTER-/ OBERHITZE) SICAK HAVA (HEISSLUFT) SICAK HAVA (HEISSLUFT) SICAK HAVA (HEISSLUFT) SICAK HAVA (HEISSLUFT) SICAK HAVA (HEISSLUFT) SICAK HAVA (HEISSLUFT) ÜSTTEN/ALTTAN ISITMA (UNTER-/ OBERHITZE) SICAK HAVA (HEISSLUFT) ÜSTTEN/ALTTAN ISITMA (UNTER-/ OBERHITZE) 3 3 3 150-160 140 1601) 0:06-0:20 0:20-0:30 0:20-0:30 Hamur kurabiye Yumurta aký ile yapýlan kurabiye, beze Makaron Mayalý kurabiye Milföy pasta Küçük hamur iþleri Küçük hamur iþleri 3 3 3 3 3 3 3 150-160 80-100 100-120 150-160 170-1801) 1601) 1801) 0:15-0:20 2:00-2:30 0:30-0:60 0:20-0:40 0:20-0:30 0:20-0:35 0:20-0:35 Küçük pastalar (20adet/ tepsi) Küçük pastalar (20adet/ tepsi) 3 3 1401) 1701) 0:20-0:30 0:20-0:30 1) Fýrýný önceden ýsýtýn 2) Toplayýcý tepsi ve/veya yað tavasý kullanýn 35 Birden fazla yerleþtirme düzeyinde piþirme SICAK HAVA (HEISSLUFT) Hamur iþinin türü SICAK HAVA (HEISSLUFT) Sýcaklýk ºC Yerleþtirme düzeyi, alttan 2 düzey Fýrýn tepsisinde hamur iþi Kremalý pasta/kremalý çörek Serpme taneli pasta, kuru Kurabiye Ýyi piþmiþ hamurdan kurabiye Sýkma kurabiye Hamur kurabiye Yumurta aký ile yapýlan kurabiye, beze Makaron Mayalý kurabiye Milföy pasta Sandviç ekmeði Küçük pasta (20adet/tepsi) 1) Fýrýný önceden ýsýtýn Süre Saat: Dak. 3 düzey 160-1801) 140-160 1/4 1/3 ----- 0:35-0:60 0:30-0:60 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/4 1/4 1/3/5 1/3/5 --------------- 150-160 140 160-170 80-100 100-120 160-170 170-180 160 140 1) 1) 0:15-0:35 0:20-0:60 0:25-0:40 2:10-2:50 0:40-1:20 0:30-0:60 0:30-0:50 0:30-0:45 0:25-0:40 36 Kýzartma ile ilgili ipuçlarý Piþirme sonucu Kekin altý az piþiyor Olasý neden Yerleþtirme düzeyi yanlýþ Çözüm Keki daha alta yerleþtirin Piþirme sýcaklýðýný daha düþüðe ayarlayýn Piþirme süresini uzatýn Piþirme süreleri daha yüksek piþirme sýcaklýklarý ile kýsaltýlabilir Daha az sývý kullanýn. Özellikle mutfak robotu kullanýrken karýþtýrma sürelerine dikkat edin Daha yüksek bir piþirme sýcaklýðý ayarlayýn Piþirme süresini kýsaltýn Piþirme sýcaklýðýný düþürün ve piþirme süresini uzatýn Hamuru fýrýn tepsisine eþit þekilde daðýtýn Yað filtresini çýkartýn Biraz daha yüksek bir piþirme sýcaklýðý ayarlayýn Yað filtresini çýkartýn Kek çöküyor (ýslak kalýyor, Piþirme sýcaklýðý fazla yüksek su þeritleri oluþuyor) Piþirme süresi fazla kýsa Hamurda fazla sývý kalýyor Kek fazla kuru Piþirme sýcaklýðý fazla düþük Piþirme süresi fazla uzun Kek dengesiz bir þekilde koyulaþýyor Piþirme sýcaklýðý fazla yüksek ve piþirme süresi fazla kýsa Hamur daðýlýmý eþit deðil Yað filtresi yerleþtirilmiþ Kek belirtilen piþme süresi Sýcaklýk fazla düþük içerisinde piþmiyor Yað filtresi yerleþtirilmiþ 37 Tablo - PÝZZA DERECESÝ (PIZZASTUFE) Yemek türü Pizza (ince) Pizza (bol malzemeli) Ev yapýmý pizza Ispanaklý turta Quiche Lorraine Cheesecake, yuvarlak Tepsi üzerinde cheesecake Elmalý kek, üstü örtülü Sebzeli turta Pide Börek Milföylü pizza Piroggen 1) Fýrýný önceden ýsýtýn Yerleþtirme düzeyi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sýcaklýk ºC 180 - 2001) 180 - 200 180 - 200 160 -180 170 - 190 140 - 160 140 - 160 150 - 170 160 - 180 250 - 270 1) 1) 1) 1) Süre Saat: Dak. 20 - 30 20 - 30 45 - 60 45 - 60 40 - 50 60 - 90 50 - 60 50 - 70 50 - 60 10 - 20 40 - 50 12 - 20 15 - 25 160 - 180 250 - 270 180 - 200 38 Tablo Sufle ve gratenler Yemek Fýrýn fonksiyonu ÜSTTEN/ALTTAN ISITMA (UNTER-/ OBERHITZE) ÜSTTEN/ALTTAN ISITMA (UNTER-/ OBERHITZE) SICAK HAVA (HEISSLUFT) SICAK HAVA (HEISSLUFT) ÜSTTEN/ALTTAN ISITMA (UNTER-/ OBERHITZE) ÜSTTEN/ALTTAN ISITMA (UNTER-/ OBERHITZE) SICAK HAVA (HEISSLUFT) Yerleþtirme düzeyi 1 Sýcaklýk °C 180-200 Süre Saat: Dak. 0:45-1:00 Fýrýnda makarna Lazanya Sebze graten1) Ekmekli gratenler 1) 1 180-200 0:25-0:40 1 1 160-170 160-170 0:15-0:30 0:15-0:30 Tatlý sufleler 1 180-200 0:40-0:60 Balýk sufleler 1 180-200 0:30-1:00 Dolmalar 1) Fýrýný önceden ýsýtýn 1 160-170 0:30-1:00 Derin dondurulmu hazr yemek tablosu Piþirilecek gýda Derin dondurulmuþ pizza Kýzarmýþ patates1) (300-600 g) Ekmek Fýrýn fonksiyonu ÜSTTEN/ALTTAN ISITMA (UNTER-/ OBERHITZE) SICAK HAVA (HEISSLUFT) ÜSTTEN/ALTTAN ISITMA (UNTER-/ OBERHITZE) ÜSTTEN/ALTTAN ISITMA (UNTER-/ OBERHITZE) Yerleþtirme düzeyi 3 Sýcaklýk °C üretici talimatlarna göre 200-220 üretici talimatlarna göre üretici talimatlarna göre Süre üretici talimatlarna göre 15-25 dak. üretici talimatlarna göre üretici talimatlarna göre 3 3 Meyveli pasta 3 1) Not: Kýzarmýþ patatesleri arada 2-3 kez çevirin 39 Kýzartma Fýrýn fonksiyonu: SICAK HAVA (HEISSLUFT) Kýzartma kaplarý · Isýya dayanýklý her kapla kýzartma yapýlabilir (üretici bilgilerine dikkat edin!). · Büyük et parçalarýný doðrudan toplayýcý kap içerisinde veya altýna toplayýcý kap yerleþtirilmiþ tel ýzgara üzerinde kýzartabilirsiniz. · Ýçecek kaynatýrken tepsiyi kullanýn. Bu tepsinin üzerine birer litrelik altý bardak yerleþtirilebilir. · Bardaklarýn hepsi tamamen doldurulmuþ ve kapatýlmýþ olmalýdýr. · Bardaklarý birbirine deðmeyecek þekilde tepsiye yerleþtirin. · Fýrýnda yeterli nemin oluþmasý için tepsiye yakl. · Ýlk bardaklardaki su kaynamaya baþladýðýnda (1 litrelik-bardaklarda yakl. 3560 dakika), fýrýný kapatýn veya sýcaklýðý tekrar 100°C'ye düþürün (bkz. tablo). Haþlama tablosu Belirtilen haþlama süre ve sýcaklýklarý referans deðerlerdir. Sýcaklýk °C olarak Kaynama noktasýna kadar ýsýtma, dak. olarak Haþlanacak gýda Taneli meyveler Çilek, böðürtlen v. b. Ham bektaþiüzümü Sert çekirdekli meyveler Armut, ayva, erik Sebze Havuç1) Mantar 1) 160-170 160-170 35-45 35-45 --10-15 160-170 35-45 10-15 160-170 160-170 160-170 160-170 160-170 160-170 50-60 40-60 50-60 50-60 50-60 50-60 5-10 10-15 --15 15-20 --- Salatalýk Turþu Yer lahanasý, bezelye, asparagas Kuru fasülye 1) Kapalý fýrýnda bekletin 47 Yemek tarifleri 1. YAÞ PASTA Malzemeler: ­ 185 gram margarin ­ 200 gram þeker ­ 1 paket vanilya þekeri ­ 3 yumurta ­ 375 gram buðday unu ­ 3 çay kaþýðý kabartma tozu ­ 1 tutam tuz ­ 100 ml süt ­ 1 YEMEK kaþýðý kakao Hazýrlama: Margarini þeker, vanilya þekeri ve tuzla birlikte köpükleninceye kadar karýþtýrýn. [. . . ] Fýrýn kapaðýný çýkarmak ve sap kýsmý alta gelecek þekilde yumuþak, düz zemine koyunuz. Üst cam tabakayý alt kenardan tutun ve elastikiyet basýncýna karþý, fýrýn kapak sapýna doðru itiniz, alt taraf serbest kalýncaya kadar (á). Camýn alt tarafýný hafifçe kaldýrýn ve çekerek çýkartýn (à). Orta cam tabakayý alt kenardan tutun ve elastikiyet basýncýna karþý, fýrýn kapak sapýna doðru itiniz, alt taraf serbest kalýncaya kadar (á). [. . . ]

ACER ASPIRE V3-771 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER ASPIRE V3-771 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag