Kullanım kılavuzu ACER S5201B

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER S5201B kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER S5201B kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER S5201B kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER S5201B : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2869 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER S5201B QUICK START GUIDE (1287 ko)
   ACER S5201B ǔ (3827 ko)
   ACER S5201B QUICK START GUIDE (1106 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER S5201B

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Bir arzann meydana gelmesi durumunda da - küçük arzalAr ortadan kaldrmak için bilgiler bulabilirsiniz. Detayl bir içindekiler listesi kolayca yol bulmanz salamaktadr. Ve åimdi Afiyet olsun. EEE Yönetmeliine Uygundur. Kullanma klavuzu S5201B tr 9000484525 B-290190-03 çindekiler Dikkat etmeniz gereken hususlar . Frnn otomatik olarak açlp kapanmasn istiyorsanz 13 15 17 Saat . [. . . ] Yetkili servisi çarnz. 24 Bir arza halinde yaplmas gereken iålemler Meydana gelen arzalarn genel olarak basit sebepleri vardr. Müåteri hizmetlerine baåvurmadan önce aåadaki uyarlara lütfen dikkat ediniz: Arza Cihaz çalåmyor. Elektrik kesintisi Bilgi/Giderilmesi Sigorta kutusuna bakp, sigortann salamln kontrol ediniz. Saati yeniden ayarlaynz. Cihazda yaplacak tamir ve dier iålemleri sadece üretici tarafndan yetki verilmiå ve eitilmiå servis teknisyenlerine yaptrnz. Cihaznz uygun åekilde tamir edilmemiåse büyük tehlikelerle karå karåya kalabilirsiniz. 25 Tavandaki frn lambasn deiåtiriniz Frn lambas bozuk ise veya yanmyorsa, deiåtirmek gerekir. Isya dayankl yedek lambalar müåteri hizmetlerinden veya yetkili servisten temin edebilirsiniz. Yalnzca bu uygun lambalar kullannz. Åu åekilde hareket ediniz 1. Sigorta kutusundaki ocak veya frn sigortasn kapatnz veya attrnz. 2. Hasar oluåmasn önlemek için, bir mutfak bezini souk frnn içine seriniz. 3. Frnn içindeki lamba kapan sola çevirerek sökünüz. 4. Bulaåk bezini çkartnz ve sigortay tekrar açnz. Cam kapan deiåtirilmesi Frn lambasna ait cam kapan hasar almas durumunda deiåtirilmesi gerekmektedir. Tel zgara üstünde küçük bir frn kabnda piåirme yapacaksanz, kab tel zgarann tam ortasna koyunuz. Pasta ve börek yapmnda kullanlan tüm malzemeler taze ve oda scaklnda olmaldr. Un pasta ve börek yapm için uygun kalitede olmal ve mutlaka elenmelidir. Kabartma tozu ve mayann kullanm åekli ve miktar üretici firma açklamalarna uygun olmaldr. Tabloda 1 kg hazr yufka ile börek piåirme verilmiåtir. Yufka miktarn arttrp azaltmanz veya elde açma yufka kullanmanz durumunda, börein kalnl da deiåeceinden piåirme süresi ve scakl etkilenir. Yufka tepsiye eåit yaylmal süt+ya+yumurta+yourt gibi bir karåmla aralar slatlmaldr. Karåmn arta kalan börein üstüne sürülmelidir. Börek eåit yükseklikte hazrlanmaz ve sos belli bölgelerde birikirse o bölgeler daha ksa sürede piåer ve börek üstü farkl koyulukta kzarr. Yiyecein üzerine sürülen yumurta, süt, ya gibi maddeler yiyecein daha erken kzarmasna neden olur. Yiyecein üzerinde hzl bir kzarma görüyorsanz: bir dahaki sefere bir alt rafta piåirme yapnz, sy düåürünüz, daha uzun süre piåirme yapnz. [. . . ] kremal turtalar, yal krem turtalar, çikolata veya åeker kaplamal turtalar, meyveler, tavuk, salam ve et, ekmek, kekler ve dier kurabiyeler * Aksesuarlar Izgara teli Yükseklik Istma åekli 2 Y Scaklk ºC Is seçme dümesi kapal kalmaktadr Kümes hayvanlar, gösü alt tarafta olacak åekilde tabaa yerleåtirilmelidir. 38 Kurutma Sadece çok iyi durumdaki meyve ve sebzeleri kullannz ve onlar itina ile ykaynz. Universel tavaya ve zgaraya kek kad seriniz. Yemek 600 g elma halkalar 800 g armut dilimleri 1, 5 kg erik 200 g temizlenmiå baharatlar Yükseklik 1+3 1+3 1+3 1+3 Istma åekli 3 3 3 3 Scaklk ºC 80 80 80 80 Süre, saatler yakl. 1 1/2 Not Çok sulu sebze ve meyveleri birden fazla çeviriniz. Kurutulmuå gday kurutmadan hemen sonra kattan ayrnz. Konserve yapmak Hazrlklar Cam kavanozlar ve lastikler temiz ve sorunsuz olmaldr. [. . . ]

ACER S5201B KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER S5201B kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag