Kullanım kılavuzu ACER S5301WB

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER S5301WB kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER S5301WB kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER S5301WB kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER S5301WB : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2869 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER S5301WB QUICK START GUIDE (1287 ko)
   ACER S5301WB ǔ (3827 ko)
   ACER S5301WB QUICK START GUIDE (1106 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER S5301WB

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Bir arzann meydana gelmesi durumunda da - küçük arzalr ortadan kaldrmak için bilgiler bulabilirsiniz. Detayl bir içindekiler listesi kolayca yol bulmanz salamaktadr. Ve åimdi Afiyet olsun. EEE Yönetmeliine Uygundur. Kullanma klavuzu S5301WB tr 9000480445 P-190290-04 çindekiler Güvenlik bilgileri . 20 Gazl brülörü åu åekilde yakabilirsiniz . [. . . ] Fonksiyon seçme dümesini ve scaklk seçme dümesini sfr konumuna getiriniz. Aksesuarn temizlenmesi Aksesuar ilk kez kullanmaya baålamadan önce scak deterjanl su ve bir yumuåak bulaåk bezi ile iyice temizleyiniz. Bek gövde ve kapa ön temizlii 1 2 3 6 4 5 Bek kapaklarn (1) ve gövdelerini (2) su ve bulaåk deterjan ile temizleyiniz. Buji (3) ve alev emniyet çubuuna (4) zarar vermeden bek çanann (5) üzerine bek gövde ve kapan tekrar yerleåtiriniz. Bek kapan bek gövdesinin tam üzerine yerleåtirmeye dikkat ediniz. 19 Ocak bölümünün ayarlanmas Ocak bölümünde 4 gazl brülör bulunmaktadr. Burada gazl brülörlerinizi nasl yakacanz okuyabilirsiniz. Gazl brülörü åu åekilde yakabilirsiniz Brülör kapann brülör çanana daima tam olarak oturmuå olmasna dikkat ediniz. Ocak çalåt sürece üst kapak açk olmaldr. Yakmak istediiniz ocan åalterini sola doru çevirip ateåleme pozisyonuna . Ocan åalterini içeri bastrnz ve yaklaåk 1-3 saniye aras basl tutunuz. Gaz alevi sönerse, alev emniyet sistemi gaz çkån otomatik olarak keser. Ateåleme tertibat 15 saniyeden fazla çalåtrlmamaldr. Brülör, 15 saniye sonra yanmamåsa, tertibat çalåtrmasn durdurun ve brülörün tekrar ateåleme teåebbüsünden önce en az 1 dakika bekleyin. Bu nedenle daima J daha büyük ve I daha küçük ateå arasnda bir konum seçiniz. Aåndrc temizleme maddesi, sert sünger ve aåndrc temizleme bezi kullanmaynz. Özel paslanmaz çelik temizleyicilerini müåteri hizmetlerimizden veya yetkili servisten temin edebilirsiniz. Emaye ve boyal yüzeyler Bulaåk deterjan ve scak su ile nemlendirilmiå bez ile siliniz. Yumuåak bir bez ile kurulaynz. 24 Gazl ocak bekleri ve zgaralar Bulaåk makinesinde ykamaynz. Izgaralar yerlerinden alp sünger, bulaåk deterjan ve scak su ile temizleyiniz. Bek gövdelerindeki gaz çkå boåluklarnn temiz ve tkanmamå kalmasna dikkat ediniz. Bujiler, küçük, yumuåak bir frça ile temizlenmelidir. Gazl brülörler ancak bujiler temizse çalåacaktr. Bek çanaklarndaki yemek artklar bulaåk deterjan ve scak su ile nemlendirilmiå bir bez ile temizlenmelidir. Enjektör deliinin tkanmamasna ve temizlerken zarar görmemesine dikkat ediniz. Temizleme iåleminden sonra tüm parçalar iyice kurulaynz ve bek gövdeleri ile kapaklarnn düzgün yerleåmelerine dikkat ediniz. Parçalar düzgün yerleåtirmediiniz takdirde beklerin yaklmas zorlaåacaktr. [. . . ] Çknca üzerine nemli bez örtülüp içini çekip yumuåamas salanmaldr. Tablolarda bulunan benzeri unlu mamüllere baknz. Kullanlan malzemelerin piåirmeye etkisi vardr. Börek piåirirken dikkat etmeniz gerekenler. Kek ve börein üzeri hzl ve fazla kzaryor ama içi güzel piåmiyorsa. Mayal hamur hazrlarken. Kendi tarifinize göre piåirme yapmak istiyorsunuz. 37 Kekin piåip piåmediini kontrol edebilirsiniz. Kek çökmektedir. Tarifte verilmiå piåme süresinin bitimine 10 dakika kala tahta çubuk ile keki en yüksek yerinden deliniz. Bir sonraki seferde daha az sv kullannz veya frn ssn 10 derece daha düåük ayarlaynz. [. . . ]

ACER S5301WB KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER S5301WB kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag