Kullanım kılavuzu ACER TRAVELMATE 430

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER TRAVELMATE 430 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER TRAVELMATE 430 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER TRAVELMATE 430 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER TRAVELMATE 430 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (870 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER TRAVELMATE 430 (4654 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER TRAVELMATE 430

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Ürünü temizlemek için kesinlikle alkol, kimyasal veya ev temizlik malzemesi gibi maddeler kullanmayin. Ürünü kesinlikle çiplak alev veya do rudan güne i i i gibi isi kaynaklarina yakin konuma yerle tirmeyin. Ürünün yakinina asla vazo gibi sivi içeren nesneler yerle tirmeyin. Ürün dü ürüldü ünde hasar görür. [. . . ] [Rename Album] seçene ini seçin ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. » Bir tu takimi görüntülenir. Bir albümü silme 1 2 3 Bir albüm seçin. Albüm menüsüne eri mek için dü mesine basin. [Delete Album] seçene ini seçin ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. 4 » Onay mesaji görüntülenir. Yeni bir ad girmek için (24 karaktere kadar), bir harf/rakam seçin ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. · Büyük harf ve küçük harf arasinda geçi yapmak için, gösterilen tu takiminda [abc] seçene ini seçin ve ardindan onaylamak için OK tu una basin. Ad giri i tamamlandi inda, [Enter] (Gir) seçene ini seçin ve onaylamak için OK dü mesine basin. 5 4 [Yes] seçene ini seçin ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. 14 TR Video oynatma Not · PhotoFrame ürününde yalnizca M-JPEG video dosyalarini · (*. avi formatinda) oynatabilirsiniz. En iyi uyumluluk için, PhotoFrame ürününe dosya aktarirken ve oynatirken paket bilgisayar yazilimini (Windows için) kullanabilirsiniz. 3 4 5 · · · · · · · · · Bir albüm/klasör seçin ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. · Bir alt klasördeki dosyalari seçmek için, 3 numarali adimi tekrarlayin. · Bütün dosyalari seçmek için OK dü mesine basin ve basili tutun. Sonraki/önceki dosyayi seçmek için, / dü melerine basin. Sesi kapatmak için dü mesine simgesi görüntülenene kadar basin ve basili tutun. [Background Color] seçene ini seçin ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. Bir arka plan rengi seçin / [Auto fit] / [RadiantColor] ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. TR 21 T ü rkç e » [RadiantColor] ö esini seçerseniz PhotoFrame, tam ekrandan küçük olan foto raflarin kenarlarindaki rengi geni leterek, siyah çubuklar veya enboy orani bozulmasi olmadan ekrani doldurmalarini sa lar. 22 TR Ekran menüsü dilini seçme 1 Ana menüde [Setup] seçene ini seçin, ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. En iyi görüntüleme sonucunu elde etmek için PhotoFrame'in parlakli ini ayarlayabilirsiniz. 1 2 Ana menüde [Setup] seçene ini seçin, ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. [Brightness] seçene ini seçin ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. 2 [Language] seçene ini seçin ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. 3 Parlakli i ayarlamak için / dü mesine ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. 3 4 [Language Setting] seçene ini seçin ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. Bir dil seçin ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. TR 23 T ü rkç e 6 Ayar Ekran parlakli ini ayarlama Hafiza kartinin içeri ini koruma/korumayi kaldirma PhotoFrame ürününde bulunan bir depolama aygitindaki silme i levini etkinle tirebilirsiniz. Ayrica, bir depolama aygitindaki foto raflarin silinmesini engellemek için depolama aygitindaki silme i levini devre di i da birakabilirsiniz. Saat ve tarih ayarlama 1 Ana menüde [Setup] seçene ini seçin, ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. 1 2 Ana menüde [Setup] seçene ini seçin, ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. [Memory Card] seçene ini seçin ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. 2 [Time and Date] seçene ini seçin ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. 3 [Delete enable] / [Delete disable] seçene ini seçin ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. 24 TR 3 PhotoFrame'de görüntülenen saat ve tarih biçimini ayarlayabilirsiniz. 1 Ana menüde [Setup] seçene ini seçin, ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. 4 Geçerli saati/tarihi girmek için / / / ve OK dü melerine basin ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. 2 [Time and Date] seçene ini seçin ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. TR 25 T ü rkç e [Set time] / [Set date] seçene ini seçin ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. Saat ve tarih biçimini ayarlama 3 [Set time format] / [Set date format] seçene ini seçin ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. 2 [Time and Date] seçene ini seçin ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. 4 Bir saat/tarih biçimi seçin ve onaylamak için OK dü mesine basin. 3 [Show clock] seçene ini seçin ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. Saati görüntüleme PhotoFrame'deki slayt gösterisinde saati veya takvimi görüntüleyebilirsiniz. 1 Ana menüde [Setup] seçene ini seçin, ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. 4 Bir seçenek seçin ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. · [No clock] (Saat görüntülenmez. ) · [In slideshow] (Saat görüntülenir. ) · [Both] (Hem saat hem de takvim görüntülenir. ) 26 TR Bir olay hatirlatici ayarlama Özel bir olay için bir hatirlatici olu turabilirsiniz ve ayni zamanda seçti iniz zamanda görüntülenecek bir foto raf da belirleyebilirsiniz. pucu · Olay hatirlatici ayarlamadan önce PhotoFrame ürününde geçerli saat ve tarihini ayarladi inizdan emin olun. 3 Bir olay hatirlatici olu turma 1 Ana menüde [Setup] ö esini seçin ve onaylamak için OK dü mesine basin. » Bir tu takimi görüntülenir. 4 Yeni bir ad girmek için (24 karaktere kadar), bir harf/rakam seçin ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. · Büyük harf ve küçük harf arasinda geçi yapmak için, gösterilen tu takiminda [abc] seçene ini seçin ve ardindan onaylamak için OK tu una basin. Ad giri i tamamlandi inda, [Enter] (Gir) seçene ini seçin ve onaylamak için OK dü mesine basin. 5 2 [Event Reminder] seçene ini seçin ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. TR 27 T ü rkç e [New reminder] seçene ini seçin ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. Olay saati ve tarihini ayarlama Not · Bir olay hatirlatici için saat ve tarih ayarlamadan önce, PhotoFrame'in geçerli saat ve tarihini ayarladi inizdan emin olun. 3 Bir hatirlatici seçin ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. 1 Ana menüde [Setup] seçene ini seçin ve onaylamak için OK dü mesine basin. 4 5 2 [Set time] / [Set date] seçene ini seçin ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. Geçerli saati/tarihi ayarlamak için / / / ve OK dü melerine basin ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. pucu [Event Reminder] seçene ini seçin ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. · Hatirlatici alarmi çaldi inda, hatirlaticiyi durdurmak için herhangi bir dü meye basabilirsiniz. [. . . ] PhotoFrame yalnizca M-JPEG video dosyalarini (*. avi formatinda) destekler. Bu M-JPEG (hareketli JPEG) video dosyalarinin bozuk olmadi indan emin olun. PhotoFrame neden ben ayarladiktan sonra Otomatik kapanma durumuna geçmiyor?Geçerli saati, otomatik kapatma saatini ve Otomatik açma saatini do ru olarak ayarladi iniza emin olun. [. . . ]

ACER TRAVELMATE 430 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER TRAVELMATE 430 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag