Kullanım kılavuzu ACER TRAVELMATE 4730

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER TRAVELMATE 4730 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER TRAVELMATE 4730 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER TRAVELMATE 4730 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER TRAVELMATE 4730 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (870 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER TRAVELMATE 4730 QUICK START GUIDE (880 ko)
   ACER TRAVELMATE 4730 (1567 ko)
   ACER TRAVELMATE 4730 ǔ (1274 ko)
   ACER TRAVELMATE 4730 QUICK START GUIDE (1188 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER TRAVELMATE 4730

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Ürünü temizlemek için kesinlikle alkol, kimyasal veya ev temizlik malzemesi gibi maddeler kullanmayin. Ürünü kesinlikle çiplak alev veya do rudan güne i i i gibi isi kaynaklarina yakin konuma yerle tirmeyin. Ürünün yakinina asla vazo gibi sivi içeren nesneler yerle tirmeyin. Ürün dü ürüldü ünde hasar görür. [. . . ] · · · Slayt gösterisi modunda, PhotoFrame otomatik olarak tüm foto raflari gösterir. Gözatma modunda, PhotoFrame geçerli foto rafi görüntüler ve siz sonraki/önceki foto rafi görüntülemek için / dü mesine basabilirsiniz. Takvim modunda PhotoFrame foto rafi takvimle birlikte görüntüler. » Mevcut foto raf kaynaklari görüntülenir. 2 Bir foto raf kayna i seçin ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. 3 12 Bir albüm seçin ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. TR Video oynatma Not · PhotoFrame ürününde yalnizca M-JPEG video dosyalarini · (*. avi formatinda) oynatabilirsiniz. · Bir alt klasördeki dosyalari seçmek için, 3 numarali adimi tekrarlayin. · Bütün dosyalari seçmek için OK dü mesine basin ve basili tutun. Bir albüm/klasör seçin ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. · Bir alt klasördeki dosyalari seçmek için, 3 numarali adimi tekrarlayin. · Bütün dosyalari seçmek için OK dü mesine basin ve basili tutun. TR 4 5 6 7 [Play at Background] seçene ini seçin ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. [Yes] seçene ini seçin ve ardindan çalmayi ba latmak için OK dü mesine basin. TR 15 T ü rkç e Menü listesine eri mek için basin. dü mesine 5 Foto raflara küçük resim modunda gözatin ve foto raf menüsüne eri in Küçük resim modunda birçok foto rafa gözatabilirsiniz. Küçük resim modunda, foto raflari düzenlemek için foto raf menüsüne eri ebilirsiniz. 2 Bir foto raf kayna i seçin ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. 3 1 Ana menüde [Photos] seçene ini seçin, ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. Bir albüm seçin ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. » Albümdeki foto raflar küçük resimler olarak gösterilir. · Slayt gösterisi veya gözat modunda, foto raflara küçük resim modunda gözatmak için OK dü mesine basabilirsiniz. 4 Bir foto raf seçmek için / / / dü mesine ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. · Ekranda görüntülenen tüm foto raflari seçmek için OK dü mesine basin ve 1 saniyeden uzun süre basili tutun. 16 TR 5 1 2 [Photo Menu] içinde [Frames] seçene ini seçin ve onaylamak için OK dü mesine basin. Ad giri i tamamlandi inda, [Enter] (Gir) seçene ini seçin ve onaylamak için OK dü mesine basin. 5 TR 21 T ü rkç e [Yes] seçene ini seçin ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. 7 Slayt gösterisi Slayt gösterisi sirasini seçme Slayt gösterisini sirayla veya rasgele görüntüleyebilirsiniz. Bir geçi efekti seçme 1 Ana menüde [Slideshow] seçene ini seçin, ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. 1 Ana menüde [Slideshow] seçene ini seçin, ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. 2 [Transition Effect] seçene ini seçin ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. 2 [Slideshow sequence] seçene ini seçin ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. 3 Bir geçi efekti seçin ve onaylamak için OK dü mesine basin. pucu 3 Bir seçenek seçin ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. · [Random] efektini seçerseniz, mevcut tüm geçi efektleri tüm slayt gösterilerine rasgele uygulanacaktir. 22 TR 1 Ana menüde [Slideshow] seçene ini seçin, ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. 1 Ana menüde [Slideshow] seçene ini seçin, ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. 2 [Frequency] seçene ini seçin ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. 2 [Collage] seçene ini seçin ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. 3 Bir geçi süresi seçin ve onaylamak için OK dü mesine basin. 3 4 5 6 7 8 [Multi] seçene ini seçin ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. [Photo 1] seçene ini seçmek için, dü mesine basin. (Sa ) Foto raf kayna i seçeneklerine eri mek için (Sa ) dü mesine tekrar basin. Tüm foto raflar biçim için seçilene kadar 5-7 adimlarini tekrarlayin. TR 23 T ü rkç e Slayt gösterisi hizini seçme Kolaj foto raf görüntüleme 9 Kolaj görüntülemeyi ba latmak için dü mesine basin. · Kolaj görüntülemeyi durdurmak için, [Slideshow] > [Collage] > [Single] seçeneklerini seçin ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. pucu » [Auto fit] seçene ini seçerseniz, PhotoFrame foto rafi ekrana si acak ekilde, görüntüyü bozarak geni letir. · · Bir kolaj düzeni seçerseniz PhotoFrame sabit bir kolaj görüntüler ve slayt gösterisi modu devre di i birakilir. [Random] biçimini seçerseniz, PhotoFrame foto raflarin optimum düzenini temel alarak rasgele kolajlar olu turur ve bu kolajlari slayt gösterisi modunda görüntüler. Foto rafli arka plan olu turma PhotoFrame ekranindan daha küçük foto raflar için bir arka plan kenar rengi seçebilirsiniz. 1 2 3 Ana menüde [Slideshow] seçene ini seçin, ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. [Background Color] seçene ini seçin ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. Bir arka plan rengi seçin / [Auto fit] / [RadiantColor] ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. » Bir arka plan rengi seçerseniz, PhotoFrame foto raflari bir arka plan rengi veya siyah bir çubukla birlikte görüntüler. TR » [RadiantColor] ö esini seçerseniz PhotoFrame, tam ekrandan küçük olan foto raflarin kenarlarindaki rengi geni leterek, siyah çubuklar veya enboy orani bozulmasi olmadan ekrani doldurmalarini sa lar. 24 Ekran menüsü dilini seçme 1 Ana menüde [Setup] seçene ini seçin, ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. En iyi görüntüleme sonucunu elde etmek için PhotoFrame'in parlakli ini ayarlayabilirsiniz. 1 2 Ana menüde [Setup] seçene ini seçin, ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. [Brightness] seçene ini seçin ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. 2 [Language] seçene ini seçin ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. 3 Parlakli i ayarlamak için / dü mesine ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. 3 4 [Language Setting] seçene ini seçin ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. Bir dil seçin ve ardindan onaylamak için OK dü mesine basin. TR 25 T ü rkç e 8 Ayar Ekran parlakli ini ayarlama Hafiza kartinin içeri ini koruma/korumayi kaldirma PhotoFrame ürününde bulunan bir depolama aygitindaki silme i levini etkinle tirebilirsiniz. [. . . ] PhotoFrame'i açmak için dü mesine basabilirsiniz. PhotoFrame bazi müzik dosyalarimi neden görüntülemiyor?PhotoFrame sadece MP3 (MPEG Ses Katmani III) müzik dosyalarini destekler. Bu MP3 (MPEG Ses Katmani III) müzik dosyalarinin bozuk olmadi indan emin olun. [. . . ]

ACER TRAVELMATE 4730 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER TRAVELMATE 4730 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag