Kullanım kılavuzu ACER TRAVELMATE 5330

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER TRAVELMATE 5330 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER TRAVELMATE 5330 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER TRAVELMATE 5330 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER TRAVELMATE 5330 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (870 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER TRAVELMATE 5330 QUICK START GUIDE (1298 ko)
   ACER TRAVELMATE 5330 (1322 ko)
   ACER TRAVELMATE 5330 ǔ (1274 ko)
   ACER TRAVELMATE 5330 QUICK START GUIDE (941 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER TRAVELMATE 5330

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] G Cihazin mekaniz parçalari otomatik ya¤lanan yataklardan oluflur ve ya¤lanmamalidir. G Oynaticiniz bekleme (standby) modunda iken dahi, bir miktar elektrik tüketir. Cihazi tamamen kapatmak için fifli prizden çikarin. Çevre Bilgileri Bütün gereksiz ambalaj malzemeleri çikarilmifltir. Ambalaj malzemelerinin üç gruba ayirdik: karton (kutu), polistren köpük (tampon) ve polietilen (torba, koruyucu köpük). [. . . ] G E¤er diskte CD-metin özelli¤i mevcutsa, hem TV ekraninda hem de cihazin ön göstergesinde görüntülenir. G TV ekranindaki menü çubuklarini kullanarak veya do¤rudan rakamli tufllara basarak parçalari seçin. G DVD oynatici, istedi¤iniz parçalari seçerek veya çikararak disk için Favori Parça Seçim (FTS) programlarini oluflturmanizi da sa¤lar (FTS Programi- Müzik CD'leri bölümüne bakin). Bazi diskler, ayni anda çeflitli açilardan çekilmifl sahneler içerebilir. DVD oynatici, istedi¤iniz kamera açisini seçmenizi sa¤lar. G DVD oynatici, çeflitli açilardan çekilmifl bir sahne ile karflilaflti¤inda "Geçici Geri Besleme" iflaretini verecektir. Baflka kamera açifli kalmayincaya kadar açi simgesi görünmeye devam eder. G <stedi¤iniz açi simgesini seçmek için 3/4 tuflunu kullanin. Görüntü, seçti¤iniz açiya de¤iflir. G Menü çubu¤undan } (AÇI) opsiyonunu seçebilir veya do¤rudan uzaktan kumandadaki ANGLE tuflunu kullanabilirsiniz. 193 Turkish Müzik CD'sinin çalinmasi Kamera açisi Çalifltirma Konuflma dilinin de¤ifltirilmesi 4 1 2 Menü çubu¤undan Y (KONUfiMA D<L<) opsiyonunu seçebilir veya do¤rudan uzaktan kumandadaki AUDIO tufluna basabilirsiniz. AUDIO veya 3/4 tufluna arta arda basarak farkli dilleri seçin. Metin ekran modunu açmak için, uzaktan kumandanizin CD TEXT (DISPLAY) tufluna tekrar basin. Altyazi dili 1 2 Menü çubu¤undan Z (ALTYAZI D<L<) opsiyonunu seçebilir veya do¤rudan uzaktan kumandadaki SUBTITLE tufluna basabilirsiniz. A¤ir çekim modundan çikmak için PLAY tufluna basin. VCD CD Parçayi/ diski tekrarlama G O anda çalan parçayi tekrar etmek için, REPEAT tufluna basiniz. Ön göstergede REPEAT TRK (parçayi tekrar et) yazisi görünür. G Bütün diski tekrar etmek için REPEAT tufluna ikinci defa basin. Ön göstergede REPEAT DISC (Tümünü tekrar et) yazisi görünür. G Tekrarlama modundan çikmak için, REPEAT tufluna üçüncü defa basin. Dondurulmufl Görüntü ve Kare Kare Oynatma DVD VCD A'dan B'ye tekrarlama DVD VCD CD DVD Video diskleri: Baflliktaki bir bölümü tekrarlamak için Müzik ve video CD'si : Parçadaki bir kismi tekrarlamak için Seçti¤iniz bafllangiç noktasinda REPEAT A - B tufluna basin. Seçti¤iniz bitifl noktasinda REPEAT A- B tufluna tekrar basin. Ön göstergede REPEAT A-B görünür ve yapti¤iniz siralamali çalma ifllemi bafllar. Tekrarlama modundan çikmak için, REPEAT A-B tufluna basiniz. 1 2 3 Menü çubu¤undan (kare) sembolünü seçin ve 4 tufluna basin. Bir önceki veya bir sonraki kareye gitmek için 1 2 tufllarini kullaniniz. Kare kare oynatma modundan çikmak için, PLAY veya 3 tufluna basin. Notlar: ­ Uzaktan kumandadaki PAUSE tufluna art arda basarak kare kare oynatma ifllemini aktif hale getirebilirsiniz. 1 2 3 Tarama DVD VCD CD 1 2 Tarama fonksiyonu, diskteki her bölümün/ parçanin ilk 10 saniyesini çalar. [. . . ] 4-haneli kod, `Eriflim Kontrolü' diyalo¤unda 9 tufluna dört defa basilarak iptal edilebilir. Yeni kodunuzu, yukarida (4 haneli kodun de¤ifltirilmesi) kisminda anlatildi¤i gibi (iki defa!) girebilirsiniz Ebeveyn Kontrolü Feragatnamesi Bu DVD oynatici, sadece belirli yazilim kodlamasi içeren DVD diskleri oynatilirken faaliyete geçecek bir EBEVEYN KONTROLÜ sistemini içerir. Yine, bu DVD oynaticinin piyasaya sürüldü¤ü tarihte, teknik standartlarin belirli bölümleri üzerinde cihaz üreticileri ile disk sanayii arasinda uzlaflma sa¤lanmadi¤ini da unutmayin. Bu temelde Philips, EBEVEYN KONTROLÜ sisteminin çaliflmasini garanti edemez ve disk içeri¤inin bu flekilde istenmeden izlenmesinin getirdi¤i herhangi bir yükümlülü¤ü reddeder. [. . . ]

ACER TRAVELMATE 5330 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER TRAVELMATE 5330 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag