Kullanım kılavuzu ACER TRAVELMATE 5520

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER TRAVELMATE 5520 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER TRAVELMATE 5520 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER TRAVELMATE 5520 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER TRAVELMATE 5520 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (870 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER TRAVELMATE 5520 (2628 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER TRAVELMATE 5520

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Note: The severed plug must be disposed to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere. VAROITUS Muiden kuin tässä esitettyjen toimintojen säädön tai asetusten muutto saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle tai muille vaarallisille toiminnoille. How to connect a plug The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L). ¶ As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows: ­ Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black. ­ Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red. ­ Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or e) or coloured green (or green and yellow). [. . . ] Süre düzenleme kutusu gösterilir. 2 DISPLAY butonuna bir kez bas>n, seçeneklerden birini belirginlefltirmek için 1 2 tufluna bas>n ve istedi¤iniz parça / bölüm numaras>n> girmek için rakaml> tufl tak>m>n> (0-9) kullan>n. seçene¤ini belirginlefltirmek için 2 tufluna bas>n ve süre düzenleme kutusunda soldan sa¤a saat, dakika ve saniye de¤erlerini girmek için rakaml> tufl tak>m>n> (0-9) kullan>n. 3 DISPLAY butonuna iki kez bas>n, süre 1 Stop modunda, SYSTEM MENU tufluna bas>n ve `Genel Ayarlar' seçmek için 4 3 tufllar>na bas>n. 2 `Program' seçene¤ini seçin ve AÇIK konuma getirip OK tufluna bas>n. `Program' menüsü gösterilir. 4 Onaylamak için OK tufluna bas>n. Gösterim seçilen dosyadan bafllar son dosyaya kadar devam eder. `TIME' (SÜRE) seçene¤ini belirginlefltirin ve ard>ndan gösterimdeki diskin durumunu görüntülemek için 3 4 tufluna bas>n. DVD için `TITLE ELAPSED/ TITLE REMAIN/ CHP ELAPSED/ CHP REMAIN' mesaj> gösterilir. VCD için `SINGLE ELAPSED/ SINGLE REMAIN/ TOTAL ELAPSED/ TOTAL REMAIN' mesaj> gösterilir. Yavafl Gösterim (DVD/VCD/SVCD) Gösterim s>ras>nda , s>ras>yla geriye do¤ru yavafl (SR) ve ileri do¤ru yavafl (SF) gösterimi seçmek için 3 veya 4 tufluna bas>n. DVD Geriye do¤ru yavafl ve ileri do¤ru yavafl gösterim h>z>n> seçmek için 3 veya 4 tufluna bas>n. SFx2 SFx4 SFx8 PLAY SRx2 SRx4 SRx8 PLAY VCD / SVCD <leri do¤ru yavafl gösterim h>z>n> seçmek için 3 tufluna bas>n. SFx1 SFx2 SFx3 PLAY Yard>mc> <pucu: ­ CD/SVCD'lerde Geriye Do¤ru Yavafl Gösterim özelli¤i yoktur. 3 Tercih etti¤iniz bir program> seçmek için 1 2 3 4 ok tufllar>n> ve Uzaktan Kumanda üzerinde rakaml> tufl tak>m>n> (0-9) kullan>n. 4 Gösterimi bafllatmak için PLAY tufluna bas>n. DVD için, maksimum programlanabilir parça veya bölüm say>s> 16'd>r. VCD/CD için maksimum programlanabilir parça say>s> 24'tür. Menüyü açmak/kapamak için uzaktan kumandan>n DISC MENU tuflunu kullan>n. `MP3/JPEG Nav' ayar> NO MENU (Menüsüz) olarak ayarlanm>flsa, VER< CD MENÜSÜ, TV ekran>nda gösterilmez (bkz. Yard>mc> <pucu: ­ Kodak Resim CD'si için, yürütme bir disk menüsü olmadan otomatik olarak bafllar ve STOP 9 tufluna bas>ld>¤>nda 9 resim, küçük resimler halinde görüntülenir. Tu r k i s h 216 199-232 DVP630_Tur_02b1 216 17/03/2004, 5:16 PM /02b_8239 210 98393 Disk <fllemleri Özel MP3/JPEG/DivX özellikleri ÖNEML<!TV'nizi açman>z ve do¤ru Video Girifl kanal>n> seçmeniz gerekir. Önizleme <fllevi Bu ifllev geçerli klasörün veya diskin tamam>n>n içeri¤ini gösterir. Çok aç>l> gösterim (JPEG) TV ekran>nda bir resim gösterilirken, farkl> efektler elde etmek için 3 4 1 2 tufluna bas>n. Tarama Efekti (JPEG) Farkl> tarama aç>lar> elde etmek için ANGLE tufluna arka arkaya bas>n. TV ekran>n>n sol üst köflesinde çeflitli tarama etkileri gösterilir. Gösterim H>z Kontrolü (MP3) 1 2 tufluna bast>¤>n>zda farkl> geri/ileri gösterim h>zlar> elde edersiniz. Ayr>ca parça de¤ifltirmek için S / T tufllar>na basabilirsiniz. Ayn anda JPEG ve MP3 gösterme/çalma 1 Gösterim s>ras>nda PREVIEW tufluna bas>n. TV ekran>nda 9 resmin thumbnailleri gösterilir. (9 thumbnailli resim gösterimi örne¤i) 2 Sonraki veya önceki sayfada bulunan di¤er resimleri görmek için S / T tufluna basabilirsiniz. 1 Bir MP3 parças seçin ve AUDIO'ya basn. `Müzik Slayt Gösterisi' TV ekrannda belirir. 3 Bunlardan birini belirginlefltirmek için 1 2 3 4 tufluna bas>n ve gösterim için OK tufluna bas>n. [. . . ] DivX 3. 11/4. x/5. x: DivX kodei, dijital video boyutlarn yüksek görüntü kalitesinin korunarak internet üzerinden gönderilebilmesini salayan ve DivXNetworks, Inc. irketi tarafndan gelitirilerek patent bavurusu yaplm, MPEG-4 tabanl bir video sktrma teknolojisidir. Dolby Digital: Dolby Laboratuarlari tarafindan gelifltirilmifl ve alti kanala kadar dijital ses içeren (ön sol ve sa¤, surround sol ve sa¤, merkez ve subwoofer) bir surround ses sistemidir. Yetiflkin Seviyesi: Her ülkedeki kisitlama seviyesine ba¤li olarak diskin gösterimini kullanicilarin yafl sinirina göre kisitlayan bir DVD fonksiyonudur. [. . . ]

ACER TRAVELMATE 5520 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER TRAVELMATE 5520 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag