Kullanım kılavuzu ACER TRAVELMATE 5530

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER TRAVELMATE 5530 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER TRAVELMATE 5530 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER TRAVELMATE 5530 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER TRAVELMATE 5530 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1217 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER TRAVELMATE 5530 QUICK START GUIDE (1597 ko)
   ACER TRAVELMATE 5530 (1066 ko)
   ACER TRAVELMATE 5530 ǔ (1274 ko)
   ACER TRAVELMATE 5530 QUICK START GUIDE (1528 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER TRAVELMATE 5530

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Note: The severed plug must be disposed to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere. VAROITUS Muiden kuin tässä esitettyjen toimintojen säädön tai asetusten muutto saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle tai muille vaarallisille toiminnoille. How to connect a plug The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L). ¶ As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows: ­ Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black. ­ Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red. ­ Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or e) or coloured green (or green and yellow). [. . . ] `PBC AÇIK' seçene¤ini seçerseniz, TV ekran>nda disk menüsü (varsa) gösterilir. Bir gösterim seçene¤i seçmek için S / T tufllar>n> veya rakaml> tufl tak>m>n> (0-9) kullan>n. Gösterim s>ras>nda RETURN tufluna bas>ld>¤>nda, (PBC aç>k konumdaysa) menü ekran>na geri dönülür. Dizin menüsünü atlamak ve gösterime do¤rudan en bafltan bafllamak isterseniz, Bu ifllevi kapal> konuma getirmek için uzaktan kumanda üzerindeki DISC MENU tufluna bas>n. 1 DISC MENU tufluna bas>n. TV ekran>nda disk parça menüsü gösterilir. 2 Bir gösterim seçene¤i seçmek için 341 2 tufllar>n> veya rakaml> tufl tak>m>n> (0-9) kullan>n. 3 Onaylamak için OK tufluna bas>n. Kamera Aç>s> Farkl> aç>lar seçmek için arka arkaya ANGLE tufluna bas>n. Ses Dilinin De¤ifltirilmesi DVD için Farkl> ses dilleri seçmek için AUDIO tufluna arka arkaya bas>n. Ses Kanal>n>n De¤ifltirilmesi VCD için Diskteki mevcut ses kanallar>n> seçmek için AUDIO tufluna bas>n (SOL VOKAL, SA/ VOKAL, MONO SOL, MONO SA/, STEREO). Altyaz>lar Farkl> altyaz> dilleri seçmek için SUBTITLE tufluna arka arkaya bas>n. <PUÇLARI: Burada anlat>lan kullan>m özellikleri, baz> diskler için geçerli olmayabilir. 183 166-199 DVP720_Tur_02B 183 18/03/2004, 5:37 PM /02b_3139 246 13882 Tu r k i s h Disk <fllemleri Önizleme <fllevi 1 PREVIEW'a basin. 2 {TRACK DIGEST} (PARÇA BUKET<), {DISC INTERVAL} (DISK ARALI/I) veya {TRACK INTERVAL} (PARÇA ARALI/I) seçene¤ini vurgulamak için 34 tufllar>na bas>n. Önizleme ifllevinden ç>kmak için {EXIT} (ÇIKIfi) seçene¤ini vurgulamak için 1 2 3 4 tufllar>na bas>p onaylamak için OK'e basin. Önizleme menüsüne geri dönmek için {MENU} (MENÜ) seçene¤ini vurgulamak için 1 2 3 4 tufllar>na bas>p onaylamak için OK'e basin. CD için Stop modunda, uzaktan kumanda üzerinde PREVIEW tufluna bas>n. Stereo parçalar> çalmak için 3 4 tufllar>n> kullanarak disk menüsünden seçiminizi yap>n, sonra da PLAY B tufluna bas>n. Yard>mc> <pucu: ­ SURROUND dü¤mesi SACD çalmada çal>flmaz. Çok kanall> ve stereo parçalar aras>nda seçim yapabilmeniz için disk menüsüne eriflmeniz gerekir. ­ SACD parçalar>n> programlamak mümkün de¤ildir. <PUÇLARI: Burada anlat>lan kullan>m özellikleri, baz> diskler için geçerli olmayabilir. 185 166-199 DVP720_Tur_02B 185 18/03/2004, 5:37 PM /02b_3139 246 13882 Tu r k i s h Disk <fllemleri Özel resim diski özellikleri ÖNEML<!TV'nizi açman>z ve do¤ru Video Girifl kanal>n> seçmeniz gerekir. Önizleme <fllevi Bu ifllev geçerli klasörün veya diskin tamam>n>n içeri¤ini gösterir. Resme zum yapmak Gösterim s>ras>nda resmi farkl> boyutlarda görüntülemek için ZOOM tufluna arka arkaya bas>n. Zum yap>lan resmi görmek için 1 2 3 4 tufllar>n> kullan>n. Çok aç>l> gösterim TV ekran>nda bir resim gösterilirken, farkl> efektler elde etmek için 3 4 1 2 tufluna bas>n. Tarama Efekti Farkl> tarama aç>lar> elde etmek için ANGLE tufluna arka arkaya bas>n. [. . . ] Kisitlama diskten diske göre de¤ifliklik gösteriyor; devreye sokuldu¤unda yazilimin seviyesi kullanici tarafindan belirlenen seviyeden daha yüksek oldu¤unda gösterim yasaklanacaktir. Görüntü orani: Görüntülenen görüntünün dikey ve yatay oranidir. Geleneksel TV'lerin Yatay ile dikey oran karflilafltirma orani 4:3'tür, genifl ekran TV'ninki ise 16:9'dur. Joint Photgraphic Expert Group tarafindan tasarlanmifl ve yüksek sikifltirma oranina ra¤men görüntü kalitesinde az da olsa bir azalmaya sahip olan bir hareketsiz resim veri sikifltirmasidir. [. . . ]

ACER TRAVELMATE 5530 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER TRAVELMATE 5530 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag