Kullanım kılavuzu ACER TRAVELMATE 5610

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER TRAVELMATE 5610 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER TRAVELMATE 5610 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER TRAVELMATE 5610 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER TRAVELMATE 5610 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (870 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER TRAVELMATE-5610 (2299 ko)
   ACER TRAVELMATE 5610 (2299 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER TRAVELMATE 5610

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 209 MP3 müzik çalma veya JPEG resimleri gösterme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Ba¤lantilar TV'nin Ba¤lanmasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Kompozit Görüntü giriflinin (CVBS) kullanilmasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Komponent Görüntü giriflinin kullanilmasi (Y Pb Pr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Sirasinda ses çikmayacaktir. 3 Gerekli hizi seçmek için 1 2 oklarini kullanin: <1/8, <1/4, <1/2 veya <1 (geri), veya >1/8, >1/4, >1/2 veya >1 (ileri). Diski tekrar normal hizda çalmak için 1 modunu seçin. 1 SYSTEM MENU tufluna basin ve {TOOLBAR} (Araç çubu¤u) seçene¤ini bafllatmak için 2 okunu kullanin. 2 Menüde gezinmek için Uzaktan Kumanda üzerindeki 1 2 3 4 oklarini kullanin. Oynatim duraklayacaktir. 4 Normal gösterime geri dönmek için PLAY B tufluna basin. Arama (DVD/DVD-A/VCD/SVCD/CD/MP3/SACD) DVD/DVD-A/VCD/SVCD diskinde 3 Önceki veya sonraki resim karesini seçmek için imleç tufllari 1 2'yi kullanin. 1 SYSTEM MENU tufluna basin ve {TOOLBAR} (Araç çubu¤u) seçene¤ini bafllatmak için 2 okunu kullanin. 4 Kare kare oynatmadan çikmak için PLAY B tufluna basin. 2 Menüde gezinmek için Uzaktan Kumanda üzerindeki 1 2 3 4 oklarini kullanin. Sirasinda ses çikmayacaktir. Tu r k i s h 206 3 Valitse painikkeilla 1 2 haluamasi nopeus: <<32, <<8 tai <<4 (haku takaapäin) tai >>4, >>8, >>32 (haku edestäpäin). 4 Normal gösterime geri dönmek için PLAY B tufluna basin. q Hizli arama fonksiyonunu devreye sokmak için T veya S oklarini iki saniyeden fazla basili tutabilirsiniz. <PUÇLARI: Burada anlat>lan kullan>m özellikleri, baz> diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere baflvurun. 186-222 DVP900_Tur_00B3 206 20/01/2005, 2:33 PM /00B_3139 246 13853 Disk <fllemleri Tercih Edilen fiarkilarin Programlanmasi (DVD/DVD-A/VCD/CD/MP3/SACD) Oynatilacak flarkilari programlayarak diskin içeri¤ini istedi¤iniz sirada oynatabilirsiniz. Maksimum 20 flarki programlayabilirsiniz. Özel DVD Özellikleri Film seçme Baz> DVD'lerde birden çok film olabilir. Diske kaydedilmifl film menüsü varsa, oynatmay> seçilen film ad>ndan bafllatabilirsiniz. 1 SYSTEM MENU tufluna basin ve {TOOLBAR} (Araç çubu¤u) seçene¤ini bafllatmak için 2 okunu kullanin. 1 RETURN tufluna bas>n. TV ekran>nda disk parça menüsü gösterilir. 2 Menüde gezinmek için Uzaktan Kumanda üzerindeki 1 2 3 4 oklarini kullanin. {TRACKS} (bölümünü) a geçin ve 2 okuna basin. `Program' menüsü belirir. 2 Bir gösterim seçene¤i seçmek için 3 4 1 2 tufllar>n> veya rakaml> tufl tak>m>n> (0-9) kullan>n. 3 Onaylamak için OK tufluna bas>n. Kamera Aç>s> Diskte farkl> kamera aç>lar>ndan kaydedilmifl sahneler varsa, bu görüntüye farkl> aç>lardan bakman>z> sa¤lar. Çok aç>l> gösterim q TV ekran>nda bir resim gösterilirken, farkl> efektler elde etmek için 3 4 1 2 tufluna bas>n. Tarama Efekti q Farkl> tarama aç>lar> elde etmek için ANGLE tufluna arka arkaya bas>n. MP3 müzik çalma veya JPEG resimleri gösterme Hem MP3 müzik parçalar>n>n, hem de JPEG resim dosyalar>n>n bulundu¤u diskleri çalmak mümkündür. Süper Ses CD (SACD)'lerini çalma Üç tür SACD diski vard>r: tek katmanl>, çift katmanl> ve karma diskler. Karma disklerde hem Süper Ses CD'si hem de standart ses CD'si katmanlar> vard>r. Bu DVD oynat>c>da yaln>zca SACD katman> çal>nabilir. 1 Bir SACD yerlefltirin. TV ekran>nda disk menüsü belirir. 2 Çalma otomatik bafllar. E¤er SACD çok kanall> ve stereo parçalardan olufluyorsa, ayarlar otomatik olarak {Analog Ç>k>fl} seçimine göre de¤iflir. Stereo parçalar> çalmak için 3 4 tufllar>n> kullanarak disk menüsünden seçiminizi yap>n, sonra da PLAY B tufluna bas>n. 1 <çinde hem müzik hem de resim bulunan bir disk tak>n. MP3 2 Bir MP3 parças> veya JPEG resim dosyas> seçin. Müzik parçalar> veya resim dosyalar> klasörün sonuna dek birer birer çal>n>r/ gösterilir. 3 Disk menüsü geri dönmek için STOP 9'ye ve ardindan 1 tufluna basin. Yard>mc> <pucu: ­ Diskin yap>land>rmas> ve özelliklerine KODAK veya JPEG diskindeki resimlerden baz>lar> bozulmufl olabilir. <PUÇLARI: Burada anlat>lan kullan>m özellikleri, baz> diskler için geçerli olmayabilir. 209 186-222 DVP900_Tur_00B3 209 20/01/2005, 2:33 PM /00B_3139 246 13853 Tu r k i s h DVD Menü Seçenekleri BU DVD Oynat>c>'n>n ayarlar> TV'den yap>l>r. Bununla DVD Oynat>c>'y> kendi gereksinimlerinize uygun biçimde özellefltirebilmeniz amaçlanm>flt>r. [. . . ] Dijital ses DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL veya OPTICAL çikifllari kullandi¤inizda mevcuttur. Bu ba¤lanti yuvalari sadece iki kanal yerine, tipki analogun yapti¤i gibi çoklu kanal vasitasiyla ses gönderirler. Disk Menüsü: DVD'de kayitli görüntü, ses, altyazi, multi-açi, v. b. formatlarin seçilmesine imkan tanimasi için tasarlanan bir ekran görüntüsüdür. [. . . ]

ACER TRAVELMATE 5610 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER TRAVELMATE 5610 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag