Kullanım kılavuzu ACER TRAVELMATE 7750Z

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER TRAVELMATE 7750Z kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER TRAVELMATE 7750Z kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER TRAVELMATE 7750Z kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER TRAVELMATE 7750Z : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (26418 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER TRAVELMATE 7750Z QUICK START GUIDE (31536 ko)
   ACER TRAVELMATE 7750Z QUICK START GUIDE (31536 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER TRAVELMATE 7750Z

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 14. Herhangi bir ön haber vermeden, üretici firma aygtlara ve aksesuarlarn donatmna deiµiklikler yapmak hakkna sahiptir. Aygtnzn verimini korumak ve Garantinin geçerliliini KAYBETMEMEK için, orijinal yedek parça ve aksesuarlarn kullanlmas tavsiye edilir. Dikkat: Temizlenecek tüm yüzeylerin ve kumaµlarn özütlemeli ykamaya uygun ve dayankl olduklarn kontrol ediniz. El ile örülmüµ hallarn üzerine aygt kullanlmamas tavsiye edilir. Herhangi bir µüpheniz olursa, halnn bir köµesinde bir deneme yaparak, neticeyi alabilmek için köµenin tamamen kuru olmasn bekleyiniz. [. . . ] gibi eµyalarn görebilecek hasarlardan dolay üretici asla mesul olamaz. 12 12/15 TR 28-09-2001 9:55 Pagina 13 Özütlemeli ykamann iµlemesi (fig. 1) Bir pompa deterjan solüsyonunu depodan çeker ve bir meme sayesinde elyaflarn en derinine kadar püskürtür ve bu nedenle en dayankl kir dahi yok olur. Saydam ykama-kurutma küçük az kirli suyu çekip, onun özel kabn içine toplanmasn salar ve bu nedenle yüzey tamamen temiz kalr ve hemen hemen kuru olur. Bu sebeplerden dolay, özütlemeli ykama moketleri, hallar, kumaµlar ve yer döµemeleri fevkalade ve sihhi bir µekilde temizler, renklerini canlandrIr ve güzelliklerini ile ömürlerini uzatr. g) Plastik klipsler sayesinde, deterjan akmn salyan küçük boruyu, esnek çekme borusuna balaynz. h) ki uzatma borularn, esnek borunun tutamacna balaynz ve aksi uçta ise saydam ykama-kurutma küçük az taknz. (foto 9). Ykama-kurutma küçük aza sabitleµtirilen deterjan akmn salyan boruyu, esnek boru tutamacna (süngüllü yerleµtirme) balaynz ve klipsleri ise uzatma borularna kancalaynz (Foto 9A). Bu durumda, aygtnz hal ve moketlerin özütlemeli ykamas için hazrdr. MONTAJ VE KULLANMAYA AT HAZIRLAMA Dikkat: cihaz fiµinin herhangi bir elektrik prizine bal olmadn kontrol ederek emin olunuz. KULLANIM Fiµi elektrik prizine geçiriniz ve cihazn kafa ksm üzerinde bulunan genel µaltere basnz. Özel µaltere basarak pompay çalµtrnz (resim 10). Dikkat: Aygt svlar çekmek için kullandnzda, asla pompa dümesine basmaynz. Pompann düzgün µekilde kullanlmamas cihazn çalµmasn tehlikeye atabilir. Hal, duvardan duvara hal kaplama, genelde yerlerin ykanmas için uygulanacak ideal iµlem aµada belirtilmektedir: a) Foto 2. "T" µeklinde binbir kullanmalara uygun küçük azla, ayrca, toz, ekmek krntlar, tüy v. Dikkat: cihaz svlar veya kat nesneleri emmek için kullanlrken hiçbir µekilde pompann µalterine basmaynz. µlem sonunda fçy boµaltnz (`Cihazn temizlii ve bakm' ksmna baknz). Sert yüzeyler üzerinde özütlemeli ykama (karolar, piµirilmiµ karolar, mermer, linoleum, seramik, v. s. ) Sol taraftan sa tarafa doru geçirerek (resim 13) ykama kurutma saydam aza (22) yer ykama kurutma parçasn taknz ve kullanm bilgilerinde belirtilmiµ olduu gibi hareket ediniz. Svlarn emilmesi Dikkat: cihaz fiµinin herhangi bir elektrik prizine bal olmadn kontrol ederek emin olunuz. Aµada belirtilen ufak çaptaki acil durumlarn hepsinde sorunu çözümlemenizde yardmc olur, örnein: - tkanmµ evyeler, tkal dµar atma sistemleri, ufak çapta su basmalar (çamaµr makinesi, bulaµk makinesi), kazaen svlarn dökülmesi, buzdolaplarnn, derin dondurucularn buzunun çözülmesi, v. s. . Poliüretan filtrenin (31) motor koruma sepeti üzerine geçirilmiµ olduunu kontrol ederek emin olunuz. Gerçekleµtirilmesi istenilen iµlem tipine uygun temizlik aksesuarn uzatma borularna veya dorudan doruya tutamaca taknz. Ok tipinde küçük az, `T' tipinde küçük az veya binbir kullanm parçasndan faydalanabilirsiniz. Fiµi elektrik prizine geçiriniz ve genel µaltere basnz. Dikkat: cihaz svlar veya kat nesneleri emmek için kullanlrken hiçbir µekilde pompann µalterine basmaynz. 14 Büyük kapasiteli toz toplama torbasnn kullanm (33) (öngörülmüµ ise) Dikkat : Kattan, büyük kapasiteli toz toplama torbas sadece toz veya kat nesnelerin emilmesinde kullanlmaldr. [. . . ] Torba, emme aznn iç ksmnn etrafna kartondan tasma geçirilerek ve iyice dibe doru iterek oturmasn salayarak fçnn içine monte edilir. Torba dolduunda bir yenisi ile deiµtiriniz (resim 15). 12/15 TR 28-09-2001 9:55 Pagina 15 Aygtn temizleme ve bakm Herhangi bir bakm yapmadan evvel, fiµi µebekeden çkarnz. Her kullanmadan sonra, fçy daima boµaltnz ve onu temizleyip kurutunuz. Shhat ve ömrünü korumak için, hiçbir zaman fçnn içine kir brakmaynz. [. . . ]

ACER TRAVELMATE 7750Z KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER TRAVELMATE 7750Z kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag