Kullanım kılavuzu ACER TRAVELMATE 800

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER TRAVELMATE 800 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER TRAVELMATE 800 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER TRAVELMATE 800 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER TRAVELMATE 800 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (870 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER TRAVELMATE-800 (7833 ko)
   ACER TRAVELMATE 800 (7283 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER TRAVELMATE 800

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] · Arac elektrik kablosunun üstünden geçirmeyiniz. · Yanc ya da aµndrc svlar araçla çekmeyiniz. · Yank durumunda kibrit, sigara külü ve izmaritlerini araçla çekmeyiniz. Arac zarar görmüµ kablo ya da fiµi takarak kullanmaynz. [. . . ] Kullanmaya hazrlama Motor bölümünün kancalarn dµa doru çekerek boµa alnz. Aracnz dµtan depolu ise, önce, deterjan çekme borusunu (A) dµa doru çekerek ayrnz. A Motor bölümünü kulpundan tutarak kaldrnz, gövde içindeki parçalar çkarnz ve araca iµe uygun gerekli parçalar taknz. Arac ters çevirerek ve tekerlekleri kap tabannn altnda bulunan deliklere iterek taknz. 2. Arac elektrik süpürgesi olarak kullanma Bu araç, herµeyden önce, bir güçlü ve çok iµe yatkn bir elektrik süpürgesidir. Araçla birlikte kat (20) filtrenin motor koruma sepetine geçirilmiµ olup olmadn kontrol ediniz. 33 Turco 2-01-2003 14:40 Pagina 34 Araçla birlikte kapsama gücü büyük toz toplama torbas araç gövdesinin içinde bulunan çekme az çevresindeki karton halkaya geçirilerek taklr. Esnek borusunun kulpu iyice oturuncaya kadar, saat yelkovan yönünde döndürerek aracn çekme az ile birleµtiriniz. Elektrik süpürgesi olarak kullanldnda (gerekli deilse de) sv alma borusunu (5) temizlik srasnda engel olmasn önlemek maksadyla taknz. Uzatma borularn kulp'a taknz, dier ucunu ise yaplacak temizlie uygun parçaya taknz. 2. 1 Elektrik süpürgesi ek parçalar Hal / döµeme temizleme frças (14) Temizlenecek yüzey üzerine otomatik olarak adapte olabilen, 1 pozisyonlu hali/yer firçasi ile donatilmiµtir (resme bakiniz). Araçla birlikte ok biçi[mli az (18) Bununla, ekmek krntlar, toz ve baµka krntlar alnr. içi gibi girilmesi zor yerler için çok kullanµldr. 34 Turco 2-01-2003 14:40 Pagina 35 Araçla birlikte çokiµlevli az (17) Koltuk, duvar kaplamalar, araba içi, perde v. temizlemelerinde kullanlr. Gerekli ek parçalar esnek boruya yerleµtirdikten sonra, fiµ prize taklr ve araç YALNIZCA ON/OFF (3) çekme dümesine basarak çalµtrlr. Araç sert cisimleri çekmekte kullanldnda KESNLKLE ykama dümesine (4) basmaynz. 2. 2 filtrelerin bakm Arac, elektrik süpürgesi olarak kullanmak için, motor koruyucu torbann (20). 1 Çözücüyle ykamak için deponun doldurulmas Deterjan çekme borusunu (A) oto bölmesinden boµa almak için, onu dµarya çekmek yeter. Tutturma kancasn kaldrnz, depoyu çkarnz ve µapuan µiµesinde gösterilen ölçü uyarnca µapuan ve su karµn çölzeltiye doldurunuz. Depoyu yeniden gövdeye yerleµtiriniz ve deterjan alma bousunu (A) motor bölmesinin üstündeki yuvava sokunuz. 4. 2 Çözücüyle ykama için ek parçalar saydam az (12) Döµeme ya da hal/moket ykamalarnda kullanlr. Araca gerekli ek parça taktktan sonra, fiµi prize taknz ve her iki dümeye, gerek ykama (4) gerekse çekme dümesine (3) basarak arac çalµtrnz. UYARI: Cihazn gürültülü olmas: Cihaz hazrladktan sonra, çalµmaya baµlaynca gürültünün yükseldiini duyacaksnz. Bu gürültü cihazn kusurlu olmasndan deil, ancak suyun ilk defa olarak cihazn içine girdiinden domaktadr. Bu gürültü 15 saniyeyi åµarsa, ufak borunun motor birimine iyice bal olup olmadn kontrol ediniz. Deponun içindki suyun miktar bitince, gene bu gürültüyü duyacaksnz. Bu durum karµsnda, cihaz durdurunuz ve kullanm klavuzunda belirtilen µekilde doldurmay yapnz. 39 Turco 2-01-2003 14:40 Pagina 40 Bamsz dümeleri olan arçlar kullan için tavsiyeler Dümelerin biribirinden bamsz olduklar durumlarda, yalnzca ykama dümesine (4) baslp ykanacak yüzeye deterjanl çözelti skmak için sv alma kolu hareket ettirilebilir. Deterjanl çözeltinin etki yapabilmesi için bir iki dakika beklenir. Ana dümeye (3) baslr ve sv alma koluna (2) basmadan yalnzca çeke görevinden yararlanarak çözelti skan yüzey üstünden geçirilir. [. . . ] Böylece temizlenen yüzeyler hemen hemen tümüyle temizlenmiµ ve kir kaldrlmµ olur. 40 Turco 2-01-2003 14:40 Pagina 41 5. Araçn temizlenmesi ve bakm Dikkat: Herhangi bir temizleme ve bakm yapmadan önce fiµi prizden çkarnz. Arac çözücüyle ykayc ya da sv çekici olarak kullandktan sonra daha salkl temizlik yapabilmesi için, araca birkaç litre temiz su çektirerek ek parçalar yeniden çalkalaynz. Böylece ek parçalar ve esnek borunun içi temizleniµ olacak. [. . . ]

ACER TRAVELMATE 800 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER TRAVELMATE 800 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag