Kullanım kılavuzu ACER TRAVELMATE 8000

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER TRAVELMATE 8000 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER TRAVELMATE 8000 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER TRAVELMATE 8000 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER TRAVELMATE 8000 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (870 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER TRAVELMATE-8000 (6234 ko)
   ACER TRAVELMATE 8000 (5935 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER TRAVELMATE 8000

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] gibi eµyalarn görebilecek hasarlardan dolay üretici asla mesul olamaz. 22 Turco 2-01-2003 14:59 Pagina 23 Tanmlama 1 15 16 17 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 23 19 Esnek çekme borusu Tutamaç Pompa dümesi Motor dümesi Kablo sarmas Baµlk Su çekme için küçük boru Su + µampuan çekme için küçük boru Özütlemeli ykama iµlemesi için selektör/çalkalama 10. Hal/yer döµeme için saydam "ykamakurutma" büyük az 27. Duvar döµemeleri için saydam "ykamakurutma" küçük az 29. Binbir kullanmalara ait "T" µeklinde küçük az 30. [. . . ] µbu iµlemi yaparken, baµln, çekme az üstünde bulunan tespit pimine denk geldiini kontrol ediniz (Foto 5). 1 Özel tutamaç kullanarak, baµl kaldrnz ve fçnn içindeki aksesuarlar çkarnz. Hem özütlemeli ykamaya hem de svlar çekmee mahsus poliuretanl filtrenin (35), motor koruma sepetinin (21) içinde bulunduunu kontrol ediniz (Foto 2). 5 Özel tutamaç kullanarak, (Foto 6) (yerinden çkarp konulabilen) dµ kabn kurtarnz. 6 2 Uçlar yuvalardan çkartarak (önce bir kenar sonra dier kenar olmak üzere) çelikten eri tuta çkartnz (Foto 3). ki fçy doldurunuz Küçük kapy açp takriben 2, 5 lt. Küçük kapy açnz ve µisede gösterilen oranda µampuan ve su dökünüz. Bu hususta aµada gösterilen µekilde hareket ediniz: Misal olarak, eer tavsiye edilen deterjann su oranna göre 1'e 20 ise, simgesi ile çizilmiµ kab (takriben 2 lt. yi gösteren) 9 `a kadar su ile doldurunuz ve kab'n dµ ksmnda bulunan özel pencere sayesinde seviyeyi kontrol ediniz (Foto 8). Ondan sonra, en Yüksek seviyeye kadar deterjan dökerek doldurmay tamamlaynz. 3 Bidon gövdesi içinden motor yuvasn çkartnz. Bidon içine yaklaµk 2 litre su dökünüz;motor yuvasn yerine yerleµtiriniz, çelikten eri tutak ve motor ünitesini yerlerine kancalaynz (Foto 4). 24 Turco 2-01-2003 14:59 Pagina 25 7 1 11B ki uzatma borularn (25), esnek borunun tutamacna balaynz ve aksi uçta ise saydam ykama-kurutma küçük az (26) taknz. Uzatma borular ile temizlii kolaylaµtrmak için, borulara tutamac (38) taknz. (Foto 12). 8 Dibe kadar basarak (Foto 9), selektörü (9) aygtn baµlna kancalaynz. 12 Ykama-kurutma küçük aza sabitleµtirilen deterjan akmn salyan boruyu, esnek boru tutamacna (süngüllü yerleµtirme) balaynz ve klipsleri ise uzatma borularna kancalaynz (Foto 13). 9 Tutamaçl selektör ile özütlemeli ykama veya çalkalama iµlemini seçebilmek mümkündür. Selektör üzerindeki sembolü yalnz suyu gösterir (çalkalama), sembolü ise deterjan+su karµmn gösterir (özütlemeli ykama) (Foto 10). 13 Bu durumda, aygtnz hal ve moketlerin özütlemeli ykamas için hazrdr. ELEKTRONK ÇEVR Elektronik çeviri, çekme gücünü ayarlayabilmek için bir topuz ile donatlmµtr. 4 Eer su toplama fçs dolu ise, yüzen bir valf çekmeyi bloke eder ve motorun devirleri de yükselir. Bu durumda, fç boµaltlmaldr ("Aygt temizleme ve bakm" na baknz). 5 Eer sv çekmesine ait küçük borular (7) (8), kap'tan ayrldklar anda gösterilen µekilde yerlerine düzgün olarak konulmaldrlar. (Foto 17). 6 Esnek borunun el tutamac, havann çekme gücünü el ile ayarlamak mümkün klabilmek için, bir kürsör ile donatlmµtr (Foto 18). 18 sembolü ile belirtilmiµ kap, su + deterjan solüsyonu ile doldurulabilir ve özütlemeli ykama için ikinci bir kap olarak kullanlabilir. µbu nitelik bilhassa pek geniµ olan yüzeyler için verimlidir. Ancak, kabn içinde kalabilmiµ olan karµk solüsyona ait kalntlarn boµaltp, onu çalkalama için kullanlmak istendii takdirde normal su ile doldurmak lazmdr. 7 Kumaµl Yüzeyler üzerinde özütlemeli ykama (moket, hal, v. s. ) Hal, moket ve genel olarak kumaµl yüzeyleri ykamak için ideal iµlemi aµada belirtiyoruz: - Ykama-kurutma küçük az (26) ekleyerek ve ayni anda deterjan akmn salyan lövyeyi de baslmµ olarak turarak, kumaµl yüzey üzerine geçiniz. - Ardndan, deterjan akmn salyan lövyeyi kaldrarak, yalnz hava çekme iµlemi ile yüzey üzerine geçiniz (Foto 19). 19 17 27 Turco 2-01-2003 14:59 Pagina 28 Sert yüzeyler üzerinde özütlemeli ykama (karolar, piµirilmiµ karolar, mermer, linoleum, seramik, v. s. ) Soldan saa doru takarak (Foto 20), kl'l ve kauçuktan yer döµeme frçasn (27) ykamakurutma saydam küçük aza yerleµtiriniz ve özütlemeli ykamay, kumaµl yüzeyler için belirtilen µekilde hareket ediniz. 22 Dikkat: Aygt svlar çekmek için kullandnzda, asla pompa dümesine basmaynz. Cihaz uzun bir müddet için kullanmyacak düµünüyorsanz, su devirini deterjansz su ile ykamanz tavsiye ederiz, bu nedenle ileride pompay bloke edebilecek deterjan toplamalarn önlemiµ olursunuz. Depoyu srf su le doldurunuz, pompay çalµtrp, birkaç dakika için akm kolunu hareketlendiriniz. 20 Döµeme üzerinde özütlemeli ykama (Koltuk, divan, perde, otomobil iç ksmlar için döµemeler, v. [. . . ] Poliuretanl filtrenin (35), motor koruma (21) sepetenin içinde olduunu kontrol ediniz. Yaplacak temizlik tipine göre, temizlik aksesuarn ya uzatma borularna veya da dorudan doruya tutamaca balaynz. Ok tipinde küçük az, "T" µeklinde veya çokiµlevli ve saydam ek parçal veya parçasz sert döµemeler ykama-kurutma ufak azlar kullanlabilir (27). Dikkat: Aygt, sv veya kat cisim çekmeleri için kullandnzda, asla pompa dümesine basmaynz. 21 Çalkalama µlemesi Özütlemeli ykamay yaptktan sonra, temizlenen yüzeyi çalkalamak için, selektörü (9) pozisyonuna çevirip, akm lövyesini (Foto 22) hareketlendiriniz. [. . . ]

ACER TRAVELMATE 8000 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER TRAVELMATE 8000 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag