Kullanım kılavuzu ACER TRAVELMATE 8100

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER TRAVELMATE 8100 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER TRAVELMATE 8100 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER TRAVELMATE 8100 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER TRAVELMATE 8100 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (870 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER TRAVELMATE-8100 (4264 ko)
   ACER TRAVELMATE 8100 (4264 ko)
   ACER TRAVELMATE-8100 MODEM (287 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER TRAVELMATE 8100

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Bu el kitabn, PENTAVAP niteliklerini tam olarak takdir edebilmenizi salamak üzere hazrladk. Cihaz kullanmadan evvel bu el kitabnn tümünü okumanz rica etmekteyiz. Önerilerimiz dorultusunda PENTAVAP' uzun zaman ve azami memnuniyet ile kullanacanzdan eminiz. PENTAVAP çok iµlevli bir cihaz olup, sadece tek bir elektrikli alet ile tüm normal ve ev temizleme iµlemlerinin yaplmasn slamaktadr. [. . . ] Deblokaj/blokaj dümesine kadar terek ve saat yelkovan istikametinde döndürerek ufak besleme borusunu cihaz haznesine balaynz. E ELEKTRK SÜPÜRGES LE BRLKTE KMAL EDLEN AKSAMLAR Uzatma borularn (39) tutak ksmna (10) ve ele alacanz iµleme uygun olan temizlik aksamn dier uca taknz. Hal / yer frçalar (28) Gerek sert zeminlerden, gerekse hal veya moketlerden etkin µekilde toz emer. ) tarak Sert zeminler için, frça koluna ( simgesi yönünden baslmaldr. Hal ve moket üzerinden toz emilmesi için ise frça ) koluna dier yönden baslmaldr ( (resim F). A Hususi kulpundan tutarak motor birimini kaldrnz (resim B), hazne içersinden aksamlar B çkarnz. Motor koruma sepetini (15) kat filtre (36) donatnz. Kat filtreyi, hususi torba bilezii ile (40) veya normal bir lastikle tutturunuz (resim C). Toz toplama torbasn (37), kartondan bilezii emme azna geçirerek hazne içerisine yerleµtirini (resim D). F Mzrak biçimli az balant parças (34) Bu aksam ile ekmek krntlar, toz ve ufak artklar toplanabilir ve kalorifer aras, araba içi, v. s. gibi eriµilmesi zor olan her konum için mükemmeldir. 110 C D 107/119 Turco 3-01-2003 10:32 Pagina 111 jÇok iµlevli balant parças (32) Çok iµlevli az balant parças, emme gücü uygun µekilde ayarlandktan sonra, divan, her türlü döµeme, araba içi, perde, v. s. Kl frçal az balant parças (33) Kl frçal az balant parças ise, döµeme, mobilya, kitap, perde, korniµ ve elbiselerin tozunun alnmasnda kullanlr. Esnek boruyu gerekli aksamlar ile donattktan sonra, fiµi elektrik prizine taknz, emme dümesine basarak (19) PENTAVAP' çalµtrnz (resim G). emme iµlevinin devrede olduunu göstererek yanar. ELEKTRONK MODEL Baz chazlar, emme gücünün elektronik ayar dümesi ile teçhiz edilmiµ olabilirler (resim H); bu düme ile cihazn emme gücü, iµlenilecek dokumann cinsine göre ve temizlenecek kir derecesine uygun olarak ayarlanabilir (14). H Dolaysyle cihaz çalµtrmadan evvel dümenin minimum konumunda olmas tavsiye edilmektedir. Azami güç: Pürüzlü yerler, dokuma kaplama zeminler ve uzun tüylü moketler, köµeler, kenarlar, v. s. DKKAT: Temizlenecek tüm dokumalarn ve yüzeylerin, çözeltili ykamaya uygun ve buna dirençli olduklarn kontrol ediniz. Kuµku halinde, halnn temizlenecek yüzeyin bir köµesinde çözeltiyi deneyiniz ve neticeyi tetkik edebilmek üzere uygulamann yapld bölümün tamamen kurumasn bekleyiniz. NOT: µlem yaplacak dokuma yüzeyi, ikmal edilenden deiµik bir µampuan ile daha önce ykanmµsa, hazine içersinde aµr köpük oluµabilir. Kafa ksmndan köpük dµar szd takdirde, derhal cihaz kapatp hazneyi boµaltnz. - noktasnda görüldüü gibi, (sv emme iµlevi) hazrlamay yapnz. Küçük kapakta musluk simgesi bulunan hazneyi 2, 5 lt. su ìle, seviyeyi gõsteren en tüksek noktasina kadar doldurunuz (resim B) Ufak kapakta musluk +µampuan simgesi bulunan hazneyi doldurunuz (kapasitesi 3 lt. kadardr) ve aµada belirtilen µekilde hareket ediniz: seviyeyi gösteren ufak pencereyi esas olarak alarak soldaki ufak top N. Akabinde, ayni ufak top Azami trtå varncaya kadar µampuan ilave ediniz. B DKKAT: µbu oran, ancak orijinal deterjan kullanldnda muteberdir, aksi halde, baµka deterjan kullanld takdirde, bu nedenle dokumalar ve cihaz için doacak zararlardan üretici mesul deildir. NOT: Pompa gürültüsü, haznenin içinde suyun bittiini haber vermektedir. 115 107/119 Turco 3-01-2003 10:32 Pagina 116 DETERJANLI SICAK SU LE YIKAMA Scak su ile ykama seramik, genelde karo, linolyum gibi sert zeminlerin temizliinde youn kir mevcut oldüü hallerde özellikle tavsye edilmektedir. Özel aksamlar taklarak, ayna ve pencere temizliinde de kullanlmas tavsiye edilmektedir. DKKAT:Haznede su yoksa, kazan katiyen çalµmamas gerekmektedir. [. . . ] Makineyi kapatmak için beyaz ykama-blokaj (20) ve emme dümelerine (19) basnz. ÖÜT: Temizlenecek yüzeyler özellikle çok geniµ geniµ olduklar takdirde, makinenin özerlikliini fazlalaµtrmak amac ile ve su+ µampuan simgesi ile gösterilen dµ biriminin haznesi sadece su ile doldurulabilir. Temizlik deterjan ile yaplrsa ve fazla bir miktar gerekse, aksine hareket edilir. DKKAT: PENTAVAP'n kullanm bittikten sonra, cihaz kaldrmadan evvel, besleme kolu üzerine basarak ufak besleme borusunun içindeki havay boµaltnz ve akabinde esnek boruyu ve ufak besleme borusunu çözünüz. NOT: Haznelerde deterjanl çözelti olmadnda veya sadece su bulunduunda veya cihaz elektrik süpürgesi veya sv emici olarak kullanldndaçözeltili ykama dümelerine basmaynz. Pompa doru kullanlmadnda (iµlev harekete geçrilmiµ ve 15 dakikadan fazla bir süre deterjanl çözelti kullanlmamµ), pompann zarar görmesini önlemek üzerebir emniyet düzeni pompann çalµmasn durdurur. [. . . ]

ACER TRAVELMATE 8100 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER TRAVELMATE 8100 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag