Kullanım kılavuzu ACER TRAVELMATE 8331

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER TRAVELMATE 8331 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER TRAVELMATE 8331 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER TRAVELMATE 8331 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER TRAVELMATE 8331 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (870 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER TRAVELMATE 8331 QUICK START GUIDE (790 ko)
   ACER TRAVELMATE 8331 (640 ko)
   ACER TRAVELMATE 8331 QUICK START GUIDE (747 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER TRAVELMATE 8331

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Elektrik akimi ile çalian bir cihaz olmasina ramen elektrik çarpmalari yaratmasi hariç tutulamaz. Bu sebeple müteakip güvenlik uyarilarina bali kalin: · Cihaz'aislakelleriledokunmayin. · Prizdençikarmakiçincihazveyaelektrikkablosunuasla çekitirmeyin. · Cihazveprizarasindauyumsuzlukhalindeeskiprizi, prizinkablolarbölümününcihaztarafindankullanilankuvveteuygunolduunudakontroletmesigerekenkalifiye birpersonele, uyumlubirpriziledeitirtin. [. . . ] HaznedekisuyuniçineASLAlekeçözücüler, katkimaddeleri veya esans karitirmayin. Bu, cihazingüvenliiniengellervekazanatamiredilemez birekildezararverebilirböylelikledeitirilmesigerekebilir. Ütü, ütü altliina oturtulduunda, cihazin üzerine konulduuzemininsalamolduundaneminolun. YALNIZCAtahsisedilmiütüaltliinikullanin;hasargörmesihalindeyalnizcaorijinalyedekparçalarikullanin. Ütülemesistemisabitbiryüzeyüzerindekullanilmalive dinlenmeyebirakilmalidir. Cihaz düürüldüyse ve gözle görülür hasar izleri varsa kullanilmamalidir. Cihazin, gözle görülebilir kiriklara sebep olan bir düüündensonra(kazanveyaütü), tekrarkullanmadan öncederhaluzmanbirservismerkezinegötürün. Kombi, düzveözellikleyüksekisilaradayaniklibirzemine yerletirilmelidir. vetehlikelidir. · Üretici, uygunsuz, mantiksiz kullanimlar, hatalar ve uzmanolmayanpersoneltarafindangerçekletirilenyanli tamiratlardankaynaklanabilecekolasihasarlardansorumlu tutulamaz. (bakinsayf. 3) A Suhaznesikapakçii B Kireç önleyici sistem için koruma tipasi ve monohortum yerletirmek için kanca C Ütüaltlii D Kablo sarim Kumandalar paneli E kazlambasi"buharhazir" F Ütüçalitirmatuu G Ütüalimentasyongöstergelambasi H Buhar ayar manivelasi I Buhar hazir ikaz lambasi J Kazan çalitirma tuu K kazlambasi"sueksiklii" "Profesyonel" tip ütü L Buhardümesi M Süreklibuhardaitimsürgüsü N Termostat manivelasi O Ütüisindiikazlambasi "Domestik" tip ütü L Buhardümesi M Süreklibuhardaitimsürgüsü N Termostat manivelasi O Ütüisindiikazlambasi P (yalniz bazi modellerde) Ütü kilidini açma dümesi ("güvenlitaima"içingüvenlik) CHAZIN TANIMI · · · · · · · · KULLANIMA HAZIRLIK Hangi su kullanilmali?Cihaznormalmusluk suyu ile çaliabilir Suyunçokkireçliolmasidurumunda(27Faansusertlii)%50 musluksuyuilesulandirilmidemineralizesukullanmanizitavsiyeederiz. Aslayalnizcademineralizesukullanmayin. Buhar elde etmek için, ayarlanan isi yanda belirtilmi buhar bölümünün içinde olmalidir. Aaida, giysilerinkumalarinagöreseçilecek isilar ile ilgili kisa bir rehber sunulmutur: l Asetat, akrilik, naylon, polyester, suniipek l l pek, yün l l l Keten, pamuk Buhar regülatörü AyarmanivelasiH ütülenmesi gereken kumalara göre buhar miktarini artirmayi veya azalmayi salar. Açilita manivelayi azami buhar daitim pozisyonuna çevrili tutmaktavsiyeedilir. 90 Seçimilgiliikazlambasininyanmasiilebelirtilir. Haznedeki su seviyesinin salanmasi Suyunbitiiilgiliikazlambasinin sönmesi ile belirtilir. kazlambasisöndüünde, haznedekisuseviyesininilkdolum moduileenkisazamandatelafiedilmesitavsiyeedilir. Buoperasyon, hiçaravermeksizinütüyapmayadevametmenize izin verir. Eer su dolumu geciktiyse ve geçen süre zarfinda kazan souduysa, sistembuharvermeyikeservehazneniniçindeki buhar seviyesi telafi edildiinde cihaz ilk kullanimdaki gibi çaliir. Yani hazir buhar 5 dakikada elde edilecektir: bu 5 dakikada pompaninyaklaik30saniyeiçinde4veya5kezdoldurduu duyulur. Bunoktadakazansabitleirvearadasiradasudoldurarakdüzenliolarakçalimayageridöner. Su eksiklii ikaz lambasinin sönmesinde, pompa sallanmaya birakilarak buharli ütülemeye devam edilmesi tavsiye edilmez Böyle bir kullanim uzun dönemde dahili aksamlarin tamir edilemez hale gelmesine neden olabilir Haznedekisubittiindepompaningürültüsüartar. Bucihazinnormalileyiinioluturduundanendielenmeye gerek yoktur fakat yukarida yazildii gibi haznedeki suyun derhaltelafiedilmesitavsiyeedilir. Kuru ütüleme · Kuru ütü yapmak için, cihazi F tuuna basarak çalitirin(builevinmevcutolduumodellerde). [. . . ] · CihazinyantarafindabulunanCkorumatipasiniçikarmak içinsaatyönündeçevirin(ek. 6). · Birbozukparaveyatornavidakullanarakkazanintipasini gevetin(ek. 7). 91 · · · · serilerek ütülenebilirler. · Beyazveaçikrenklikumalariyüzlerinden, koyurenkleri terslerindenvenakilaridagözeçarpmalariiçinterslerindenütüleyin. · Her yeni kullanimda (ve ilk kullanimda) veya bir kaç dakikadan beri buhar kullanilmiyorsa: buhar daitim dümesineütütahtasinindiindabirkaçkezbasin. [. . . ]

ACER TRAVELMATE 8331 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER TRAVELMATE 8331 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag