Kullanım kılavuzu ACER TRAVELMATE 8371

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER TRAVELMATE 8371 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER TRAVELMATE 8371 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER TRAVELMATE 8371 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER TRAVELMATE 8371 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (870 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER TRAVELMATE 8371 QUICK START GUIDE (790 ko)
   ACER TRAVELMATE 8371 (1928 ko)
   ACER TRAVELMATE 8371 QUICK START GUIDE (747 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER TRAVELMATE 8371

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Güç göstergesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazanç ayarõnõn doru yapõlmasõ . . . . . . . . . . . . . . . Bu aygõtõ kullanmadan önce yapõlacaklar Birimin balanmasõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Balantõ emasõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hoparlör çõkõ terminallerinin takõlmasõ . . . . . . . [. . . ] Kauçuk rondela Özel kõrmõzõ akü kablosu [RD-228] (ayrõ satõlõr) Amplifikatörün dier tüm balantõlarõnõ yaptõktan sonra, amplifikatörün akü kablosu terminalini akünün pozitif (+) terminaline takõn. Topraklõ kablo (siyah) [RD-228] (ayrõ satõlõr) Metal gövdeye ya da asiye takõn. 6 TÜRKÇE Sigorta (40 A) x 2 RCA çõkõ jaklarõ olan araba teybi Bas artõrma uzaktan kumandasõ Dõ Çõkõ 6m Kablonun RCA pim fileriyle takõlmasõ (ayrõ satõlõr). Bas artõrma uzaktan kumanda için jak Bu jakõ ve bas artõrma uzaktan kumandasõnõ, bas artõrma uzaktan kumanda kablosu ile balayõn. !DKKAT: Hasarlarõ ve/veya yaralanmalarõ önlemek için alõnacak önlemler · Hoparlör kablosunu dorudan topraklamayõn ya da bir kaç tane hoparlör için negatif (­) uçlu bir kabloyu takmayõn. · Bu birim, 12 volt akülü ve negatif topraklõ araçlar içindir. Rekreasyonel amaçlõ araçlara, kamyon ve otobüslere takmadan önce, akünün voltajõnõ kontrol edin. · Arabanõn teybi motor çalõmazken ya da bota çalõõrken uzun süreli olarak açõk kaldõysa, akü bitebilir. Motor çalõmazken ya da bota çalõõrken, arabanõn teybini kapatõn. · Amplifikatörün sistem uzaktan kumanda kablosu kontak anahtarõ (12 V DC) ile güç terminaline takõlõysa, amplifikatör araba teybinin açõk olup olmadõõna balõ olmaksõzõn her zaman açõk olacaktõr. Bu yüzden motor çalõmadõõnda ya da bota çalõtõõnda akü bitebilir. · "Birimin balanmasõ" bölümünde belirtilen dirençten daha düük dirence sahip bir düük ton hoparlörünü takmayõn. · Amplifikatörün dier tüm balantõlarõnõ yaptõktan sonra, amplifikatörün akü kablosu ucunu akünün pozitif ucuna (+) takõn. !DKKAT A emasõ - Doru B emasõ - Yanlõ Sigorta (40 A) x 2 Aracõn gövdesine 13 mm'lik bir delik açõn. 4 Hoparlör 4 Hoparlör 2 Hoparlör 2 Hoparlör O-halka kauçuk rondelayõ aracõn gövdesine sokun. 2 Köprülü Mod 1 Köprülü Mod 2. · Terminal vidalarõyla kablolarõ salamlatõrõn. Sistem uzaktan kumanda terminali Güç terminali Terminal vidalarõ GND terminali Topraklõ kablo 2 'luk (veya daha düük) hoparlörleri paralel takarak 1 (veya daha düük) (B emasõ) köprü modunu oluturmak için bu amplifikatörü KURMAYIN veya KULLANMAYIN. Yanlõ köprüleme ileminden dolayõ amplifikatör zarar görebilir, içinden duman çõkabilir veya aõrõ õsõnabilir. Ayrõca, amplifikatör yüzeyi õsõnabilir ve hafif yanõklara sebep verebilir. Amplifikatörü doru olarak takmak veya köprü modunu kullanarak bir 2 yükü elde etmek isterseniz, 4 deerinde iki hoparlörü paralel olarak Sol + ve Sa ­ (A emasõ) eklinde takõn veya tek bir 2 hoparlör kullanõn. Sentetik direnç 2 deeri ila 4 deerinin altõnda bir deerde kalõrsa, her zaman POWER MODE dümesini HI-CURRENT pozisyonunda ayarladõõnõzdan emin olun. Ayrõca, doru balantõ yordamõ hakkõnda bilgi almak için hoparlör montaj kõlavuzuna bakõn. Akü kablosu Sistem uzaktan kumanda kablosu !UYARI Akü kablosunu terminale, terminal vidalarõnõ kullanarak salamca takmazsanõz, terminal bölgesi aõrõ õsõnabilir ve hasara ve hafif yanõklar dahil yaralanmalara sebebiyet verebilir. MAN-TRAVELMATE 8371-TU. fm Page 9 Monday, April 28, 2008 4:28 PM Birimin balanmasõ Tek amplifikatör MODE SELECT dümesi MASTER pozisyonunda olmalõdõr. Ayrõntõlõ bilgi için, bkz: "Balantõ emasõ". · POWER MODE dümesinin ayarlanmasõ, hoparlör direncine göre deiiklik gösterir. Direnç deeri 2 ila 4 deerinden düük bir deer arasõnda ise, POWER MODE dümesini HI-CURRENT pozisyonuna getirin ya da direnç deeri 4 ila 16 deerleri arasõnda ise NORMAL pozisyona getirin. [. . . ] Birimi ve üst kapaõ ayarlayõn ve vidayõ takõn. · Amplifikatörle elemesi için kapaõ istediiniz yönde takabilirsiniz. Vidalarõ 4 mm'lik bir altõgen somun anahtarõyla salamlatõrõn. Vida Üst Kapak Saç vidalarõ (4 mm x 30 mm) Özellikler Güç kaynaõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 4 V DC (10, 8 V ila 15, 1 V kullanõlabilir) Topraklama sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

ACER TRAVELMATE 8371 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER TRAVELMATE 8371 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag