Kullanım kılavuzu ACER TRAVELMATE 8372

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER TRAVELMATE 8372 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER TRAVELMATE 8372 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER TRAVELMATE 8372 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER TRAVELMATE 8372 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (870 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER TRAVELMATE 8372 QUICK START GUIDE (36084 ko)
   ACER TRAVELMATE 8372 (640 ko)
   ACER TRAVELMATE 8372 QUICK START GUIDE (36084 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER TRAVELMATE 8372

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Cihaziaslaaçikvekorumasizbirakmayin, kapasitesizkiilerve çocuklarinulaamayacaklariyerlerdesaklayin. Cihazitalimatkitapçiindabelirtildiiüzereyalnizcadomestik amaçlariçinkullanin. Cihazinkusurluolduundanüphelenildiindeçalitirmamaken iyisidir. [. . . ] Cihazinkusurluolduundanüphelenildiindeçalitirmamaken iyisidir. Elektrikkablosunuüzerindekikirmiziiarettendahafazladiari çikarmayin. Sari iaret, kirmizidan önce gelen, kablonun bitmek üzere olduunaiarettir. · · · Tamirlerveaksesuarkisimlarinisatinalmakiçindirektolarak yetkiliTeknikHizmetMerkezinebavurun. Üretici, cihazinhatalikullanimivekurcalanmasindankaynakli hasarlarayanitvermez. Elektrikkablosuzarargörmüse, deiimininhertürlüriskin önünegeçecekekildeüreticiyadateknikbakimservisiveyahut da edeer uzmanlikta her hangi bir teknisyen tarafindan yapilmasigerekir. Cihazindüükfiziksel-psikolojik-algisalkapasiteli(çocuklardahil), deneyimvebilgisiyetersizkiilertarafindankullanimina, kendilerindensorumlukiilerindikkatlieitimivegözetimiolmadii takdirde, izinvermeyin. Küçükçocuklari, cihazileoynamadiklarindaneminolmakiçin izleyin. · Üretici firma cihaz ve cihaza tahsis ettii aksesuarlarda haber vermeden deiiklik yapma hakki saklidir. Prizden çikarmak için cihaz veya elektrik kablosunu asla çekitirmeyin. Cihazi elektrik kablosu üzerinde ilerletmeyin. Alev, kül ve hala yanan sigara izmariti aspire etmeyin. Cihazi islak zeminlerde kullanmayin. Aspirasyon azi veya hava çikiini tikamayin. ne, raptiye ve sicim aspire etmeyin. TR 45 TANIMLAMA A B C D E F G H I J Kablosarmapedali Parkpozisyonuiçinkanca ON/OFFpedali Filtrelitank Aspirasyonazi Parkpozisyonuiçinkanca 2pozisyonluHali/yerfirçasi Teleskobikuzatmahortumu Aksesuartaimabölümü Çokkullanimamaçliaiz K Esnekhortum L Kancalifirçaaiz* M Hassaszeminleriçinfirça* N Denetlemekapakçii O Havaçikiifiltresi P Havaçikiiizgarasi Q Kuvvetayarlayicisi (*sadecebazimodellerde) TEMZLK AKSESUARLARININ KULLANIMLARI Esnek hortum (ek. Tankini boaltma (olaan temizlik) 1) Tankinkolundabulunandümeyebasinivekolunabastirarakkendikolundankendinizedoruçekerektamamençikartin(ek. 11); 2) Tankiartiklariboaltmakiçinuygunbirkabinüstünegetirinvetankinüstündebulunandümesinebasin:tankinkapaiaçilir veiçindekibütüntozukabiniçineboaltir(ek. 12); 3) Kapaikapatin. Not : Cihaz, içfiltresiyerineiyioturmadiindatankkapaininkapanmasininengelleyenbirgüvenliksistemiiledonatilmitir. Tankta bulunan filtreleri temizleyin (periyodik temizlik) Periyodikolarakvecihazintamrandimanlaçalimadiinifarkederseniztoztoplayicininözenlibirtemizliininyapilmasitavsiyeedilir. 1) Tankiniboaltin; 2) Koluçekinvefiltrelergrubunuek. 13debelirtildiiçekipçikartin. 3) Filtreleriçevirerekveçikartarakayirin;Afiltresive"HEPA*"filtresinitemizlemekiçinsilkeleyerekvefirçailefirçalayin(ek. 14) (filtremateryalleriniyirtabileceindendolayiçelikveyasertkillifirçalarkullanmayin);aradabir(her6aydabir)filtreleriakan sualtindaiyiceyikayin. 4) Bütünfiltreleriiyikuruladiktansonrafiltrelergrubuilebirletirin; 5) Filtrelergrubunutankiniçineyerletirinvekolilesabitleyin; 6) Tankikapatinvecihazayerletirin. HEPAfiltresi*(HighEfficiencyParticulateAir)0, 3mikronakadarolankirlerihertürlüzerrecikvebakterilerdedahilolmaküzerefiltreederekkaldyrir. Denetleme kapai Cihazvakumkanalinidenetleyenbirkapakcikiledonatilmitir. Kapakciiçekipkanalaulaarak, kanalitikayanairveyabüyükparçalarinolupolmadiinikontroledebilirsiniz(ek. 15). [. . . ] 4) Bütünfiltreleriiyikuruladiktansonrafiltrelergrubuilebirletirin; 5) Filtrelergrubunutankiniçineyerletirinvekolilesabitleyin; 6) Tankikapatinvecihazayerletirin. HEPAfiltresi*(HighEfficiencyParticulateAir)0, 3mikronakadarolankirlerihertürlüzerrecikvebakterilerdedahilolmaküzerefiltreederekkaldyrir. Denetleme kapai Cihazvakumkanalinidenetleyenbirkapakcikiledonatilmitir. Kapakciiçekipkanalaulaarak, kanalitikayanairveyabüyükparçalarinolupolmadiinikontroledebilirsiniz(ek. 15). Hava çiki filtresi Modelininneolduunagöre, Cihazinizbirmikrofiltreveyayükseketkinliiolanbirfiltre(HEPA Filter*)iledonatilmitir. [. . . ]

ACER TRAVELMATE 8372 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER TRAVELMATE 8372 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag