Kullanım kılavuzu ACER TRAVELMATE 8372T

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER TRAVELMATE 8372T kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER TRAVELMATE 8372T kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER TRAVELMATE 8372T kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER TRAVELMATE 8372T : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (870 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER TRAVELMATE 8372T QUICK START GUIDE (36084 ko)
   ACER TRAVELMATE 8372T (640 ko)
   ACER TRAVELMATE 8372T QUICK START GUIDE (36084 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER TRAVELMATE 8372T

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 101 "Domestik" tip ütü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Susertliininprogramlanmasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Haznenindoldurulmasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Buharli ütüleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] · Prizdençikarmakiçincihazveyaelektrikkablosunuasla çekitirmeyin. Ambalajdançikardiktansonracihazinbütünlüünükontroledin;kukuluhallerdecihazikullanmayinveprofesyonelanlamdakalifiyebirpersoneledaniin. Küçükçocuklariçintehlikeliolduundanplastikpoetleri yokedin. Cihazindüükfiziksel-psikolojik-algisalkapasiteli(çocuklardahil), deneyimvebilgisiyetersizkiilertarafindan kullanimina, kendilerinden sorumlu kiilerin dikkatli eitimi ve gözetimi olmadii takdirde, izin vermeyin. Küçükçocuklari, cihazileoynamadiklarindaneminolmak için izleyin. HaznedekisuyuniçineASLAlekeçözücüler, katkimaddeleriveyaesanskaritirmayin. Bu, cihazingüvenliiniengellervekazanatamiredilemezbirekildezararverebilir böylelikledeitirilmesigerekebilir. Ütü, ütü altliina oturtulduunda, cihazin üzerine konulduuzemininsalamolduundaneminolun. YALNIZCAtahsisedilmiütüaltliinikullanin;hasargörmesihalindeyalnizcaorijinalyedekparçalarikullanin. Ütülemesistemisabitbiryüzeyüzerindekullanilmalive dinlenmeyebirakilmalidir. Cihaz düürüldüyse ve gözle görülür hasar izleri veya sizintivarsakullanilmamalidir. Cihazin, gözlegörülebilir kiriklara sebep olan bir düüünden sonra (kazan veya ütü), tekrarkullanmadanöncederhalkalifiyebirservis merkezine götürün. Kazan, düzveözellikleyüksekisilaradayaniklibirzemine yerletirilmelidir. · · · (bakinsayf. 3) A Suhaznesikapakçii b Suhaznesifiltresi C Çikartilabilir su haznesi D Kireçönleyicitazelenebilirfiltre e Kireçönleyicifiltreblokajkolu F Kireç önleyici sistem için koruma tipasi ve mono hortum yerletirmek için kanca G Ütüaltlii h Kablo sarim Aksesuarlar I Susertliinibelirlemekiçinreaktiferit J Kireçönleyicifiltredestei k Granül sitrik asit poeti kumandalar paneli l Susertliiregülatörü m Tu"reset" (filtrenin tazelenmesi veya kazanin temizlik operasyonlarininonayi) n kazlambasi"filtretükendi" o kaz lambasi "su eksiklii" p kaz lambasi "buhar hazir" Q Ütüçalitirmatuu(*yalnizbazimodellerde) r KazançalitirmatuuveyaON/OFFtuu(*modelegöre) S Buhar ayar manivelasi t Buhar ayar ikaz lambalari "profesyonel" tip ütü u Buhardümesi v Devamlibuhardaitimsürgüsü W Buhar selektörü (yalniz uç kisimda veya tüm yüzeyde) (*yalnizbazimodellerde) X Termostat manivelasi y Buhar hazir ikaz lambasi "Domestik" tip ütü u Buhardümesi X Termostat manivelasi y Ütüisindiikazlambasi z Çalimaikazlambasi(sabit)veya"autoshut-off"(yanip sönen)(*yalnizbazimodellerde) z1 "Buharatii"dümesiveyabuhartuu(*modelleregöre) z2 Devamlibuhardaitimsürgüsü(*yalnizbazimodellerde) z3 Ütükilidiniaçmadümesi("güvenlitaima"içintedbir) CihAzin tAnimi · · · · · · · Cihazyalnizcatasarlandiiamacayönelikkullanilmalidir. · Bazi modeller, yalniz uç kisimda veya tüm sicak yüzey üzerinde buhar elde etmek için W selektörü ile donatilmilardir. Basitçe selektörün pozisyonu deitirilerek iki ilev arasindaseçimyapmakmümkündür(ek. 6). · Ütüçalimaesnasinda"dikey"olarakyaslanabilir(ek. 7); fakatütününkazaradümesiniönlemekiçinyüzeyindüz olmasinadikkatedin. "Domestik" ütünün çalimasi · Cihazi çalitirdiktan sonra daha önce belirtildii gibi, y "buhar hazir" ikaz lambasinin sönmesini bekleyin. · Buhar vermek için, ütünün sapi üzerinde bulunan u buhardümesinebasin. bazimodellerinsaplariüzerinde dez1 buhar tuu bulunur. · Bazi modeller "Auto Shut-off" (oto-kapanma) aleti bulundururlar: bu güvenlik aleti, ütü 30 saniyeden fazla kullanilmadiinda ve yatay pozisyonda ise veya dikey pozisyonda birakildiktan 8 dakika sonra devre103 ye girer (ek. Aletin müdahalesi yanip sönen z ikaz lambasitarafindaniaretedilir;buikazlambasinormal kullanimda, ütününelektrikebekesinebaliolduunu göstermekiçinsabitolarakyanar. leyiigerisalamak, ütüoperasyonlarinayenidenbalamakiçinütüyüz ikaz lambasisabitolanakadarhafifçehareketettirmekyeterlidir. Buharvermedenöncey ikaz lambasinin sönmesini bekleyin. Bazi modellerde z1 "buhar atii" dümesi bulunur: bu ilevi cihaz buhar hazirdayken kullanin. Cihaz bir buhar atii ile dieri arasinda 30 saniyelik bir ara için hazirlanmitir: bu sicak yüzeyden su kaybini önlemek içindir. Ütü"dikey" pozisyonda yaslanabilir; fakat ütünün kaza iledümesiniengellemekiçinyüzeyinsalamolduuna dikkat edin ve ütüyü iyi yaslamak için mono hortumu sonunakadariterek(birtikirtiduyuluncayakadar)saa veya sola sabitleyin. Güvenli taima: ütü, taima veya kullanim sonrasinda kaza eseri dümesini önlemek için bir blokaj sistemine sahiptir. [. . . ] kazanin durulanmasi Sicakyüzeydenkimyasalmaddelerçikmasihalindeaaidaki gibi uygulama yapilarak kazanin çalkalanmasi ve temizlenmesi gerekir: · Cihazin kapali, prizden ayrilmi ve tamamen soumu olduundaneminolun. · Birbozukparaveyatornavidakullanarakkazanintipasini gevetin(ek. 12). · Cihaziyanayatirin(ek. 13), suyunkazandiinaakmasina engelolmakiçinbirhuniyardimiilesudoldurun(MAX 0, 7lt). · Cihazitümkazaniçalkalayacakekildesallayinardindan suyu boaltin. [. . . ]

ACER TRAVELMATE 8372T KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER TRAVELMATE 8372T kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag