Kullanım kılavuzu ACER X1111A

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER X1111A kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER X1111A kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER X1111A kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER X1111A : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2257 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER X1111A QUICK START GUIDE (874 ko)
   ACER X1111A QUICK START GUIDE (1943 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER X1111A

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Bir arzann meydana gelmesi durumunda da - küçük arzalr ortadan kaldrmak için bilgiler bulabilirsiniz. Detayl bir içindekiler listesi kolayca yol bulmanz salamaktadr. Ve åimdi Afiyet olsun. EEE Yönetmeliine Uygundur. Kullanma klavuzu X1111A tr 9000480466 P-190290-04 çindekiler Güvenlik bilgileri . 21 Gazl brülörü åu åekilde yakabilirsiniz . [. . . ] Paslanmaz yüzeyleri doal çizgileri ile paralel yönde siliniz. Kireç, ya, niåasta ve protein lekelerini daima hemen temizleyiniz. Aåndrc temizleme maddesi, sert sünger ve aåndrc temizleme bezi kullanmaynz. Özel paslanmaz çelik temizleyicilerini müåteri hizmetlerimizden veya yetkili servisten temin edebilirsiniz. Emaye ve boyal yüzeyler Gazl ocak bekleri ve zgaralar Bulaåk deterjan ve scak su ile nemlendirilmiå bez ile siliniz. Izgaralar yerlerinden alp sünger, bulaåk deterjan ve scak su ile temizleyiniz. Bek gövdelerindeki gaz çkå boåluklarnn temiz ve tkanmamå kalmasna dikkat ediniz. Bujiler, küçük, yumuåak bir frça ile temizlenmelidir. Gazl brülörler ancak bujiler temizse çalåacaktr. Bek çanaklarndaki yemek artklar bulaåk deterjan ve scak su ile nemlendirilmiå bir bez ile temizlenmelidir. Enjektör deliinin tkanmamasna ve temizlerken zarar görmemesine dikkat ediniz. Temizleme iåleminden sonra tüm parçalar iyice kurulaynz ve bek gövdeleri ile kapaklarnn düzgün yerleåmelerine dikkat ediniz. Kendi kendini temizleyen yüzeyleri asla frn temizleyicisi ile temizlemeyiniz. Frn temizleyicisi yanlålkla arka panele gelmiåse, temizleyiciyi derhal bir sünger ve yeterli miktarda su ile temizleyiniz. Daha kolay temizlik için Frn lambasnn açlmas Frn daha kolay temizlemek için frn lambasn açabilir ve frn kapsn yerinden çkartabilirsiniz. Fonksiyon seçme düzeneini t'a getirin. 29 Frn kapsnn çkartlmas ve yerleåtirilmesi Kap camlarn sökmek ve temizlemek için frn kapsn yerinden çkartabilirsiniz. Kilitleme kolu, frn kapsn çkartmak için açldysa (Resim B), menteåeler emniyete alnmåtr. Menteåeler emniyete alnmamåsa, büyük bir kuvvet ile aniden kapatnz. Biraz daha kapatp çekerek çkartnz. Kapnn çkartlmas A B 30 Kapan yerleåtirilmesi Frn kapsn iålemleri tersten takip ederek yeniden yerleåtiriniz. Frn kapan yerleåtirirken, her iki menteåenin de açlå yönünde takldna dikkat ediniz. Frn kaps yanlålkla yerinden çkp düåerse veya bir menteåe aniden kapanrsa, menteåeden tutmaynz. Yetkili servisi çarnz. 31 Arza durumunda ne yapmal? Oluåan arzalarn çou çok basit sorunlardan kaynaklanmaktadr. Müåteri hizmetlerini aramadan önce, bu tablonun da yardmyla lütfen arzay kendiniz gidermeye çalånz. Hasar tablosu Bir yemek iyi olmazsa lütfen bölümüne baknz Sizin için mutfamzda denedik. Burada yemek piåirmeye iliåkin birçok öneri ve bilgi bulabilirsiniz. [. . . ] Üniversal tavaya ve tel zgaraya, yal kat veya paråömen kad koyunuz. Kurutulmuå gday kurutmadan hemen sonra kattan ayrnz. Yemek Yük seklik 1+3 1+3 1+3 1+3 Istma türü : : : : Scaklk °C Saat olarak süre yakl. 1½ 600 g elma dilimleri 800 g armut dilimleri 1, 5 kg mürdüm erikleri veya erikler 200 g mutfak baharatlar, temizlenmiå 80 80 80 80 50 Konserveleme Hazrlanmas Kavanozlar ve plastik halkalar temiz ve düzgün olmaldr. Mümkün olduunca eåit büyüklükte kavanozlar kullannz. [. . . ]

ACER X1111A KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER X1111A kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag