Kullanım kılavuzu ACER X1213P

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER X1213P kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER X1213P kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER X1213P kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER X1213P : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2257 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER X1213P QUICK START GUIDE (874 ko)
   ACER X1213P (1943 ko)
   ACER X1213P QUICK START GUIDE (874 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER X1213P

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Ayar deerinin okunmas . . . Çabuk halledilebilir . . . ve åu åekilde girilmesi . . . EKO tuåuna basnz ve basl tutunuz EKO kontrol ambas ve ayarlanan deer 4 yanp söner "4" yerine, istenilen ayar deeri gösterilir Ayar deeri bellee kaydedilmiåtir Bulaåk makinesi ksa klavuzu su besleme åebekesi iåletmesine sorulmaldr + Ek olarak açma / kapama dümesine basnz stediiniz deer gösterilinceye kadar, EKO tuåuna basnz * sadece ilk ykama iåleminden önce veya su sertlii deiåtiinde Açma / kapama dümesine basnz Su / özel tuz doldurma Kirecin çözdürülmesi (Ayarlanan deer 0 ise bu iåleme gerek yoktur!) . . . Kapa açnz. lk ykama iåle minden önce 1 l suyu, tuzun koyulduu azdan doldurunuz. [. . . ] lk ykama iåle minden önce 1 l suyu, tuzun koyulduu azdan doldurunuz. Kapa kapatnz ve çevresini uygun åekilde te mizleyiniz. Parlatc doldurma Prl prl yapar. . . åaretli yere basnz, kapa kaldrnz åaretli yere basnz, kapa kaldrnz lave etme iålemi daima dolum seviyesi göstergesinin rengi açkken yaplmaldr!TAK! Deterjan doldurma Az kir, az deterjan Dikkat, Kombine ürünler bütün programlar için uygun olmayp, üreticinin vermiå olduu bilgileri dikkate alnz. Deterjan doldurunuz Kapa itip kapatnz, bastrnz. LAK! Program seçme Hzl, ekonomik yada youn Program Listesi Bu genel bakå bölümünde, mümkün olan azami program adedi gösterilmiåtir. Sizin cihaznzda mevcut olan programlar için, cihaznzn kumanda panosuna baknz. Programlara iliåkin verilmiå olan deerler laboratuarlarda tesbit edilmiå olup, bu deerler avrupa standartlar EN 40242 ye uygundur. Su besleme musluu açkken, suyun debisi dakikada en az 9 litre olmaldr. Debi daha düåük ise, musluu deiåtiriniz veya deiåtirtiniz. Bulaåklar temiz deil Bulaåklarn üzerinde kum veya irmik gibi artklar var Bulaåklar birbirine temas ediyor veya üst üste gelmiå. Temizleme maddesi çok az Uygun olmayan bir program seçilmiå Su püskürtme kollarndaki memeler tkanmå Süzgeçler pislenmiå, yerlerine salam oturmuyor Su püskürtme kollar kilitlenmiå Cihaz çalåmyor / çalårken duruyor Su giriåini kontrol etme göstergesi yanyor Su giriå musluu açk deil Su giriå hortumu katlanmå Su giriå musluu skåmå veya kireçlenmiå Bulaåklar birbirinden ayrnz, birbirlerine temas etmesini mümkün olduunca önleyiniz. Bulaåklar cihaya su püskürtme kollar serbest dönebilecek åekilde yerleåtiriniz. Lekeler ve izler Parlatc dozu çok fazla / çok az Plastik parçalar / bulaåklar renk almå Temizleme maddesi çok az Besinlerde kullanlabilen boya maddelerinden (domates sosu) dolay renk alma veya renk deiåmesi Üretici bilgilerine (temizleme maddesi) dikkat ediniz. Renk deiåiklikleri sorun teåkil etmez; Bulaåk ykandkça, bu lekeler solmaya ve azalmaya baålar. Bulaåk makinesinde kullanlmaya elveriåli çatal, kaåk, bçak vs. [. . . ] Renk deiåiklikleri sorun teåkil etmez; Bulaåk ykandkça, bu lekeler solmaya ve azalmaya baålar. Bulaåk makinesinde kullanlmaya elveriåli çatal, kaåk, bçak vs. [. . . ]

ACER X1213P KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER X1213P kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag