Kullanım kılavuzu ASUS O!PLAY MINI PLUS

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ASUS O!PLAY MINI PLUS kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ASUS O!PLAY MINI PLUS kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ASUS O!PLAY MINI PLUS kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ASUS O!PLAY MINI PLUS : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (7650 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ASUS O!PLAY MINI PLUS (6273 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ASUS O!PLAY MINI PLUS

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 17 Güveç Piþirme Gözünün Kullanýlmasý. 18 Çiftli Piþirme Gözünün Kullanýlmasý . 19 Bir Piþirme Gözünün Kapatýlmasý . 23 Özel Yiyeceklerin Piþirilmesi Ýçin Önerilen Ayarlar . [. . . ] Önemli: Kalan ýsý göstergesi aydýnlýk kaldýðý sürece yanma riski devam eder. Önemli: Eðer güç kaynaðýnda bir kesilme olursa sembolü kaybolur ve kalan ýsý bilgisi görüntülenemez. Bunu önlemek için ocaðýn yakýnlarýndayken daima dikkatli olun. 13 Baþlamadan Önce TR Baþlangýç Temizliði Seramik Cam yüzeyi nemli bir bez ve seramik cam piþirme yüzeyi temizleyicisi ile temizleyin. Önemli: Yakýcý veya aþýndýrýcý temizleyiciler kullanmayýn. Aksi takdirde yüzey zarar görebilir. Ocak Kullanýmý Uygun Piþirme Kabý Kullanýmý Ýyi tencereler her zaman iyi sonuçlara yol açar. · Ýyi bir tencereyi tabanýný kontrol ederek tanýyabilirsiniz. · Yeni bir tencere alacaðýnýz zaman tabanýn çapýna dikkat etmelisiniz. Üreticiler genellikle sadece üst kýsmýn çapýný belirtirler. · Alüminyum veya bakýr tabanlý kaplar seramik cam yüzeyin üzerinde metalik bir renk deðiþikliðine yol açabilir. Bu renk deðiþikliðini ortadan kaldýrmak çok zor veya imkânsýz olur. · Döküm demirden yapýlmýþ tencereleri kullanmayýn. Güveç piþirme gözünü açmak veya kapatmak için gösterge ýþýðý aydýnlanana veya sönene kadar parmak ucunuzla "Güveç Piþirme Gözü"nün dokunmatik sensörüne basýn. 18 Ocak Kullanýmý (devam ediyor) Çiftli Piþirme Gözünün Kullanýmý Çiftli piþirme gözü sayesinde kullandýðýnýz piþirme kabýnýn ölçüsüne baðlý olarak daha küçük veya daha büyük bir piþirme gözü için seçim yapabilirsiniz. Ýlgili ayarlamayý seçmek için "Çiftli Piþirme Gözü " kontrol sensörüne basýn. Sadece daha küçük olan piþirme gözü için ýsý ayarý yapýldýktan sonra iki piþirme gözü sarasýnda geçiþ yapabilirsiniz. Ýstediðiniz ýsý ayarýný seçin. "Çiftli Piþirme Gözü " kontrol sensörüne dokunun. Bu, dýþtaki piþirme gözünü açacaktýr. Gösterge ýþýðý aydýnlanýr. 3. Dýþtaki piþirme gözünü kapatmak için "Çiftli Piþirme Gözü " kontrol sensörüne dokunun. 19 Ocak Kullanýmý (devam ediyor) TR Bir Piþirme Gözünün Kapatýlmasý Bir piþirme gözünü kapatmak için kontrol panelinin ýsý ayarlama ve dokunmatik sensörleri veya tuþlarýný kullanarak ýsý ayarýný olarak ayarlayýn. Çocuk Güvenlik Kilidinin Kullanýmý Ýstemeden bir piþirme gözünün açýlmasý ve piþirme yüzeyinin çalýþmaya baþlamasý ihtimaline karþý koruma saðlamak amacýyla çocuk güvenlik kilidini kullanabilirsiniz. Kilit kontrol sensörü sadece güç açýk iken kullanýlabilir. Çocuk Güvenlik Kilidinin Etkinleþtirilmesi 1. Kontrol sensörüne yaklaþýk 3 saniye kadar basýn. Onay olarak akustik bir sinyal sesi duyulacaktýr. yaklaik 3 sn 2. [. . . ] Eðer soðumasýna izin verilirse temizlemeye çalýþýlýrken yüzey zarar görebilir. · Plastik, alüminyum folyo ve fýrýn folyosu gibi eriyebilecek tüm materyalleri seramik cam yüzeyden uzak tutun. Eðer bunlar veya bunlara benzer bir madde ocak yüzeyinde erirse vakit geçirilmeden raspa ile temizlenmelidir. 25 Garanti ve Servis TR Sýk Sorulan Sorular ve Sorun Giderme Bir aksaklýk, aþaðýdaki talimatlarýn yardýmý ile kendi baþýnýza düzeltebileceðiniz küçük bir hatadan kaynaklanýyor olabilir. [. . . ]

ASUS O!PLAY MINI PLUS KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ASUS O!PLAY MINI PLUS kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag