Kullanım kılavuzu ASUS RT-N56U

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ASUS RT-N56U kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ASUS RT-N56U kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ASUS RT-N56U kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ASUS RT-N56U : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (6825 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ASUS RT-N56U QUICK START GUIDE (6036 ko)
   ASUS RT-N56U (6889 ko)
   ASUS RT-N56U QUICK START GUIDE (6036 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ASUS RT-N56U

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Uyumlu olmayan bir hafýza kartýnýn kullanýlmasý hafýza kartýna zarar verebileceði gibi cihaza da zarar verir ve uyumlu olmayan kartta saklanan veriler bozulabilir. Cihazýn hafýzasýnda yer tasarrufu yapmak için uyumlu bir hafýza kartý kullanýn. Ayrýca, cihazýnýzdaki bilgileri uyumlu bir hafýza kartýna yedekleyebilirsiniz. Örneðin: · Küçük Boyutlu Multimedya Hafýza Kartý (RS-MMC) · Multimedya Hafýza Kartý (MMC) adaptörü RS-MMC'yi Nokia N70 cihazýnda kullanýrken adaptör gerekmez. [. . . ] Uyarý: Kulaklýklý mikrofon seti kullanýrken dýþarýdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliðinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklýklý mikrofon seti kullanmayýn. 6 Tuþlar ve parçalar · Açma/kapatma tuþu (1) · Hoparlör çýkýþý (2) · Iþýk sensörü (3) ýþýk durumunu sürekli olarak algýlar. Ekranýn ve tuþ takýmýnýn az ýþýklý ortamlarda aydýnlatýlmasýný saðlayabilir. · Seçim tuþlarý (4) komutlarý ve öðeleri seçmek için kullanýlýr · Arama tuþu (5) · Menülerde gezinmek için 5 yönlü kaydýrma tuþu. Seçmek, kabul etmek veya etkinleþtirmek için ortadaki kaydýrma tuþuna ( ) basýn. · Düzenleme tuþu (8) metin düzenleme sýrasýnda bir komut listesi açar. · Mikrofon (9) · Bir Web baðlantýsý kýsayolu için tuþunu (10) basýlý tutun. · Multimedya tuþu (12) uygulamalara giden bir kýsayoldur. · Bitirme tuþu (13) · Kameranýn deklanþör tuþu (14) arkadaki kamerayla fotoðraf çekmek için kullanýlýr · Hafýza kartý yuvasý (15) · Ön kamera (16) video aramasý içindir (arka kameradan daha düþük çözünürlüðe sahiptir). · Kulaklýk (17) 7 · Arka kamerayý etkinleþtirmek için kamera merceðinin kapaðýný (18) açýn. · Arka kamera (19) yüksek çözünürlüklü fotoðraf çekmek veya video kaydetmek içindir · LED flaþ (20) · Þarj cihazý konektörü (21) · Uyumlu bir USB veri kablosu, kulaklýklý mikrofon seti ve diðer donanýmlar için Pop-Port konektörü (22) Cihazý açma tuþunu basýlý tutun. Ýkinci telefon hattý kullanýlýyor (þebeke servisi). Cihaza gelen tüm aramalar baþka bir numaraya aktarýlýr. Ýki telefon hattýnýz varsa, ilk hattýnýzýn aktarma göstergesi , ikinci hattýnýzýnki ise olur. Bluetooth baðlantý özelliði olan kulaklýklý mikrofon setiyle baðlantý kesildi. 10 Etkin bir veri aramasý var. Bir GPRS ya da EDGE paket veri baðlantýsý beklemede. Bluetooth baðlantýsý kullanýlarak veri iletiliyor. Cihazýnýza alýnmayý bekleyen, okunmuþ bir e-postanýz var. Cihazýnýza alýnmayý bekleyen, okunmamýþ bir e-postanýz var. Tuþ kilidi Tuþlara yanlýþlýkla basýlmasýný önlemek için tuþ kilidini kullanýn. Kilitlemek için: Bekleme modunda ekranda görüntülenir. Kilidi açmak için: tuþuna ve ardýndan tuþuna basýn. Tuþlar kilitliyken tuþuna, ardýndan da Cihazýnýzda programlanan resmi acil durum numarasý, tuþ takýmý kilidi devredeyken aranabilir. [. . . ] · Bekleme modunda, son aranan numaralar listesini açmak için tuþuna basýn. · Genel ve Sessiz tercihleri arasýnda geçiþ yapmak için tuþunu basýlý tutun. Ýki telefon hattýna sahipseniz, bu iþlem iki hat arasýnda geçiþ yaptýracaktýr. Daha fazla kýsayol bilgisi için cihazýnýzýn kullaným kýlavuzuna bakýn. 12 Baþka bir cihazdan içerik aktarma Aktarma uygulamasýný kullanmak için cihazýnýzýn kullaným kýlavuzuna bakýn. [. . . ]

ASUS RT-N56U KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ASUS RT-N56U kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag