Kullanım kılavuzu ASUS VS208NR

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ASUS VS208NR kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ASUS VS208NR kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ASUS VS208NR kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ASUS VS208NR : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1719 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ASUS VS208NR (1861 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ASUS VS208NR

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Hayatýnýzý kolaylaþtýracak mükemmel bir kullaným rahatlýðý saðlayacaðýna söz veriyoruz. Åyi þanslar! 4 electrolux ýçindekiler Ýçindekiler Güvenlik uyarýlarý Cihazýn Tanýmý Ýlk Kez Kullanmadan Önce Fýrýnýn kullanýmý Uygulamalar, Tablolar ve Ýpuçlarý Temizlik ve Bakým Arýzalar ve Çözümleri Montaj Talimatlarý Elden çýkarma Garanti koþullarý Müþteri hizmet yeri Servis 5 7 10 12 26 42 53 54 58 59 61 62 Bu kýlavuzda aþaðýdaki simgeler kullanýlýr: 1 3 2 Kiþisel güvenliðinizi korumak ve cihaza hasar vermemek için önem taþýyan bilgiler. Genel bilgiler ve ipuçlarý Çevresel bilgiler güvenlik uyarýlarý electrolux 5 Güvenlik uyarýlarý · Fýrýnda alkol içeren malzemeler ile yemek piþirmek, kolaylýkla alev alabilen hava karýþýmý meydana gelmesine neden olabilir. Böyle bir durumda fýrýn kapaðýný dikkatlice açýn. [. . . ] Programlanan süre bittikten sonra fýrýn kapanýr. Bu örnekte saat 14. 05. 22 electrolux fýrýnýn kullanýmý Mekanik Kapak Kilidi Cihazýn teslim anýnda kapak kilidi etkin halde deðildir. Fýrýn kapaðýnýn üst kýsmýndaki koruyucuyu(B) iki elinizle birden kapaðýn üst kenarýndan tutunuz ve içe doðru bastýrarak kilidini açýnýz. Daha sonra koruyucu kapaðý yukarý doðru çekerek çýkartýn. 2. Kolun aktive edilmesi: Kolu kaldýrýn (1) ve 4mm sola (2) kaydýrýn ve yerine oturtun (3). 3. Koruyucu kapaðý (B) yanlardan tutun, fýrýn kapaðýnýn kenarýnýn iç tarafýna yerleþtirin ve (B) fýrýn kapaðýnýn üstüne oturtun. fýrýnýn kullanýmý electrolux 23 Koruyucu kapaðýn açýk tarafýnda (B) bir kýlavuz ray bulunur(C). Bunun, dýþ fýrýn kapaðý ile kýlavuz köþenin(D) arasýna itilmesi gerekir. Kilit (E) yerine oturmuþ olmalýdýr. Fýrýn kapaðýný açýn. Kapaðý açýn. Fýrýný kapatýnýz Kola bastýrmadan kapaðý kapatýnýz. Kapak kilidinin devre dýþý býrakýlmasý Kapak kilidini devre dýþý býrakmak için kol yeniden sað tarafa getirilmelidir. Ýþlem sýrasý yukarýda anlatýldýðý gibidir. Cihazýn kapatýlmasý, mekanik kapak kilidi devre dýþý býrakmayacaktýr. 24 electrolux fýrýnýn kullanýmý Kapak kilidinin çýkarýlmasý 1. · Izgara yapmak için ýzgarayý tavsiye edilen seviyeye yerleþtirin. · Tel ýzgara özellikle yassý et ve balýk parçalarý için idealdir. Izgara tabla Izgara süresi Izgara yapýlacak gýda Köfte Domuz fileto Sosis-salam kýzartma Sýðýr fileto - Biftek, Dana biftek Sýðýr fileto, Sýðýr rosto (yak. 1 kg) Tost ekmekleri1) Hazýr Tost Ekmekleri 1) Ön ýsýtmasýz Uygulama yeri 1. --- uygulamalar, tablolar ve ýpuçlarý electrolux 39 Buz çözme Fýrýn fonksiyonu: Buz çözme (sýcaklýk ayarý olmadan) · Paketinden çýkardýðýnýz yemekleri bir tabaðýn üzerinde tel ýzgaraya yerleþtirin. · Üzerini örtmek için tabak veya kap kullanmayýn, aksi takdirde buz çözme süresi büyük ölçüde uzayacaktýr. · Buz çözmek için tel ýzgarayý alttan 1. Buz çözme tablosu Yemek Buz çözme Ek buz süresi çözme dak. süresi, dak. 100-140 100-140 90-120 25-35 30-40 30-40 80-100 60 20-30 20-30 20-30 10-15 10-20 10-15 10-15 60 Hatýrlatma Tavuðu ters altý ters çevrilmiþ þekilde büyük bir tabaða yerleþtirin Sürenin yarýsý dolduðunda çevirin Sürenin yarýsý dolduðunda çevirin Sürenin yarýsý dolduðunda çevirin ------Krema hafif donmuþ bölümleri olsa da kolayca çýrpýlýr --- Tavuk, 1000 g Et, 1000g Et, 500g Alabalýk, 150g Çilek, 300g Tereyaðý, 250g Krema, 2 x 200g Turta, 1400g 40 electrolux uygulamalar, tablolar ve ýpuçlarý Kurutma Fýrýn fonksiyonu: Sýcak hava · Üzerine tereyaðlý ekmek veya yaðlý kaðýt koyulmuþ tel ýzgara kullanýn. · Kurutma süresinin yarýsý dolduðunda fýrýný kapattýðýnýz, tekrar açtýðýnýz ve gece boyunca soðumaya býraktýðýnýz takdirde daha iyi sonuç alýrsýnýz. Sýcaklýk, °C olarak Yerleþtirme düzeyi 1 düzey 3 3 3 3 3 Kurutulacak gýda Sebze Kuru fasülye Paprika (dilim) Çorbalýk sebze Mantar Baharat Meyveler Erik Kayýsý Elma dilimleri Armut 2 düzey 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 Süre, saat olarak (referans deðer) 60-70 60-70 60-70 50-60 40-50 6-8 5-6 5-6 6-8 2-3 60-70 60-70 60-70 60-70 3 3 3 3 1/4 1/4 1/4 1/4 8-10 8-10 6-8 6-9 uygulamalar, tablolar ve ýpuçlarý electrolux 41 Konserve yapma Fýrýn fonksiyonu: Alttan ýsýtma · Konserve yaparken sadece ayný boyda olan kavanozlarý kullanýn. [. . . ] Kapak camlarýný birer birer yukarýdan çaprazlamasýna, kapaðýn alt kenarýndaki kapý profiline yerleþtirin ve indirin. Önce küçük, sonra büyük camý yerleþtirin. 2. Koruyucu kapaðý (B) yanlardan tutun, fýrýn kapaðýnýn kenarýnýn iç tarafýna yerleþtirin ve (B) fýrýn kapaðýnýn üstüne oturtun. Koruyucu kapaðýn açýk tarafýnda (B) bir kýlavuz ray bulunur (C). Bunun dýþ fýrýn kapaðý ile kýlavuz köþenin (D) arasýna itilmesi gerekir. Kilit (E) yerine oturmuþ olmalýdýr. 52 electrolux temizlik ve bakým 3. [. . . ]

ASUS VS208NR KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ASUS VS208NR kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag