Kullanım kılavuzu BEKO BKK 1301 BLS

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BEKO BKK 1301 BLS kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BEKO BKK 1301 BLS kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BEKO BKK 1301 BLS kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BEKO BKK 1301 BLS : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (3322 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BEKO BKK 1301 BLS ANNEXE 883 (2362 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BEKO BKK 1301 BLS

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] · Ürününüz, fiziksel (görsel, iflitsel) veya zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim, bilgi eksiklii olan kifliler taraf>ndan, güvenliklerinden sorumlu bir kiflinin gözetimi olmaks>z>n, kullan>lmamal>d>r. Çocuklar ürün kullan>l>rken gözetim alt>nda bulundurulmal> ve çocuklar>n ürün ile oynamad>klar>ndan emin olunmal>d>r. · Cihaz sadece su kaynatmak için kullan>lmal>d>r. · Cihaz> asla suya veya baflka bir s>v>ya dald>rmay>n. [. . . ] · Cihaz>n verilen su haznesi ve altl>>, ayr> ayr> kullan>lmamal>d>r; su haznesini ve altl>> yaln>zca birbirleriyle kullan>n. · Elektrik kablosu tamamen aç>lmal>d>r ve altl>>n çevresine sar>lm>fl kablo bulunmamal>d>r. · Su seviye göstergesinde sistem gerei bir miktar buulanma oluflmas> normaldir. Ürününüzü çal>flt>rmadan önce kapa>n> tam olarak kapat>n>z, aksi halde ürününüz otomatik olarak kapanmayarak, sürekli çal>flacakt>r. · Hazneyi daima su seviyesi minimum ve maksimum iflaretleri aras>nda kalacak flekilde doldurun. Suyun altl>a damlamamas> için, su doldururken daima gövdeyi yerinden ç>kar>n. · Sap üzerinde bulunan kapak açma dümesine basarak kapa> aç>n>z. · Gövde alt k>sm>ndaki açma/ kapama dümesine afla> doru basarak cihaz> çal>flt>r>n. Cihaz>n çal>flt>>n> belirten >fl>k yanacakt>r. Su kaynad>>nda, açma/kapama dümesi kendiliinden kapal> konuma gelir. · Cihaz, içi boflken yaln>fll>kla çal>flt>r>l>rsa, kuru iken kaynama önleyici güvenlik sistemi devreye girer ve cihaz kendiliinden kapan>r. Bu durumda, cihaza su eklerseniz veya cihaz soursa kuru iken kaynama önleyici güvenlik 4 Ürünün Üstün Özellikleri, Pratik ve Yararl> Bilgiler birikimine karfl> dayan>kl>d>r. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça süresi. ) 6 Garanti ile ilgili olarak Müterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar BEKO tarafindan verilen bu garanti, Kettle'inizin normalin diinda kullanilmasindan doacak arizalarin giderilmesini kapsamadii gibi, aaidaki durumlar da garanti diidirr: 1. Ürünün müteriye tesliminden sonraki yükleme, boaltma ve taima sirasinda oluan hasar ve arizalar, 3. Voltaj düüklüü veya fazlalii; hatali elektrik tesisati; ürünün etiketinde yazili voltajdan farkli voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arizalar, 4. Yangin ve yildirim dümesi ile meydana gelecek arizalar ve hasarlar. Ürünün kullanma kilavuzlarinda yer alan hususlara aykiri kullanilmasindan kaynaklanan arizalar. Ürüne yetkisiz kiiler tarafindan yapilan müdahalelerde ürüne verilmi garanti sona erecektir. Yukarida belirtilen arizalarin giderilmesi ücret kariliinda yapilir. Ürünün kullanim yerine montaji ve nakliyesi ürün fiyatina dahil deildir. Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluu, tüketicinin mali satin aldii satici, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapildii, ürün üzerindeki orijinal seri numarasi kaldirildii veya tahrif edildii takdirde bu garanti geçersizdir. adina Hop Shing (Unit 1, 25 F Asia Trade Centre, 79 Lei Muk Road Kwai Chung, N. T. , Hong Kong Tel: +852 2497 5515) tarafindan üretilmitir. [. . . ] Garanti kapsami içinde gerek malzeme ve içilik gerekse montaj hatalarindan dolayi arizalanmasi halinde yapilan ilemler için içilik masrafi, deitirilen parça bedeli ya da baka bir ad altinda hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapilacak onarimlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmamasi durumunda Yetkili Saticilarimiza veya Firmamiza bildirildii tarihten itibaren balar. Ürünün arizasinin 15 i günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A. . [. . . ]

BEKO BKK 1301 BLS KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BEKO BKK 1301 BLS kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag