Kullanım kılavuzu BEKO BKK 2110 C

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BEKO BKK 2110 C kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BEKO BKK 2110 C kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BEKO BKK 2110 C kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BEKO BKK 2110 C : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1011 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BEKO BKK 2110 C

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Bir arzann meydana gelmesi durumunda da - küçük arzalr ortadan kaldrmak için bilgiler bulabilirsiniz. Detayl bir içindekiler listesi kolayca yol bulmanz salamaktadr. Ve åimdi Afiyet olsun. Kullanma klavuzu HE 600. 22 tr 9000 068 326 S110485 çindekiler Dikkat etmeniz gereken hususlar . 21 Bir arza halinde yaplmas gereken iålemler 22 Frnn lambasnn deiåtirilmesi . [. . . ] Müåteri hizmetlerine baåvurmadan önce aåadaki uyarlara lütfen dikkat ediniz: Arza Cihaz çalåmyor. Bilgi / Giderilmesi Sigorta kutusuna bakp, sigortann salamln kontrol ediniz. Eer kendiliinden temizleme iålemini artk tekrarlamak istemiyorsanz, frnn scaklnn 300 ºC'nin altna düåmesini bekleyiniz. Cihazda yaplacak tamir ve dier iålemleri sadece üretici tarafndan yetki verilmiå ve eitilmiå servis teknisyenlerine yaptrnz. Cihaznz uygun åekilde tamir edilmemiåse büyük tehlikelerle karå karåya kalabilirsiniz. 22 Frnn lambasnn deiåtirilmesi Yapmanz gereken iålem Frn lambas bozuk ise veya yanmyorsa, deiåtirmek gerekir. Isya dayankl yedek lambalar, 40 Watt, müåteri hizmetlerimizden veya yetkili bayimizden edinebilirsiniz. Sigorta kutusundaki ocak veya frn sigortasn kapatnz veya attrnz. 2. Hasar oluåmasn önlemek için, bir mutfak bezini souk frnn içine seriniz. 3. Lambay çevirerek çkartn ve ayn tipte lamba ile deiåtirin. Bulaåk bezini aln ve emniyeti tekrar çalåtrn. Cam kapan deiåtirilmesi Frn lambasna ait cam kapan hasar almas durumunda deiåtirilmesi gerekmektedir. Lütfen cihaznzn E numarasn ve FD numarasn bildiriniz. 23 Yetkili servis Cihaznzn tamir edilmesi gerekiyorsa müåteri hizmetlerimiz size yardmc olacaktr. En yakn müåteri hizmetlerinin adresini ve telefonunu telefon rehberinde bulabilirsiniz. Ek zgaralar özel aksesuar olarak bayilerden temin edebilirsiniz. ** Pastay yakl. 20 dakika cihazn içinde brakp, soumasn bekleyiniz. 26 Tepside piåirilen pasta Kuru malzemeli basit kuru pasta hamuru veya mayal hamur Sulu malzemeli (meyve) basit kuru pasta hamuru veya mayal hamur Pandispanya rolosu (ön stma) Örgü åeklinde mayal ekmek (kek) 500 g un ile Kuru kek ile Kuru kek ile Pizza 500 g un 1 kg un üniversel tava tepsi* + üniversel tava** üniversel tava tepsi* + üniversel tava** üniversel tava üniversel tava Yükseklik Istma åekli Scaklk ºC Piåirme süresi, dakika 2 2+4 3 2+4 2 2 t T t T t t 170 190 160 180 170 190 150 170 180 200 170 190 20 30 40 50 40 50 55 65 15 20 30 40 Üniversal tava Üniversal tava Üniversal tava Tava tepsi* + üniversel tava** 3 3 2 2 2+4 t t t t T 160 180 150 170 180 200 230 250 190 210 60 70 90 100 55 65 25 35 45 55 Turta (åtrudel), tatl * Ek tepsiyi yetkili bayiden veya müåteri hizmetlerinden temin edebilirsiniz. ** ki raf seviyesinde ayn anda pasta vs. piåirirken, üniversal tavay daima tepsinin üst tarafndaki rafa taknz. Ekmek ve küçük kahvalt ekmei Mayal ekmek 1, 2 kg un ile*, (ön stma) Ekåimiå (mayal) hamurdan ekmek 1, 2 kg un ile*, (ön stma) Küçük kahvalt ekmei (örn. çavdardan küçük kahvalt ekmei) * Üniversal tava Üniversal tava Yükseklik Istma åekli 2 2 Scaklk Süre, ºC dakika t t 300 200 300 200 210 230 8 35 45 8 40 50 20 30 Üniversal tava 3 t Scak frna kesinlikle dorudan su dökmeyiniz. 27 Küçük kek ve kurabiyeler Kurabiye üniversel tava Tepsi* + üniversel tava** 2 tepsiler* + üniversel tava*** üniversel tava üniversel tava üniversel tava Tepsi* + üniversel tava** 2 tepsiler* + üniversel tava*** üniversel tava Tepsi* + üniversel tava** 2 tepsiler* + üniversel tava*** Yükseklik Istma åekli Scaklk Piåirme ºC süresi, dakika 3 2+4 2+3+5 3 2 3 2+4 2+3+5 3 2+4 2+3+5 t T T T t t T T T T T 170 190 130 150 130 150 80 100 210 230 110 130 100 120 100 120 200 220 190 210 190 210 10 20 30 40 35 45 105 155 30 40 30 40 40 50 45 55 25 35 35 45 40 50 Beze çi krema dolu küçük pasta Badem kurabiyesi Milföy hamuru * Ek saclar özel aksesuar olarak bayilerden temin edebilirsiniz. ** ki raf seviyesinde ayn anda pasta vs. piåirirken, üniversal tavay daima tepsinin üst tarafndaki rafa taknz. Daha erken çkarlabilmektedir. Kek türü piåirmeye yönelik ipuçlar Kendi tarifinize göre piåirme yapmak istiyorsunuz. Karåtrmal kekin piåip piåmediini kontrol edebilirsiniz. Tarifte verilmiå piåme süresinin bitimine 10 dakika kala tahta çubuk ile keki en yüksek yerinden deliniz. Tahta åiåe hamur yapåmyorsa kek piåmiåtir. Bir sonraki seferde daha az sv kullannz veya frn ssn 10 derece daha düåük ayarlaynz. [. . . ] Kavanozlar tavaya birbirine demeyecek biçimde yerleåtiriniz. Is seçme dümesini 170 ila 180 ºC'ye ayarlaynz. Meyvenin konserve edilmesi Kavanozlarn ksa aralklar ile kabarcklar çktnda yakl. Frnda daha fazla soumalar durumunda konserve edili meyvenin ekåimesi ihtimali yükselmektedir. Fonksiyon seçme dümesini kapatnz. 36 Bir litrellik kavanozlarda meyve Elmalar, frenk üzümü, çilekler Kirazlar, kayslar, åaftaliler, yeåil frenküzümleri Elma püresi, armutlar, erikler kabarcklarn çkmasndan itibarenm kapatnz kapatnz kapatnz sonradan s yakl. [. . . ]

BEKO BKK 2110 C KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BEKO BKK 2110 C kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag