Kullanım kılavuzu BEKO BKK 2110 IM

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BEKO BKK 2110 IM kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BEKO BKK 2110 IM kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BEKO BKK 2110 IM kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BEKO BKK 2110 IM : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1011 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BEKO BKK 2110 IM

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Bir arzann meydana gelmesi durumunda da - küçük arzalr ortadan kaldrmak için bilgiler bulabilirsiniz. Detayl bir içindekiler listesi kolayca yol bulmanz salamaktadr. Ve åimdi Afiyet olsun. Kullanma klavuzu HE 100. 50 tr 9000 040 575 200884 Dikkat etmeniz gereken hususlar Eminiyet teknii belgesi VDE kontrol ve sertifika enstitüsü tarafndan tanzim edilir: VDE Prüf und Zertifizierungsinstitut Merianstrasse 28 D 63069 Offenbach Tel. Ancak bu åekilde frnnz güvenle ve doru bir åekilde kullanabilirsiniz. [. . . ] Bu tür renk deiåimlerinde aåndrc maddeler veya ypratc temizleyiciler kullanmayn. Korozyona karå korunma yine de garanti edilir. Brn lambasna ait cam kapan temizlenmesi Cam kapa deterjan ile temizleyiniz. 15 Cam yüzey ve levhalarn temizlenmesi Sökülmesi Frn kapsndaki camlar daha iyi temizleyebilmek için çkarabilirsiniz. 1. Frn kapsn sökün ve tutamak altta kalacak biçimde bir beze koyun. 2. Bunun için sa ve soldaki vidalar maden bir para ile açnz. Sa ve soldaki mandallar çözün ve aln (Resim C) Cam çkarn. Camlar cam silecei ve yumuåak bir bez ile temizleyin. 16 Montaj Her iki camn sol alt tarafnda "Right above" yazsnn ters olmasna dikkat edin. 1. Alt cam eik biçimde arkaya doru yerleåtirin. (Resim D) 2. Frn kapsn yine takn. Frn ancak camlar talimatlara uygun biçinmde takldktan sonra kullanabilirsiniz. Conta Frndaki contay deterjan ile silin. Sert ve aåndrc temizleme maddeleri kullanmayn. Ocak Bakm ile ilgili uyarlar piåirme alanna ait kullanma talimatnda bulabilirsiniz. Aksesuarlar Aksesuar kullandktan sonra deterjan ile temizleyin. Yemek artklarn bir frça veya bulaåk süngeri ile temizleyin. 17 Ayaklarn temizlenmesi Ayaklar temizleme amacyla çkartabilirsiniz. Daha sonra tüm iskeleti öne çekerek çkartn. Ayaklar bulaåk deterjan ve sünger ile veya bir frça ile temizleyiniz. Piåirmeden sonra keki dikkatlice bir bçak ile kalptan ayrnz. Keki daha düåük bir seviyede frna sürünüz, daha düåük bir s seçiniz ve daha uzun bir süre piåiriniz. Küçük tahta bir çubuk ile hazr keke ufak delikler açnz. Bir sonraki seferde frn ssn 10 derece daha yüksek ayarlaynz ve piåirme süresini ksaltnz. Bir sonraki seferde daha az sv kullannz ve frn ssn daha düåük ayarlayp, keki daha uzun piåiriniz. Sulu malzemeli keklerde: Önce tabann piåirmeye baålaynz. Üzerine badem veya susam serpiåtiriniz ve ardndan malzemeyi yerleåtiriniz. Scakl biraz daha düåük ayarlarsanz, pasta veya kek daha düzgün kzarr. Fazla büyük olan ve tepsiden sarkan yal kat da hava dolaåmn etkileyebilir. Buhar kumanda alannda veya komåu mobilyalarda birikip su olarak damlayabilmektedir. Bu fiziksel bir olaydr. Kek ortada yükselmiå ancak kenarlar daha alçakta kalmå. [. . . ] Fonksiyon seçme dümesi açk kalmaktadr. 30 25 ila 35 dakika sonradan stmadan sonra kavanozlar frndan almalsnz. Frnda daha fazla soumalar durumunda konserve edili meyvenin ekåimesi ihtimali yükselmektedir. Bir litrellik kavanozlarda meyve Elmalar, frenk üzümü, çilekler Kirazlar, kayslar, åaftaliler, yeåil frenküzümleri Elma püresi, armutlar, erikler Sebzelerin konserve edilmesi kabarcklarn çkmasndan itibarenm kapatnz kapatnz kapatnz sonradan s yakl. 35 dakika kavanozlarda kabacklar oluåmaya baåladnda s seçme dümesini yaklaåk 120 ila 40 ºC'ye geri ayarlaynz. [. . . ]

BEKO BKK 2110 IM KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BEKO BKK 2110 IM kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag