Kullanım kılavuzu BEKO BKK 2110 P

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BEKO BKK 2110 P kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BEKO BKK 2110 P kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BEKO BKK 2110 P kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BEKO BKK 2110 P : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1011 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BEKO BKK 2110 P

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Bir arzann meydana gelmesi durumunda da - küçük arzalr ortadan kaldrmak için bilgiler bulabilirsiniz. Detayl bir içindekiler listesi kolayca yol bulmanz salamaktadr. Ve åimdi Afiyet olsun. Kullanma klavuzu HE 100. 20 tr 9000 048 738 S191084 çindekiler Dikkat etmeniz gereken hususlar . 14 2 çindekiler Bir arza halinde yaplmas gereken iålemler 18 Frnn lambasnn deiåtirilmesi . [. . . ] Frn kapan eri olarak yerleåtirin. Her iki el ile sa ve sol alt kenarlar kavrayn. Biraz daha kapatn ve çekerek çkartn. Temizleme iåleminden sonra frn kapan ters sralama ile tekrar monte edin. Frndaki emaye yüzeylerinin temizlenmesi Scak bulaåk deterjan veya sirkeli su kullannz. Elektrik kesintisi Bilgi/Giderilmesi Sigorta kutusuna bakp, frnn sigortasn kontrol ediniz. Mutfan lambasnn yanp yanmadn kontrol ediniz. Cihazda yaplacak tamir ve dier iålemleri sadece üretici tarafndan yetki verilmiå ve eitilmiå servis teknisyenlerine yaptrnz. Cihaznz uygun åekilde tamir edilmemiåse büyük tehlikelerle karå karåya kalabilirsiniz. Frnn lambasnn deiåtirilmesi Yapmanz gereken iålem Frn lambas bozuk ise veya yanmyorsa, deiåtirmek gerekir. Isya dayankl yedek lambalar, 40 Watt, müåteri hizmetlerimizden veya yetkili bayimizden edinebilirsiniz. Sigorta kutusundaki ocak veya frn sigortasn kapatnz veya attrnz. 2. Hasar oluåmasn önlemek için, bir mutfak bezini souk frnn içine seriniz. 3. Bulaåk bezini aln ve emniyeti tekrar çalåtrn. 18 Cam kapan deiåtirilmesi Frn lambasna ait cam kapan hasar almas durumunda deiåtirilmesi gerekmektedir. Lütfen cihaznzn E numarasn ve FD numarasn bildiriniz. Yetkili servis Cihaznzn tamir edilmesi gerekiyorsa müåteri hizmetlerimiz size yardmc olacaktr. En yakn müåteri hizmetlerinin adresini ve telefonunu telefon rehberinde bulabilirsiniz. Tahta åiåe hamur yapåmyorsa kek piåmiåtir. Bir sonraki seferde daha az sv kullannz veya frn ssn 10 derece daha düåük ayarlaynz. Piåirmeden sonra keki dikkatlice bir bçak ile kalptan ayrnz. Keki daha düåük bir seviyede frna sürünüz, daha düåük bir s seçiniz ve daha uzun bir süre piåiriniz. Kek ortada yükselmiå ancak kenarlar daha alçakta kalmå. Kekin üstü fazla kzarmaktadr. 22 Kek kuru. Ekmek veya kek (örn. Cheesecake) güzel görünüyor ancak içi slak (su åeritleri var) kalmå. Küçük tahta bir çubuk ile hazr keke ufak delikler açnz. Bir sonraki seferde frn ssn 10 derece daha yüksek ayarlaynz ve piåirme süresini ksaltnz. Bir sonraki seferde daha az sv kullannz ve frn ssn daha düåük ayarlayp, keki daha uzun piåiriniz. Sulu malzemeli keklerde: Önce tabann piåirmeye baålaynz. Üzerine badem veya susam serpiåtiriniz ve ardndan malzemeyi yerleåtiriniz. Scakl biraz daha düåük ayarlarsanz, pasta veya kek daha düzgün kzarr. [. . . ] Tablodaki veriler bir litrelik yuvarlak kavanozlar için geçerlidir. Tablolardaki belirtilmiå süreler öngörülen deerlerdir. Oda ss, kavanoz says, kavanoz dahilinde bulunanlarn miktarndan ve ssndan etkilenebilmektedir. Ayar deiåtirmeden veya frn kapatmadan önce kavanozlarn içinde hava kabarcklarnn iyice yükseldiinden emin olunuz. Åu åekilde ayarlanr 1. [. . . ]

BEKO BKK 2110 P KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BEKO BKK 2110 P kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag