Kullanım kılavuzu BEKO BKK 2111 C

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BEKO BKK 2111 C kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BEKO BKK 2111 C kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BEKO BKK 2111 C kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BEKO BKK 2111 C : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1034 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BEKO BKK 2111 C

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Bir arzann meydana gelmesi durumunda da - küçük arzalr ortadan kaldrmak için bilgiler bulabilirsiniz. Detayl bir içindekiler listesi kolayca yol bulmanz salamaktadr. Ve åimdi Afiyet olsun. Kullanma klavuzu HB 650. 11 tr 9000 092 447 S120585 çindekiler Dikkat etmeniz gereken hususlar . 15 Frnn otomatik olarak kapanmasn istiyorsanz 16 Frnn otomatik olarak açlp kapanmasn istiyorsanz . [. . . ] Yumuåak bir cam bezi veya tüy brakmayan mikro elyaf bez ile yatay olarak ve bask uygulamadan tüm yüzeyi silin. Aåndrc temizleme maddesi, sert sünger ve aåndrc temizleme bezi kullanmayn. 27 Frn Sert ovma süngerlerini veya bulaåk tellerini asla kullanmaynz. Frn temizleme maddelerini sadece frnn emaye yüzeylerine kullanmalsnz. Daha kolay temizlik için Frn lambasn < tuåu ile açabilirsiniz ve frn kapsn çkarabilirsiniz. Frn kapann sökülmesi Frn kapann sökülmesi oldukça basittir. 1. Frn kapan eri olarak yerleåtirin. Her iki el ile sa ve sol alt kenarlar kavrayn. Biraz daha kapatn ve çekerek çkartn. Temizleme iåleminden sonra frn kapan ters sralama ile tekrar monte edin. Frndaki emaye yüzeylerinin temizlenmesi Scak bulaåk deterjan veya sirkeli su kullannz. Bu tür renk deiåimlerinde aåndrc maddeler veya ypratc temizleyiciler kullanmayn. Korozyona karå korunma yine de garanti edilir. 28 Brn lambasna ait cam kapan temizlenmesi Cam kapa deterjan ile temizleyiniz. Cam yüzey ve levhalarn temizlenmesi Sökülmesi Daha iyi temizlik için frn kapsndaki camlar çkarabilirsiniz. 1. Frn kapsn sökün ve tutamak altta kalacak biçimde bir beze koyun. 2. Sa ve soldaki mandallar çözünüz ve alnz. (Resim C) Cam çkarnz. 5. Camlar cam temizleyicisi ve yumuåak bir bez ile temizleyiniz. 29 Taklmas Cam yerleåtirmeden onca, contay camn en altna tekrar taknz. Cihaznz uygun åekilde tamir edilmemiåse büyük tehlikelerle karå karåya kalabilirsiniz. Frnn lambasnn deiåtirilmesi Yapmanz gereken iålem Frn lambas bozuk ise veya yanmyorsa, deiåtirmek gerekir. Isya dayankl yedek lambalar, 40 Watt, müåteri hizmetlerimizden veya yetkili bayimizden edinebilirsiniz. Sigorta kutusundaki ocak veya frn sigortasn kapatnz veya attrnz. 2. Hasar oluåmasn önlemek için, bir mutfak bezini souk frnn içine seriniz. 3. Lambay çevirerek çkartn ve ayn tipte lamba ile deiåtirin. Bulaåk bezini aln ve emniyeti tekrar çalåtrn. 32 Cam kapan deiåtirilmesi Frn lambasna ait cam kapan hasar almas durumunda deiåtirilmesi gerekmektedir. Lütfen cihaznzn E numarasn ve FD numarasn bildiriniz. Yetkili servis Cihaznzn tamir edilmesi gerekiyorsa müåteri hizmetlerimiz size yardmc olacaktr. En yakn müåteri hizmetlerinin adresini ve telefonunu telefon rehberinde bulabilirsiniz. Müåteri hizmetleri merkezleri de size en yakn müåteri hizmetleri bürosunu belirtmekten mutluluk duyacaktr. E Numaras ve FD Numaras Yetkili servisimizi çardnz zaman, cihaznzn E numarasn ve FD numarasn bildiriniz. Numaralarn yer ald tip levhas sa tarafta, frn kapsnn yannda yer almaktadr. Arza durumunda kolayca bulabilmeniz için cihaznza ait verileri buraya iåleyebilirsiniz. E Nr. [. . . ] Is seçme dümesini 170 ila 180 ºC'ye ayarlaynz. Meyvenin konserve edilmesi Kavanozlarda ksa aralklarda kabarcklar çkmaya baålyorsa - 40 ila 50 dakika sonra - fonksiyon seçme dümesini kapatyorsunuz 25 ila 35 dakika sonradan stmadan sonra kavanozlar frndan almalsnz. Frnda daha fazla soumalar durumunda konserve edili meyvenin ekåimesi ihtimali yükselmektedir. Bir litrellik kavanozlarda meyve Elmalar, frenk üzümü, çilekler Kirazlar, kayslar, åaftaliler, yeåil frenküzümleri Elma püresi, armutlar, erikler kabarcklarn çkmasndan itibarenm kapatnz kapatnz kapatnz sonradan s yakl. 35 dakika Sebzelerin konserve edilmesi kavanozlarda kabacklar oluåmaya baåladnda s seçme dümesini yaklaåk 120 ila 40 ºC'ye geri ayarlaynz. [. . . ]

BEKO BKK 2111 C KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BEKO BKK 2111 C kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag