Kullanım kılavuzu BEKO BKK 2111 IG

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BEKO BKK 2111 IG kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BEKO BKK 2111 IG kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BEKO BKK 2111 IG kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BEKO BKK 2111 IG : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1027 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BEKO BKK 2111 IG

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Ayrntl bir içindekiler listesi ise dilediinizi hzla bulmanz salayacaktr. Çakmak Mahallesi Balkan Caddesi No:51 34770 Ümraniye - stanbul TÜRKYE EEE Yönetmeliine Uygundur Kullanm klavuzu HB 953R50 tr 9000 467 206 181189 çindekiler Güvenlik bilgileri . 4 4 4 5 7 8 9 9 9 10 11 11 11 12 12 13 14 15 15 15 16 16 17 17 21 22 23 2 çindekiler Enerji ve çevre için öneriler . 24 24 24 25 25 28 30 34 34 35 36 36 37 38 3 d Güvenlik bilgileri Lütfen bu kullanm klavuzunu dikkatlice okuyunuz. [. . . ] Frnn ss ne kadar yüksekse ve çalåma süresi ne kadar uzunsa sonuç o kadar iyi olacaktr. Birkaç çalåtrmadan sonra kirler hala görünüyorsa arka ve yan duvarlar scak deterjanl suyla yumuåak bir bez kullanarak temizleyiniz. Önemli uyarlar Asla aåndrc temizleme malzemeleri kullanmaynz. Bu tür malzemeler, kaplamay çizecek veya kaplamaya zarar verecektir. Frn temizleyicisi yanlålkla kaplamaya sçramåsa temizleyiciyi derhal yumuåak bir sünger ve yeterli miktarda su ile temizleyiniz. Piåirme bölümünün tabannn ve tavannn temizlenmesi Bir bulaåk bezi ile scak bulaåk deterjan veya sirkeli su kullannz. Aår kirlenmesi durumunda, paslanmaz çelikten bulaåk teli veya frn temizleyicisi kullannz. Kendi kendini temizleyen yüzeyleri asla bulaåk teli veya frn temizleyicisi ile temizlemeyiniz. 19 Frn kapann sökülmesi 1. Kilitleme kollar yukar kaldrlmå durumdayken frn kapsn kapamamaya dikkat edin. Menteåeler bükülebilir ve emaye yüzeyler zarar görebilir. 1. 2. 3. Biraz daha kapatn ve çekerek çkartn. 3. Frn kapsnn yerine taklmas 1. Frn kapsn yerine takarken menteåelerin altndaki çentiin yara yerleåmesine dikkat edin. Daha uzun piåme sürelerinde piåme süresi bitiminden 10 dakika önce frn kapatabilir ve yiyecei kalan scaklkla piåirebilirsiniz. Çevre kurallarna uygun åekilde imha edilmesi Ambalaj malzemesini çevre kurallarna uygun åekilde imha ediniz. Bu cihaz, Elektrikli ve Elektronik Eski Cihazlar le lgili Avrupa Yönetmelii 2002/96/EG (waste electrical and electronic equipment WEEE) dorultusunda iåaretlenmiåtir. Yönetmelik, AB genelinde geçerli olan eski cihaz deerlendirme ve geri almnn çerçevesini göstermektedir. ó 24 Sizin için kendi mutfamzda test edilmiåtir Burada, baz yemekler ve bu yemekler için en uygun olan ayarlar sunulmuåtur. Burada sizlere, yemeiniz için hangi stma türünün ve scakln uygun olduunu göstereceiz. Uygun aksesuarlar ve hangi yükseklie sürmeniz gerektiini gösteren, bilgileri elde edeceksiniz. Kaplar ve hazrlk için öneriler alacaksnz. Uyarlar Tablo deerleri, daima souk ve boå piåirme alanna sürme için geçerlidir. Piåirme alanndaki ihtiyacnz olmayan bütün aksesuarlar kullanmadan önce çkarnz. Dier aksesuarlar ile özel aksesuarlar müåteri hizmetlerinden veya konunun uzmanndan temin edebilirsiniz. Scak aksesuarlar veya kaplar piåirme alanndan çkarrken daima bir mutfak eldiveni kullannz. Pasta ve çörek Pasta kalplar Koyu renkli metalden pasta kalplar en uygun olanlardr. nce tabakal metalden açk renk kek kalplarnda veya cam kalplarda, piåirme süresi uzayacaktr ve pasta eåit åekilde kahverengileåmeyecektir. Eer silikon kalplar kullanmak isterseniz, üreticinin yemek tarifleri ve verilerine göre kendinizi yönlendiriniz. [. . . ] Balk filetosunu sotelemek için bir kaç yemek kaå sv ekleyiniz. Balk Balk Arlk Aksesuarlar ve kaplar Yük seklik Istma türü Scaklk Dakika °C, olarak zgara süre kademesi 150-175 50-80 20 25 Balk, bütün Balk pirzolas, 3 cm kaln * 1, 5 kg Tel zgara* Tel zgara* 2 4 4 ( ( Ek olarak tepsiyi 1. raf seviyesine taknz. 33 Kzartma ve zgara ile ilgili öneriler Kzartma arl için tabloda hiçbir bilgi yer almamaktadr. Kzartma iyi görünüyor fakat sos fazla açk renkte ve sulu. Kzartma suyu kzartmann üzerine dökülürken su buhar oluåuyor. [. . . ]

BEKO BKK 2111 IG KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BEKO BKK 2111 IG kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag