Kullanım kılavuzu BEKO BKK 2111 P

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BEKO BKK 2111 P kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BEKO BKK 2111 P kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BEKO BKK 2111 P kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BEKO BKK 2111 P : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1034 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BEKO BKK 2111 P

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Bir arzann meydana gelmesi durumunda da - küçük arzalr ortadan kaldrmak için bilgiler bulabilirsiniz. Detayl bir içindekiler listesi kolayca yol bulmanz salamaktadr. Ve åimdi Afiyet olsun. Kullanma klavuzu HB 870. 70 tr 9000 088 931 280485 çindekiler Dikkat etmeniz gereken hususlar . Cihaza zarar gelmesini åu åekilde önleyebilirsiniz Kumanda bölümü . [. . . ] Frn scakl, üretici tarafndan bir test zgaras kullanlarak, frnn tam ortasnda ve belli bir süre sonra ölçülmüåtür. Ölçülen bu deer açsndan her tabak-çanan, her tepsinin ve dier her aksesuarn önemi ve etkisi vardr. Bu nedenle sizin ölçümleriniz farkllklar gösterebilir. Scakl biraz daha düåük ayarlarsanz, pasta veya kek daha düzgün kzarr. Hassas pasta ve kekleri üstten ve alttan stma t ile ayn seviyede piåiriniz. Fazla büyük olan ve tepsiden sarkan yal kat hava dolaåmn engelleyebilir. Bir dahaki sefer daha derin olan umumi tepsiyi kullannz. Pastay tepsiden veya kalptan devirirken yerinden çkmyor. Kendi termometreniz ile frnn scakln ölçtünüz ve farkllklar, daha dorusu ayara göre sapmalar tespit ettiniz. Pastann veya kekin her taraf ayn kzarmamå. Meyveli pastann alt taraf çok beyaz kalmå. Üst raftaki kek alt raftakinden daha koyu renkli, yani daha fazla kzarmå. Bir kaç rafta bir seferde herhangi bir yiyecek piåirdiiniz zaman, 3D scak hava stma sistemini h kullannz. Ayn zamanda frna sürülen tepsilerdeki yiyecekler ayn sürede piåmek mecburiyetinde deiller. Alttaki tepsileri 5 - 10 dakika daha uzun piåiriniz veya alttaki tepsileri biraz daha erken frna sürünüz. 44 Meyveli veya sulu pasta piåirirken kondanse su oluåur. Pasta piåirirken buhar oluåabilir. omuz, paça) Kasseler usulü kemikli et Dalyan köfte Sosis Dana frnda Kemiksiz kuzu budu * kapal 750 g yakl. 750 g 1 kg 2 kg 1, 5 kg açk 2 S X S S S 200 220 Kademe 3 180 190 160 170 180 190 360 W, 25 30 25 30 15 Izgara 4 sac*** açk açk 2 2 2 180 W, 45 50 180 W, 70 80 180 W, 20 + 90 W, 40 50 50 60 80 90 60 70 Rozbifi, piåirme süresinin yars sona erince çeviriniz. Piåtikten sonra bir alüminyum folyoya sarp, 10 dakika daha frnda bekletiniz. ** Domuz etinde, ya tabakasnn baz yerleri dilinmelidir. Eer et piåme esnasnda çevrilecekse, önce ya tabakas aåaya gelecek åekilde piåirme kabna yerleåtiriniz. *** Izgara sacn daima üniversal tavann içine yerleåtiriniz. 47 Kümes hayvanlar Tablo, besinlerin souk frna sürülmesi durumu için geçerlidir. Derin dondurulmuå kümes hayvan etinin buzu tamamen çözülmüå olmaldr. Eer dorudan tel zgara üzerinde zgara yapacaksanz, üniversal tavay 1. Izgara sacn, ya ve su sçramasna karå, üniversal tavann içine öyle yerleåtiriniz ki, iki parça tam ortada üst üste gelsin. Kzartmann üzerine su veya ya sürmek için, iki parçay iteleyerek iç içe sokabilirsiniz; böylelikle kzartmadan aåaya akmå olan yal suya daha rahat ulaåabilirsiniz. Ördek ve kazlarda, kanadn alt tarafndaki deriyi deliniz, böylelikle ya dåarya akabilir. Tüm tavuu veya kümes hayvann piåme süresinin üçte ikisi sona erince çeviriniz. [. . . ] q Piåirme süresi çok uzun olduu zaman, frn ayarlanan süre dolmadan 10 dakika önce kapatp, bakiye scakl (frnn kendi scakl) geri kalan süre için kullanabilirsiniz. q Izagara yapma: Az miktarda zgaralklar telin ortasna yerleåtiriniz. q Mikrodalga fonksiyonunu dier stma åekillerinden birisi ile birlikte kullannz. Böylelikle hem yemek daha çabuk piåer, hem de enerjiden tasarruf etmiå olursunuz. Gda maddelerinde bulunan akrilamid Gda maddelerinde bulunan akrilamidin ne ölçüde zararl olduu, günümüzde uzmanlarca tartålmaktadr. [. . . ]

BEKO BKK 2111 P KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BEKO BKK 2111 P kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag