Kullanım kılavuzu BEKO BKK 2113 M

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BEKO BKK 2113 M kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BEKO BKK 2113 M kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BEKO BKK 2113 M kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BEKO BKK 2113 M : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (3570 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BEKO BKK 2113 M ANNEXE 615 (3309 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BEKO BKK 2113 M

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] · Ürünü kurmadan ve çalitirmadan önce kullanma kilavuzunu okuyun. · Daha sonra da ihtiyaciniz olabilecei için kullanma kilavuzunu kolay ulaabileceiniz bir yerde saklayin. · Ayrica ürün ile birlikte ilave olarak verilen dier belgeleri de okuyun. Bu kullanma kilavuzunun baka modeller için de geçerli olabileceini unutmayin. [. . . ] Giysi etiketindeki öneriye göre, s>cakl>k ayar> dümesini saat yönünde çevirerek "·" (1 nokta), "· ·" (2 nokta) veya "· · ·" (3 nokta) ayar>n> seçin. Termostat >fl>> yanarak ütünün çal>flt>>n> belirtir. Gereken s>cakl>a ulafl>ld>>nda, termostat >fl>> söner. S>cakl>k ayar> dümesini saat yönünün tersine çevirerek "Minimum" konumuna getirin; ütü kapan>r. Ütü tamamen souduunda, ütüyü güvenli bir yerde dik konumda tutun. Ütüyü, suyu doldurma bölümünde anlat>ld>> flekilde doldurun. S>cakl>k ayar> dümesini saat yönünde çevirerek "· · ·" (3 nokta) ayar>na getirin. (Buharl> ütüleme için 1 nokta veya 2 nokta ayar>n> 5 kullanmay>n. ) 4. Termostat >fl>> yanarak ütünün çal>flt>>n> belirtir. Gereken s>cakl>a ulafl>ld>>nda termostat >fl>> söner. Buhar ayar dümesini daha fazla buhar için saat yönünün aksine, daha az buhar için saat yönüne veya buhar istemiyorsan>z saat yönünde t>k sesini duyana kadar çevirerek kapal> ( ) konuma getirin. Daha fazla buhar için maya karfl> otomatik devre kesici ile donat>lm>flt>r. Bu fonksiyon ask>daki giysilerdeki, perdelerdeki veya as>l> durumdaki kumafllardaki k>r>fl>kl>klar> gidermek için ekstra miktarda buhar üretir. Ütüyü, suyu doldurma bölümünde anlat>ld>> flekilde doldurun. S>cakl>k ayar> dümesini "···" konumuna getirin. Termostat >fl>> yanarak ütünün çal>flt>>n> belirtir. Gereken s>cakl>a eriflildiinde termostat >fl>> söner. Buhar, giysinin içine girerek k>r>fl>kl>klar> giderir. Bir çok k>r>fl>kl>k dümeye birkaç kez bas>ld>ktan sonra giderilir. Ütüyü, suyu doldurma bölümünde anlat>ld>> flekilde, yar>ya kadar doldurun. 2. Ütüyü bir yüzeye dik duracak flekilde yerlefltirin. S>cakl>k ayar> dümesini saat yönünde çevirerek "···" konumuna getirin. Termostat >fl>> yanarak ütünün çal>flt>>n> belirtir. [. . . ] Tabandaki tortular> gidermek için asla keskin veya sert nesneler kullanmay>n. Not: Ütüyü temizlemek için asla kimyasallar, sirke veya deterjanlar kullanmay>n. Taban s>caksa, depolanm>fl suyu ç>karmak için flok buhar dümesine ve sonras>nda püskürtme dümesine bas>n. Su girifl kapa>n> aç>p ütüyü ters tutun ve su haznesinde kalan suyu ç>karmak için hafifçe sallay>n. [. . . ]

BEKO BKK 2113 M KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BEKO BKK 2113 M kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag