Kullanım kılavuzu BEKO BKK 2114 Y

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BEKO BKK 2114 Y kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BEKO BKK 2114 Y kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BEKO BKK 2114 Y kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BEKO BKK 2114 Y : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2308 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BEKO BKK 2114 Y ANNEXE 400 (2377 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BEKO BKK 2114 Y

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] · Ürünü kurmadan ve çalitirmadan önce kullanma kilavuzunu okuyun. · Daha sonra da ihtiyaciniz olabilecei için kullanma kilavuzunu kolay ulaabileceiniz bir yerde saklayin. · Ayrica ürün ile birlikte ilave olarak verilen dier belgeleri de okuyun. Bu kullanma kilavuzunun baka modeller için de geçerli olabileceini unutmayin. [. . . ] Otomatik buharl> ütünün fiflini toprakl> bir prize tak>n. S>cakl>k ayar> ve on/off dümesine LCD ekran ayd>nlanana kadar bas>n>z, otomatik buharl> ütü >s>nmaya bafllayacakt>r. "S>cakl>k Ayar>n>n Yap>lmas>" bölümünde belirtildii flekilde, veya s>cakl>k ayar dümesi ile ayar> ütüleyeceiniz kumafl türüne ayarlay>n>z. LCD ekrandaki kumafl türü üzerindeki çerçeve sabit olduunda ve buhar iflareti varsa yan>p söndüünde ütünüz kullan>ma haz>rd>r. <lk olarak, eski bir havluyu ütüleyerek bafllay>n>z. Su haznesi boflald>>nda ve buhar ç>k>fl> kesildiinde, haz>rl>k ifllemi tamamlanm>fl demektir. Otomatik buharl> ütünüz art>k normal kullan>ma haz>rd>r. Su haznesini "Su Doldurma" bafll>kl> bölümde anlat>ld>> flekilde su ile doldurunuz. Püskürtme Dümesine bas>n>z. 5 Not: Su püskürtmeye bafllamak için dümeye bir kaç kere basman>z gerekebilir. Otomatik buharl> ütünün fiflini toprakl> bir prize tak>n>z ve s>cakl>k ayar> ve on/off dümesine LCD ekran aç>lana kadar bas>n>z. "Bip" sesi duyulacak ve LCD ekranda ayn> anda tüm yaz>lar görünecektir. Not: Buhar ç>karmaya bafllamak için dümeye bir kaç kere basman>z gerekebilir. <deal buhar kalitesi için, fiok Buhar Dümesine peflpefle üç kereden fazla basmay>n>z. Dikey konumda flok buhar Uyar>: <nsanlar>n veya ev hayvanlar>n üzerindeki giysilere ve kumafllara buhar püskürtmeyiniz. Bu fonksiyon, ask>daki narin giysiler, as>l> perdeler veya dier as>l> kumafllardaki k>r>fl>kl>klar> gidermek için ekstra miktarda buhar salar. "Su Doldurma" bafll>kl> bölümde anlat>ld>> flekilde otomatik buharl> 7 ütüyü su ile doldurunuz. S>cakl>k ayar>n> YÜNLÜ veya daha yukar> getiriniz, "S>cakl>k Ayar>n>n Yap>lmas>" bölümüne bak>n>z". Otomatik buharl> ütüyü giysiden 15-30 cm uzakl>kta tutunuz. Buhar giysinin içine iflleyerek k>r>fl>kl>klar> giderir. <natç> k>r>fl>kl>klar için fiok Buhar Dümesine bir kez daha basma- dan önce bir kaç saniye bekleyiniz. Genelde bütün k>r>fl>kl>klar üç püskürtmeden sonra giderilmektedir. Not: Buhar ç>karmaya bafllamak için dümeye bir kaç kere basman>z gerekebilir. [. . . ] Otomatik buharl> ütünün fiflini prizden çekin. Otomatik buharl> ütüyü bafl afla> tutun ve kalan suyun ç>kmas> için hafifçe sallay>n. Otomatik buharl> ütü tamamen souduunda, güvenli bir yerde dikey konumda saklay>n. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça süresi. ) 10 Garanti ile ilgili olarak müterinin dikkat etmesi gereken hususlar BEKO tarafindan verilen bu garanti, Otomatik Buharli Ütü'nün normalin diinda kullanilmasindan doacak arizalarin giderilmesini kapsamadii gibi, aaidaki durumlar da garanti diidir: 1. [. . . ]

BEKO BKK 2114 Y KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BEKO BKK 2114 Y kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag