Kullanım kılavuzu BEKO BKK 2135

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BEKO BKK 2135 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BEKO BKK 2135 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BEKO BKK 2135 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BEKO BKK 2135 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1673 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BEKO BKK 2135 ANNEXE 732 (1245 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BEKO BKK 2135

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] · Ürünü kurmadan ve çalitirmadan önce kullanma kilavuzunu okuyun. · Daha sonra da ihtiyaciniz olabilecei için kullanma kilavuzunu kolay ulaabileceiniz bir yerde saklayin. · Ayrica ürün ile birlikte ilave olarak verilen dier belgeleri de okuyun. Bu kullanma kilavuzunun baka modeller için de geçerli olabileceini unutmayin. [. . . ] Ütüleme sona erdiinde ütünün fiflini pirizden ç>kar>n. Ütü tamamen souduunda, güvenli bir yerde dik olarak saklay>n. Ütüyü "Su doldurmak" k>sm>nda tarif edildii gibi doldurun. Buhar kontrol dümesini "0" pozisyonuna getirin. Not: Bu fonksiyonu bafllatmak için sprey dümesine birkaç kez basmak gerekebilir. S>cakl>k ayar>n> saat yönünde çevirin; giysi etikerinde yer alan önerilere ve sayfa 4'e göre `"·" (1 nokta), "··" (2 nokta) belirtilen tabloya veya "···" (3 nokta) seçeneklerinden birini seçin. Termostat >fl>> ütünün aç>k olduunu belli etmek üzere yanar. S>cakl>k ayar dümesini saat yönünde `···' (3 nokta) ayar>na çevirin. (<deal buhar kalitesi için 1 ve 2 noktal> ayarlar> buharl> ütüleme için kullanmay>n. ) Termostat >fl>> ütünün aç>k olduunu ve >s>nd>>n> belirtmek üzere yanar. <stenen s>cakl>a eriflildii zaman termostat >fl>> söner. Buhar kontrol dümesini, istenen miktarda buhar vermesi için hareket ettirin. Ütüleme sona erdiinde s>cakl>k ayar>n> saatin ters yönünde `min' konumuna kadar çevirin, ütü kapanacakt>r. (Sentetikler, ipek, kadife gibi) Aksi takdirde kumafl zarar görebilir. Bu fonksiyonu bafllatmak için, flok buhar dümesine bir kaç kez basmak gerekebilir. En iyi flok buhar kalitesi için, 3 kezden fazla arka arkaya kullanmay>n. Kireç Önleme Sistemi Dahili kireç önleme kartuflu buharl> ütüleme s>ras>nda oluflan ki8 reç ve mineralleri yok etmek için tasarlanm>flt>r. Bu ütünüzün çal>flma ömrünü uzatacakt>r. Ancak kireç önleme kartuflunun, kireç ve mineral oluflumunun doal iflleyiflini tamamen durdurmayaca>n> hat>rlatmak isteriz. Kendi kendine temiizleme fonksiyonu (Self- Clean) Bu fonksiyon buhar haznesinde biriken kireç ve mineralleri yok eder. Kullan>lan suyun sertliine bal> olarak ayda en az bir kez veya daha fazla çal>flt>r>l>rsa ütünüz en iyi performans> sunacakt>r. Ütüyü Su Doldurma k>sm>nda tarif edildii gibi, su tank>n>n yar>s>na kadar doldurun. Buhar kontrol dümesini "0" pozisyonuna hareket ettirin. S>cakl>k ayar dümesini saat yönünde `Max' ayar>na kadar çevirin. Termostat >fl>> ütünün aç>k olduunu ve >s>nd>>n> belli etmek üzere yanar. [. . . ] Ütüyü ters çevirerek kalan suyu sallayarak boflalt>n>z. Ütü tamamen souduunda güvenli bir yerde dik olarak saklay>n. 10 4 Bak>m ve Temizlik Ütüyü temizleme 1. Ütü taban>ndaki veya gövdedeki kal>nt>lar> temizlemek için nemli bir bez kullan>n. Not: Ütü taban>ndaki kal>nt>lar> temizlemek için asla sert veya keskin cisimler kullanmay>n. [. . . ]

BEKO BKK 2135 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BEKO BKK 2135 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag