Kullanım kılavuzu BEKO BKK 2210 C

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BEKO BKK 2210 C kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BEKO BKK 2210 C kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BEKO BKK 2210 C kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BEKO BKK 2210 C : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1034 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BEKO BKK 2210 C

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Bulaåk makinesini sadece evde ve sadece bildirilmiå olan kullanm amacna uygun kullannz: Yani evdeki bulaåklarnz ykamak için. Tek ve serbest kurulan cihazlarda, sepetler aår doldurulursa, cihazn devrilebileceini dikkate alnz. Bulaåk ykama bölümündeki su, içme suyu deildir. Bulaåk ykama bölümüne çözücü madde koymaynz. [. . . ] Bölüm "Bulaåk tozu doldurulmas", "Tuz doldurulmas") daha sonra ekranda ana menü görünür. < Otomatik ykama > Cihaz devreye sokulduktan sonra, ana menüde daima "Otomatik ykama" program gösterilir. Program ayarlama Ana menüde, "Otomatik ykama" programndan yola çkarak, srayla åu programlar seçebilirsiniz: "Otom. hassas ykama" "Hzl ykama" "Sadece ön ykama". hassas ykama" otomatik programlarnda program akå otomatik olarak bulaåk miktarna ve kirlilik derecesine uygun klnr. Böylelikle enerji ve su tüketimi mümkün olduu kadar düåük tutulur. Müteakip programa genel bakå tablosunun yardm ile, bulaåk türüne, miktarna ve yemek artklarnn durumuna göre, en uygun program seçebilirsiniz. 15 Progam listesi Bulaåk cinsi örnein Por selen ten cere kaåk, çatal, bçak, bar dak vs. Yemek artklarnn cinsi, örnein Salam, pek has sas deil Karåk Hassas Karåk çorba, sufle, soslar, patates, hamur iåleri, pirinç, yumurta, kzartlmå yiyecekler çorba, patates, hamur iåleri, pirinç, yumurta, kzartlmå yiyecekler Kahve, pasta, süt, sucuk, salam, souk içecekler, salatalar Eer bulaåklar ykanmadan birkaç gün ma kinann içinde kalacaklarsa önceden slatlmalar ge rekir Yemek artk larnn miktar Yemek artklarnn du rumu Ykama programlar Çok yapåkan Çok -> Az Az yapåkan Çok az OTOMATK EKSTRA YIKAMA 60° ­ 70° OTOMATK YIKA MA 45° ­ 55° OTOMATK HIZLI HASSAS YIKAMA YIKAMA 35° ­ 45° 45° SADECE ÖN YIKAMA Program akå Ön ykama Program akå, ykanacak bulaåk miktarna ve kirlilik derecesine uygun åekilde ayarlanr ve optimize edilir. Temizleme Ara ykama Durulama Kurutma Program verileri Program verilerinin tamamn bu kullanm klavuzunda bulabilirsiniz. Cihaza giren suyun ss Borudaki su basnc Ortamn ss Åebeke elektrik gerilimindeki oynama miktarlar Cihaza bal olan tolerans deerleri (Örn. : Scaklk, su miktar, . . . . ). Yukarda belirtilenlenler aracl ile program deerlerinde büyük sapmalar gözlenebilir. Otomatik ykama programlarnda sadece süre, elektrik ve su tüketimi deerleri verilebilir. Su tüketim deerleri, su sertliinin 4 olduundan yola çklarak verilmiåtir. 16 Seçenekler / Temel ayarlamalar Kullanm prensipleri Remote ayar ** Bulaåk makinesi ilk kez devreye sokulduunda, kendisini bir serve@Home ana kendiliinden kurar. Fakat baz durumlarda tanmlama sürecinin yeni baåtan baålatlmas gerekebilir. Böylelikle zamanda geri saym baålar. 17 Parlatc ilave etme miktar Parlatc ilave etme miktarn ayarlayabilirsiniz. Parlatc ilave etme miktar seçenei seçilince, göstergede "Parlatc 4" metni (fabrika ayar) gösterilir. Bu ayar sadece ykanmå bulaåklar üzerinde izler (deer düåürülmeli) veya su lekeleri (deer yükseltilmeli) kalrsa deiåtiriniz. 0 ve 6 arasnda bir deer ayarlayabilirsiniz. Standart programlar Start menüsünde kullanma sunulan ykama programlarna ek olarak, "Normal" programndan baålanarak, srayla åu standart programlar arasnda seçim yapabilirsiniz: Ekstra, Eko 50, Eko 45, Normal 45. stediiniz program ayarlaynz ve ayarladnz program start tuåu 4 ile baålatnz. Gösterilen standart programlardan hiçbirini ayarlamak istemiyorsanz, M/OK tuåu 2 üzerinden ana menüye geri dönünüz. Bir standart program seçimini ana menüde iptal etmek istiyorsanz, "geri" tuåuna basnz. - veya + tuåuna baslnca, ana menüdeki "Otomatik ykama" program gösterilir. Su sertlik derecesi Cihaz ilk kez çalåtrlmadan önce veya su sertlik derecesi deiåince, bulaåk mekinesinin su sertliini giderme sistemi, kullandnz su sertliine göre ayarlanmaldr. Bu ayarlama için, "Su sertliini giderme sisteminin ayarlanmas" bölümünde tarif edilen iålemi yapnz. Lisan Cihaz ilk kez devreye sokulduunda seçilmiå olan lisan (bkz. bölüm "lk kullanmdan önce") deiåtirebilirsiniz. Lisan seçenei seçilince, göstergede birden fazla lisana ait ksaltma gösterilir ve aktüel seçilmiå olan lisana ait ksaltma yanp söner. [. . . ] Daha sonra kapa açnz, program durdurunuz ve cihazn kapan su boåaltmas için tekrar kapatnz. Cihaz taåmaya baålamadan önce hareket eden parçalarn emniyete alnz. Aksi taktirde cihaz içindeki arta kalan su makinann kumanda ksmna akabilir ve cihazn çalåmamasna sebeb olabilir. Giderme Eski cihazlarn atlmas Eski cihazlarnz hiç bir deeri olmayan çöp deildir!Çevreci bir åekilde giderilirse deerli bir hammadde olarak tekrar kullanlabilir. [. . . ]

BEKO BKK 2210 C KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BEKO BKK 2210 C kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag