Kullanım kılavuzu BEKO BSS 2202

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BEKO BSS 2202 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BEKO BSS 2202 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BEKO BSS 2202 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BEKO BSS 2202 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2094 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BEKO BSS 2202

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] - Ayar deerini su sertlik derecesi åalterinde ayarlaynz. 12­16 17­29 12­20 * Sadece ilk ykama iålemi öncesinde yada su sertlik derecesinin deiåmesi halinde 17­21 30­37 21­26 22­35 38­62 27­44 Temizlik tuzunu doldurunuz Kirecin çözdürülmesi (Ayarlanan deer 0 ise bu iåleme gerek yoktur!) . . . Kapa açnz. lk ykama iåle minden önce 1 l suyu, tuzun koyulduu azdan doldurunuz. Kapa kapatnz ve çevresini uygun åekilde te mizleyiniz. Parlatcy doldurunuz Prl prl yapar . . . [. . . ] Kapa kapatnz ve çevresini uygun åekilde te mizleyiniz. Parlatcy doldurunuz Prl prl yapar . . . åaretli yere 1 basnz ve kapa 2 kaldrnz. Doldurma iålemi daima, seviye (miktar) göstergesi yand zaman yaplr. KLAK! Bulaåk tozunu doldurunuz Çok miktarda bulaåk art, çok miktarda temizlik maddesi demektir . . . Dikkat, Kombine ürünler bütün programlar için uygun olmayp, üreticinin vermiå olduu bilgileri dikkate alnz. PLOP! Musluu açnz Su akmaya baålar Program seçiniz Program seçim dümesini sadece sa tarafa doru çeviriniz. Hzl, ekonomik yada youn . . . Program listesi Burada kullanlmas mümkün olabilecek bütün programlar gösterilmiåtir. Programlara iliåkin verilmiå olan deerler laboratuarlarda tespit edilmiå olup, bu deerler Avrupa Standartlar EN 50242 ye uygundur. Uygulamada bu deerlerden sapmalar gözlenebilir. Youn 65_ Normal 65_ Eco 65_ Önykama 450 R Süre, dakika olarak Elektrik tüketimi, kWh cinsinden Su tüketimi, litre cinsinden 9000 026 072 ( 8302) Program baålatnz Baålyor . . . Cihazn Aç / Kapat dümesini "Aç" konumuna getiriniz. Program seçim dümesi sadece saat yönünde dö ner ve programn akån gösterir. 117 1, 40 22 110 1, 30 19 99 1, 10 16 17 0, 12 4 Cihaz kapatnz Her åey yolunda . . . Program sona erdikten sonra (program seçim dümesi "saat 12" konumunda iken) cihazn Aç/Kapat dümesini kapal konuma getiriniz. Parlatc dozu çok düåük tutulmuå . . . Doz ayarn klavuzda belirtildii åekilde arttrnz yada azaltnz. Cihaz çalåmyor / duruyor . . . Az su geliyor yada hiç su gelmiyor. Kontrol ediniz acaba . . . Bardaklar buzlanmå gibi görünüyor . . . Suyun sertlik derecesi yüksek . . . Bulaåk tozu uygun deil . . . Özel ykama tuzunu doldurunuz / Su sertlik cihaznn ayarn yapnz. Bulaåk makinasnda ykanabilme özelliine sahip bardaklar kullannz. Sadece bardaklar koruyan bulaåk tozlar kullannz. Kaplar iyi temizlenmiyor . . . Ykanacak kaplar çok skåk yerleåtirilmiå yada üst üste ylmå . . . Su çok az . . . Çatal, bçak ve kaåklarda pas izleri . . . Çatak, bçak ve kaåklar bulaåk makinalar için uygun deil . . . Bulaåk makinasnda ykanabilme özelliine sahip çatak, bçak ve ka åklar kullannz. Kaplarn üstünde kum yada irmik benzeri artklar kalyor . . . Konuya iliåkin dier bilgileri kul lanm klavuzunda bulabilirsiniz . . . Baz åeylerin tarafnzdan yaplmas size mutlaka yarar ve kolaylk salayacaktr! Programn yarda kesilmesi . . . Cihaz Aç/Kapat dümesinden kapatnz. Programn çalåmasna devam etmesi için cihazn Aç/Kapat dümesi "Aç" konumuna getiriniz. Programn kesilmesi . . . - Cihaz Aç/Kapat dümesinden kapatnz. [. . . ] Su çok az . . . Çatal, bçak ve kaåklarda pas izleri . . . Çatak, bçak ve kaåklar bulaåk makinalar için uygun deil . . . Bulaåk makinasnda ykanabilme özelliine sahip çatak, bçak ve ka åklar kullannz. Kaplarn üstünde kum yada irmik benzeri artklar kalyor . . . Konuya iliåkin dier bilgileri kul lanm klavuzunda bulabilirsiniz . . . Baz åeylerin tarafnzdan yaplmas size mutlaka yarar ve kolaylk salayacaktr! Programn yarda kesilmesi . . . Cihaz Aç/Kapat dümesinden kapatnz. Programn çalåmasna devam etmesi için cihazn Aç/Kapat dümesi "Aç" konumuna getiriniz. Programn kesilmesi . . . - Cihaz Aç/Kapat dümesinden kapatnz. [. . . ]

BEKO BSS 2202 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BEKO BSS 2202 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag