Kullanım kılavuzu BEKO F 106-532 B FHD

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BEKO F 106-532 B FHD kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BEKO F 106-532 B FHD kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BEKO F 106-532 B FHD kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BEKO F 106-532 B FHD : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2013 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BEKO F 106-532 B FHD ANNEXE 34 (1561 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BEKO F 106-532 B FHD

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] LCD Televizyon F 106-532 B FHD VD LCD TV Lütfen önce bu kilavuzu okuyun! Deerli Müterimiz, Modern tesislerde üretilmi ve titiz kalite kontrol ilemlerinden geçirilmi olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasini istiyoruz. Bunun için, bu kilavuzun tamamini, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanizi ve bir bavuru kaynai olarak saklamanizi rica ediyoruz. Bu kullanma kilavuzu. . . Televizyonunuzu hizli ve güvenli bir ekilde kullanmaniza yardimci olacaktir. · Televizyonunuzu kurmadan ve çalitirmadan önce kullanma kilavuzunu okuyun. · Daha sonra da ihtiyaciniz olabilecei için kullanma kilavuzunu kolay ulaabileceiniz bir yerde saklayin. [. . . ] »Kapal>«, »düflük«, »otomatik«, »kuvvetli« seçenekleri mevcuttur. Parazitin çok fazla oldu¤u yay>nlarda »kuvvetli« seçilmelidir, aksi taktirde gölgeli resim oluflabilir. 2. 5- MPEG Artefact Reduction MPEG decoding format>ndan kaynaklanan olumsuz etkileri azalt>r. Ayar ifllemini yapmak için »OK« tufluna bas>n>z. »P+«, »P-« dü¤meleri ile »Kapal>« veya »Aç>k« seçiniz. Ayarlar Görüntü 1 2 3 4 5 6 7 8 Ön ayarlar Geniflletilmifl Ayarlar Parlakl>k Renk tonu Kontrast Resim netli¤i Beyaz dengesi Tint P+ Gündüzleri 3. Parlakl>k Görüntü parlakl>k seviyesini » «, » « dü¤meleri ile tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Renk tonu Görüntü Renk tonu seviyesini » «, » « dü¤meleri ile tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. OK P- Seçme ve ça¤>rma Bitirme Geri 6. Resim netli¤i Görüntü Resim netli¤i seviyesini » «, » « dü¤meleri ile tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Beyaz dengesi Görüntü Beyaz dengesi seviyesini » «, » « dü¤meleri ile tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Tint Skarttan NTSC yay>n verildi¤inde Tint sat>r> aktif olur. Tint seviyesini » «, » « dü¤meleri ile tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. 5. Kontrast Görüntü Kontrast seviyesini » «, » « dü¤meleri ile tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. -18- Ses ayarlar> Ses menüsünde ses ile ilgili tüm ayarlar> gerçeklefltirebilirsiniz. Bunun için; Ayarlar Ses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Ses modu Balans Ön ayarlar Ekolayzer Stereo baz> Ses yüksekli¤i uyumu Kulakl>k ses ayar> Kulakl>k ses yüksek. Ses ç>k>fl> Seviye ayar> P+ Mono Müzik Normal Mono Dahili OK P- Seçme ve ça¤>rma Bitirme Geri 1- » < « dü¤mesine basarak »Ana menü« menüsünü aç>n>z. 2- »P+«, »P-« dü¤meleri ile »Ayarlar« sat>r>n> seçiniz ve »OK« tufluyla onaylay>n>z. 3- »P+«, »P-« dü¤meleri ile »Ses« sat>r>n> seçiniz ve »OK« tufluyla onaylay>n>z. Ses menüsüne » « dü¤mesi ile direkt olarak da eriflilebilir. 4- »P+«, »P-« dü¤meleri ile »Ses modu«, »Balans«, »Ön ayar«, »Ekolayzer«, »Stereo baz>«, »Ses yüksekli¤i uyumu«, »Kulakl>k ses ayar>«, »Kulakl>k ses yüksek«, »Ses ç>k>fl>«, »Seviye ayar>« sat>rlar>ndan birini seçip » «, » « tufllar> ile seviyelerini ayarlayabilirsiniz. 5- Ayar ifllemlerini tamamlad>ktan sonra menüden ç>kmak için » < « veya » « tufla bas>n>z. 1- Ses modu Yay>na göre »Stereo«, »Mono«, »Dolby Surround« seçenekleri bulunmaktad>r. Bunlar>n seçili olma durumlar>na göre ses menüsü alt>ndaki bafll>klardan baz>lar> aktif olur ve de¤erleri de¤ifltirilebilir. Dolby surround tamamen televizyona entegre edilmifl olan ve oda etkisi oluflturmak için baflka hoparlör gerektirmeyen yeni bir elektronik çözümdür. Not: Dolby Surround özelli¤i sadece Stereo yay>n yapan kanallarda aktif olur. "Dolby", "Pro Logic" ve çift D-sembolü Dolby Laboratuarlar>n>n ticari sembolüdür. 2- Balans Sa¤ ve sol hoparlörlerin ses seviyelerinin dengelenmesi için »Balans« sat>r>n> seçiniz ve » «, » « dü¤meleri ile seviyeyi tercihinize göre ayarlay>n>z. 3- Ön Ayar Önceden haz>r ses de¤erlerini içeren »Konuflma«, »Müzik« ve ses ayarlar>n> kullan>c> kendi tercihine göre ayarlayabilece¤i »Manuel« seçeneklerinden birini »P+«, »P-« dü¤meleri ile seçip »OK« tufluyla onaylay>n>z. -19- 4-Ekolayzer Televizyonunuz özel ses tonu ayar> yapabilmeniz için yedi bant grafik ekolayzer ile donat>lm>flt>r. [. . . ] (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça süresi) Garanti ile ilgili olarak müterinin dikkat etmesi gereken hususlar Beko tarafindan verilen bu garanti, Televizyon'un normalin diinda kullanilmasindan doacak arizalarin giderilmesini kapsamadii gibi, aaidaki durumlar da garanti diidir: 1. Ürünün müteriye tesliminden sonraki yükleme, boaltma ve taima sirasinda oluan hasar ve arizalar, 3. Voltaj düüklüü veya fazlalii; hatali elektrik tesisati; ürünün etiketinde yazili voltajdan farkli voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arizalar, 4. Yangin ve yildirim dümesi ile meydana gelecek arizalar ve hasarlar. [. . . ]

BEKO F 106-532 B FHD KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BEKO F 106-532 B FHD kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag