Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT BGX 402 HP

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT BGX 402 HP kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT BGX 402 HP kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT BGX 402 HP kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT BGX 402 HP : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (747 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BLAUPUNKT BGX 402 HP (636 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT BGX 402 HP

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 9 Ksa süreli basma: AUDIO tuµu, bas, tiz ve ses µiddeti dalmn (balans ve fader) ayarlamak içindir. Uzun süreli basma: -tuµu, ekranda saatin gösterilmesi içindir. Ksa süreli basma: TRAF tuµu, Trafik yaynn açma / kapatma. Uzun süreli basma: RDS tuµu, RDS (Radio Data System) konfor fonksiyonunu açmak / kapatmak içindir. [. . . ] Ayar iµlemi bittiinde, stenen ses µiddetini ile ayarlaynz. Ayar iµlemi bittiinde, tuµlar 5 MENU 7 tuµuna iki kez basnz. Telefon konuµmas / Navigasyon sistemi (sadece Santa Cruz CD32 modelinde) Eer oto radyonuz bir mobil telefon ya da navigasyon sistemine bal ise, telefon 'açlmas' ya da navigasyon bildirisi srasnda oto radyo cihaz susturulur ve telefon konuµmas ya da navigasyon bildirisi oto radyosu hoparlöründen duyulur. Bunun için mobil telefon ya da navigasyon sistem montaj klavuzunda belirtildii gibi oto radyoya balanmaldr. Oto radyonuzda hangi navigasyon sistemlerinin kullanlabileceini Blaupunkt yetkili satcnzdan örenebilirsiniz. 10 MENU 7 tuµuna iki kez basnz. Uyar: Telefon konuµmas ve bildirinin ses µiddetini, konuµma ya da bildiri srasnda ses ayar tuµu 3 ile ayarlayabilirsiniz. SES DDET Telefon modu esnasnda cihazn sesini birden düµürme devresi (Alicante CD32, Kiel CD32, Porto CD32 ve San Remo CD32) Eer cihaznz bir mobil telefona bal ise, telefon yerinden "alndnda", oto radyosunun sesi birden düµürülür. Bunun için mobil telefon, montaj klavuzunda belirtildii gibi cihaza, yani oto radyosuna balanmµ olmaldr. Sesi birden düµürme devresinin ses µiddeti, ayarlanmµ olan Mute ses µiddeti seviyesine (Mute Level) düµürülür. RADYO MODU Bu cihaz RDS radyo alcs ile donatlmµtr. Bir çok FM istasyonu, program yayininin yani sira, istasyon ad, program tipi (PTY) gibi bilgileri içeren sinyaller de gönderir. Istasyon ad, yayn alnr alnmaz, göstergede görülür. DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Radyo modu Radyo modunun devreye sokulmas Eer CD, CD deiµtirici ya da Compact Drive MP3 veya AUX modundaysanz, BND·TS < tuµuna basnz. ya da Onay tonu (biip) Baz iµlemlerde bir tuµa, örn. istasyonun hafzaya alnmas için bir istasyon tuµuna, iki saniyeden daha uzun süre baslrsa, bir onay tonu (Beep) duyulur. ya da 5 tuµlarna göstergede "SCANTIME" görülünceye kadar arka arkaya basnz. stenen tanma amaçl çalnma tuµlar 5 ile süresini ayarlaynz. Ayar iµlemi bittiinde, MENU 7 tuµuna iki kez basnz. 14 RADYO MODU MENU tuµuna 7 basnz. ya da 5 tuµuna, göstergede "PTY ON" (açk) veya "PTY OFF" görülünceye kadar arka arkaya basnz. Ayarlar arasnda seçim yapmak için, < ya da > 5 tuµuna basnz. Ayar iµlemi bittiinde, DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH PTY özelliini açma / kapatma Program türünü istasyon tuµlarna kaydetme ya da tuµu 5 ile, bir program türü seçiniz. Bir biip sesi duyuluncaya kadar, istediiniz 1 - 6 : tuµuna arka arkaya basnz. Program türü, seçilmiµ olan 1 - 6 tuµuna : kaydedilir. gösterildii dil MENU tuµuna 7 basnz. Program tipi seçilmesi ve arama iµleminin baµlatlmas ya da tuµuna 5 basnz. O andaki program tipi göstergede görülür. MENU tuµuna 7 basnz. ya da 5 tuµuna, göstergede "PTY LANG" görülünceye kadar arka arkaya basnz. Eer baµka bir program tipi seçmek istiyorsanz, program tipinin gösterildii süre içinde, ya da tuµuna 5 basarak, baµka bir program tipine geçebilirsiniz. Ya da Almanca, ngilizce ve Franszca dilleri arasnda seçim yapmak için, ya da 5 tuµuna basnz. stenilen dil göstergede görününce, MENU 7 tuµuna iki kez basnz. lgili tuµa kaydedilmiµ program tipini seçebilmek için, 1 - 6 tuµlarndan : birine basnz. Seçilen program tipindeki yayn alnabilir bir sonraki istasyon ayarlanr. Aramann baµlatlmas için, 15 RADYO MODU Ses yüksekliinin parazite bal olarak düµürülmesi (HICUT) Hicut fonksiyonu, radyo yaynnn kötü alnmas durumunda yaynn alnmasn iyileµtirir. [. . . ] 8 saniye süreyle görülür. 12 / 24 saat modu seçimi MENU tuµuna 7 basnz. Göstergede "MENU" görülür. Modu deiµtirmek için 5 tuµuna basnz. ya da 21 DANSK ya da 5 tuµlarna göstergede "24 H MODE" ya da "12 H MODE" görülünceye kadar arka arkaya basnz. PORTUGUÊS ESPAÑOL MENU 7 tuµuna iki kez basnz. SVENSKA Saatlerin bulunduu ksm yanp söner. NEDERLANDS Dakika ayarn tuµlar 5 ile MENU tuµuna 7 basnz. ITALIANO 5 tuµuna basnz. ya da 5 tuµuna, göstergede "CLOCK OFF" veya "CLOCK ON" görülünceye kadar arka arkaya basnz. FRANÇAIS Saatin ayarlanmas MENU tuµuna 7 basnz. ya da 5 tuµlarna göstergede MENU tuµuna 7 basnz. Göstergede "MENU" görülür. ENGLISH AUDIO ( ) 9 tuµunu, göstergede DEUTSCH CLOCK - Saat Ayar iµlemi bittiinde, TINI VE SES DDET DAILIMI Tn ve ses µiddeti dalm Her kaynak (radyo, CD, CD deiµtirici, Compact Drive MP3 ve AUX) için, tn ayarlarn ayr ayr yapabilirsiniz. Balance ayar Sa / sol ses µiddeti dalmn (Balance) ayarlamak için, AUDIO 9 tuµuna basnz. Göstergede "BASS" yazs görünür. Bas seslerin ayarlanmas Bas sesleri (BASS) ayarlamak için, AUDIO 9 tuµuna basnz. Göstergede "BASS" yazs görünür. ya da 5 tuµuna, göstergede "BAL" görülünceye kadar arka arkaya basnz. Ayar iµlemi bittiinde, ya da Sa / sol ses µiddeti dalmn ayarlamak için, ya da tuµuna basnz. Tiz seslerin ayarlanmas Tiz sesleri (TREBLE) ayarlamak için, AUDIO 9 tuµuna basnz. [. . . ]

BLAUPUNKT BGX 402 HP KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT BGX 402 HP kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag