Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT BLUE MAGIC CX 130 INSTALLATION

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT BLUE MAGIC CX 130 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT BLUE MAGIC CX 130 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT BLUE MAGIC CX 130 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT BLUE MAGIC CX 130 INSTALLATION: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1085 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT BLUE MAGIC CX 130INSTALLATION

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 50 3 Genel Bakå Yeni çamaår makineniz çok modern ve yüksek kaliteli bir ev cihazdr. Çamaår makineniz enerji, su ve deterjan kullanmnda çok tassaruflu olma özelliine sahiptir. Fabrikamzdan çkan her çamaår makinesinin fonksiyonlar ve kusursuz olmas titizlikle kontrol edilir. Sorularnz için, özellikle çamaår makinesinin kurulmasyla ilgili sorularda, yetkili servisimiz her zaman hizmetinizdedir. [. . . ] i Bir programa yüksek bir scaklk derecesinde ara verildiyse, cihaz souyuncaya kadar, çamaår doldurma kapann kilitli kalmas söz konusu olabilir. 23 Çamaår ykama iåleminden sonra Gösterge lambas program sonu yanar. q Program seçme dümesini stop pozisyonuna ayarlaynz ve gerekirse, suda bekletme ayar q Ek bir program (b su boåaltma veya B skma) seçiniz. q Ek program sona erdikten sonra, program seçme dümesini stop pozisyonuna ayarlaynz. Çamaårlarn cihazdan çkarlmas q Su musluunu kapatnz. Eer çamaår doldurma kapa açlamyorsa: 2 dakika bekleyiniz (güvenlik fonksiyonu devrede) veya eer suda bekletme fonksiyonunu seçmiåtiyseniz, cihazn içinde hala su var demektir. b su boåaltma veya B skma programn seçin ve "M" tuåuna basnz. Dikkat Çamaår tamburunun içinde ve lastik contada yabanc maddeler (örn. i Çamaår makinesinin içinin kuruyabilmesi için, çamaår doldurma kapan açk braknz. 24 Özel Kullanmlar Çamaårlarn yumuåatlmas q Ayn renkte çamaårlar cihaza doldurunuz. q Yumuåatma maddesini (deterjan) üreticisinin talimatlar dorultusunda deterjan çekmecesinin ilgili gözüne (Bölme II) doldurunuz. q Program seçme dümesini renkliler 30 °C pozisyonuna ayarlaynz. q Yaklaåk 10 dakika sonra program seçme dümesini stop pozisyonuna ayarlaynz. q stediiniz yumuåama süresinden sonra, çamaårlar ykamak istedeiniz program seçiniz. Deterjan dozu doru ayarlanrsa, kireçten arndrma iålemine genel olarak gerek kalmaz. Eer yine de kireçten arndma iålemi yapmak istiyorsanz, kireçten arndrma maddesinin kullanlmas hususunda üreticinin kullanma talimatlarna dikkat ediniz. 28 Pis su pompasnn temizlenmesi Eer pis su veya deterjanl su gerektii åekilde tamamen boåaltlmazsa, pompann temizlenmesi gerekir. Böyle bir durumda pompa bir yabanc cisimden dolay bloke ediliyor olabilir veya çok tiftiklenen tekstiller ykanmå olabilir ve bu nedenle su boåaltlamyor olabilir. i (20 l kadar olabilir, uygun bir kab veya kova hazr bulundurunuz) d Haålanma tehlikesi!Çocuklar ve evcil hayvanlar cihaza yanaåtrmaynz. Pis suyun veya deterjanl suyun boåaltlmas 1. Pompa kapan sadece ykama suyu kabn içine akmaya baålayncaya kadar açnz. 4. Cihazn içindeki ykama suyu tamamen kapatnz ve alt kapaa akmå olan suyu hazr bulundurduunuz kaba dökünüz. boåalncaya kadar, yukarda tarif edilen son iki iålemi tekrarlaynz. 29 6. Pompa kapan dikkatlice çevirerek tamamen söküp çkarnz. 7. Pompa kapann ve yuvasnn içindeki yabanc maddeleri, tiftikleri ve dier tortular çkarp temizleyiniz. Pompa gövdesini deterjanl su artklarndan, tiftiklerden ve tortu artklarndan arndrnz. [. . . ] Balant hortumunu 24-40 mm çapnda bir hortum bilezii (yetkili satclarda bulabilirsiniz) ile sabitleyiniz. Pis suyun bir lavabo üzerinden boåaltlmas Dikkat Lavabonun tkacnn suyun akp boåalmasn önlememesine dikkat ediniz. 1. Lavaboya aslan su çkå hortumun düåmemesi için uygun bir önlem alnz. Suyun yeterince süratli boåalp boåalmadn 46 Cihazn Düzgün Ayarlanmas Cihazn ayarlanabilen ayaklar ve bir su terazisi sayesinde cihaz her istikamette ayarlayp dengeleyiniz: 1. Kontra somunu (1) uygun bir somun anahtar ile gevåetiniz. 2. [. . . ]

BLAUPUNKT BLUE MAGIC CX 130 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT BLUE MAGIC CX 130 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag