Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT BLUE MAGIC TL 130 INSTALLATION

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT BLUE MAGIC TL 130 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT BLUE MAGIC TL 130 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT BLUE MAGIC TL 130 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT BLUE MAGIC TL 130 INSTALLATION: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1328 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT BLUE MAGIC TL 130INSTALLATION

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 38 38 38 39 40 40 41 43 44 47 48 Kurma Klavuzu Ek bölüm ndeks . 50 3 Genel Bakå Yeni çamaår makineniz çok modern ve yüksek kaliteli bir ev cihazdr. Çamaår makineniz enerji, su ve deterjan kullanmnda çok tassaruflu olma özelliine sahiptir. Fabrikamzdan çkan her çamaår makinesinin fonksiyonlar ve kusursuz olmas titizlikle kontrol edilir. [. . . ] q Ek program sona erdikten sonra, program seçme dümesini stop pozisyonuna ayarlaynz. Çamaårlarn cihazdan çkarlmas q Su musluunu kapatnz. Eer çamaår doldurma kapa açlamyorsa: 2 dakika bekleyiniz (güvenlik fonksiyonu devrede) veya eer suda bekletme fonksiyonunu seçmiåtiyseniz, cihazn içinde hala su var demektir. b su boåaltma veya B skma programn seçin ve "M" tuåuna basnz. Dikkat Çamaår tamburunun içinde ve lastik contada yabanc maddeler (örn. i Çamaår makinesinin içinin kuruyabilmesi için, çamaår doldurma kapan açk braknz. 24 Özel Kullanmlar Çamaårlarn yumuåatlmas q Ayn renkte çamaårlar cihaza doldurunuz. q Yumuåatma maddesini (deterjan) üreticisinin talimatlar dorultusunda deterjan çekmecesinin ilgili gözüne (Bölme II) doldurunuz. q Program seçme dümesini renkliler 30 °C pozisyonuna ayarlaynz. q Yaklaåk 10 dakika sonra program seçme dümesini stop pozisyonuna ayarlaynz. q stediiniz yumuåama süresinden sonra, çamaårlar ykamak istedeiniz program seçiniz. Yumuåatc madde karåmå olan su, ykama iålemi için kullanlr. Çamaårlarn kolalanmas i Bu iålem için, çamaårlarn kesinlikle yumuåatc ile ykanmamå olmas gerekir. q Kolalama maddesinin dozunu yaklaåk 15 litre su için ayarlaynz. Böyle bir durumda pompa bir yabanc cisimden dolay bloke ediliyor olabilir veya çok tiftiklenen tekstiller ykanmå olabilir ve bu nedenle su boåaltlamyor olabilir. i (20 l kadar olabilir, uygun bir kab veya kova hazr bulundurunuz) d Haålanma tehlikesi!Çocuklar ve evcil hayvanlar cihaza yanaåtrmaynz. Pis suyun veya deterjanl suyun boåaltlmas 1. Pompa kapan sadece ykama suyu kabn içine akmaya baålayncaya kadar açnz. 4. Cihazn içindeki ykama suyu tamamen kapatnz ve alt kapaa akmå olan suyu hazr bulundurduunuz kaba dökünüz. boåalncaya kadar, yukarda tarif edilen son iki iålemi tekrarlaynz. 29 6. Pompa kapan dikkatlice çevirerek tamamen söküp çkarnz. 7. Pompa kapann ve yuvasnn içindeki yabanc maddeleri, tiftikleri ve dier tortular çkarp temizleyiniz. Pompa gövdesini deterjanl su artklarndan, tiftiklerden ve tortu artklarndan arndrnz. Servis kapan takn ve kapatn. Bir sonraki ykama iåleminde deterjann kullanlmadan atlmasn önlemek için: 10. 1 litre suyu deterjan bölmesi II'ye dökünüz. 11. b su boåaltma programn ayarlayp çalåtrnz. 30 Su giriå hattndaki süzgecin temizlenmesi Önce su giriå hortumundaki su basncn yok ediniz Eer su musluu açk olduu halde cihaza su akmazsa veya yeterince su akmazsa, su giriå hattndaki süzgeç temizlenmelidir. 1. [. . . ] Balant hortumunu 24-40 mm çapnda bir hortum bilezii (yetkili satclarda bulabilirsiniz) ile sabitleyiniz. Pis suyun bir lavabo üzerinden boåaltlmas Dikkat Lavabonun tkacnn suyun akp boåalmasn önlememesine dikkat ediniz. 1. Lavaboya aslan su çkå hortumun düåmemesi için uygun bir önlem alnz. Suyun yeterince süratli boåalp boåalmadn 46 Cihazn Düzgün Ayarlanmas Cihazn ayarlanabilen ayaklar ve bir su terazisi sayesinde cihaz her istikamette ayarlayp dengeleyiniz: 1. Kontra somunu (1) uygun bir somun anahtar ile gevåetiniz. 2. [. . . ]

BLAUPUNKT BLUE MAGIC TL 130 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT BLUE MAGIC TL 130 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag