Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT CHICAGO IVDM-7003 EU

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT CHICAGO IVDM-7003 EU kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT CHICAGO IVDM-7003 EU kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT CHICAGO IVDM-7003 EU kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT CHICAGO IVDM-7003 EU : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (8421 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BLAUPUNKT CHICAGO IVDM-7003 EU annexe 1 (8421 ko)
   BLAUPUNKT CHICAGO IVDM-7003 EU (773 ko)
   BLAUPUNKT CHICAGO IVDM-7003 EU annexe 1 (7462 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT CHICAGO IVDM-7003 EU

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] In Car Entertainment Multimedia 7 607 003 531 Aspen IVDM-7003 Chicago IVDM-7003 7 607 004 504 Kullanma ve montaj klavuzu www. blaupunkt. com Uzaktan kumanda ­ Genel fonksiyonlar 1 31 2 2 29 6 8 27 10 11 12 25 13 15 23 18 Uzaktan kumanda ­ Genel fonksiyonlar 1 MUTE tuµu Bir defa basldnda - Audio sesi kapatr Yeniden basldnda - Ses kapatma modunu iptal eder OPEN/CLOSE tuµu Ekrann içeri/dµar sürülmesi DISP / WALLPAPER tuµu Ekrann içeri sürülmesi: Saat göstergesi ile aktif sinyal kayna göstergesi arasnda geçiµ Ekrann dµar sürülmesi: Arka plan görüntüsünün (duvar kad) deiµtirilmesi / tuµlar VOL tuµu ile yüksetilir Ses seviyesi, tuµu ile alçaltlr Ses seviyesi, NAVI tuµu Navigasyon modu seçimi (sadece navigasyon sistemi bal ise, örn. TravelPilot EX-V) / ve / tuµlar Menü giriµlerinin seçimi ENTER tuµu Seçilen menü giriµinin onaylanmas SETUP tuµu Setup menüsünün çarlmas ve menüden çkmak DOWNMIX tuµu Çok kanall Surround sinyalinin stereo sinyaline dönüµtürülmesi B REAR tuµu Bal bir geri sürüµ kamerasnn gösterilmesi (özel aksesuar) TILT - / + tuµlar Ekran, - tuµu ile öne eilir Ekran, + tuµu ile arkaya eilir LCD tuµu Gösterge aydnlatmas rengini seçme SRC tuµu Sinyal kayna seçimi Setup menüsünde: Setup menüleri arasnda (DVD > AUDIO > SCREEN > USER) seçim SOUND / DSP tuµu Ses ayarlar menüsünün çarlmas / POWER tuµu Cihazn açlmas/kapatlmas 2 6 G I K 8 M O : ; < = ? 3 Uzaktan kumanda ­ DVD iµletimi 4 3 30 4 5 6 7 28 9 11 12 14 24 16 17 21 19 Uzaktan kumanda ­ DVD iµletimi 3 4 5 6 7 9 ; < > @ A C TA / AUDIO tuµu Dil seçimi AF / SUBTITLE tuµu Alt yaz dili seçimi veya alt yaznn iptal edilmesi Say tuµlar 0 - 9 Baµlk ve bölüm numarasnn girilmesi DISP / WALLPAPER tuµu DVD menüsünün çarlmas ve menüden çkmak / PLAY/PAUSE tuµu µletimi kesmek ve yeniden baµlatmak / RETURN tuµu µletimi kapatmak / ve / tuµlar Menü giriµlerinin DVD ana menüsünde seçilmesi ENTER tuµu DVD ana menüsünde seçimin onaylanmas / tuµu Geri/ileri hzl arama PTY / ZOOM tuµu Görüntü kesitinin büyütülmesi WIDE tuµu Görüntü formatnn deiµtirilmesi GOTO tuµu Bir baµln dorudan seçilmesi veya bölümün dorudan çarlmas için DVD menüsü E H L N REPEAT tuµu Bölüm veya baµlk tekrar RDS / MENU tuµu DVD ana menüsünün çarlmas ve menüden çkmak / tuµu Aµaya doru/yukarya doru bölüm seçimi REG / ANGLE tuµu DVD'de kaytl olmas halinde kamera perspektifi seçimi 5 Uzaktan kumanda ­ Radyo iµletimi 3 3 30 4 6 TA / AUDIO tuµu Trafik duyurularn öne almay açma/kapatma AF / SUBTITLE tuµu AF fonksiyonunu (Alternatif frekans) açma/kapama Say tuµlar 1 - 6 Kaydedilmiµ istasyonun çarlmas / tuµlar Aµaya doru/yukarya doru manüel istasyon arama PTY / ZOOM tuµu Mevcut program tipleri listesinin çarlmas RDS / MENU tuµu RDS ayarlar menüsünün çarlmas BAND tuµu Frekans band/hafza düzeyinin (FM1 > FM2 > FM3 > MW) seçilmesi / tuµlar Aµaya doru/yukarya doru otomatik istasyon arama REG / ANGLE tuµu REG fonksiyonunu (bölgesel programlar) açma/kapama 4 5 5 > @ 28 H J 26 14 24 16 L N Uzaktan kumanda ­ CD/CD deiµtirici/MP3 iµletimi 7 9 ; / PLAY/PAUSE tuµu µletimi kesmek ve yeniden baµlatmak tuµu µletimi kapatmak / tuµlar Dosya listesinde aµaya doru/yukarya doru bir sonraki sayfaya geçmek / tuµlar Aµaya doru/yukarya doru CD veya klasör seçimi 7 28 9 < ENTER tuµu Dosya listesinde sayfa kaydrarak seçilen dosyann çarlmas / tuµlar Geri/ileri hzl arama SCAN tuµu Parça veya dosyalarn yak. 10 saniye süreyle gösterilmesi REPEAT tuµu Parça/CD veya dosya/klasörün tekrarlanmas MIX tuµu Parça veya dosyalarn rasgele srayla çalnmas / tuµu Parça veya dosyann aµaya doru/yukarya doru seçimi > 11 12 14 D E F 22 21 20 21 L 7 Kumanda tuµlar ­ Cihaz 8 32 33 34 35 36 37 48 47 46 45 42 44 43 42 41 40 39 38 Kumanda tuµlar ­ Cihaz P Q SRC tuµu Sinyal kayna seçimi NAVI tuµu Navigasyon modu seçimi (sadece navigasyon sistemi bal ise, örn. TravelPilot EX-V) LCD cihaz ekran DIS / FLIP tuµu Ekran içeri sürülmüµ Ksaca baslmas: Saat göstergesi ile aktif sinyal kayna göstergesi arasnda geçiµ Uzun baslmas: Gösterge aydnlatmas rengini seçme Ekran dµar sürülmüµ Ekrann yatay biçimde öne doru eilmesi / CLOSE tuµu Ekrann içeri/dµar sürülmesi Dµar sürülebilen TFT ekran tuµu Çkarlabilir kumanda panelinin kilidini açma TUNE / tuµlar Radyo iµletimi: Otomatik istasyon arama DVD iµletimi: Bölüm seçimi CD/CD deiµtirici/MP3 iµletimi: Parça/dosya seçimi BND / BSM tuµu Ksa baslmas: Frekans band/hafza düzeyi seçimi Uzun baslmas: stasyonun otomatik olarak kaydedilmesi Reset tuu c [ Z stasyon tuµu 1 / -DISC CD deiµtirici/MP3 iµletimi: CD/klasörün aµaya doru seçimi stasyon tuµu 2 / DISC+ CD deiµtirici-/MP3 iµletimi: CD/klasörün yukarya doru seçimi stasyon tuµu 3 / ZOOM DVD iµletimi: Görüntü bölümünün büyütülmesi stasyon tuµu 4 / RPT DVD/CD/CD deiµtirici/MP3 iµletimi: Bölüm veya baµlk/ baµlk veya CD/dosya veya klasörün tekrarlanmas stasyon tuµu 5 / MIX CD/CD deiµtirici/MP3 iµletimi: Parçalarn/dosyalarn rasgele srayla çalnmas stasyon tuµu 6 / SCAN CD/CD deiµtirici/MP3 iµletimi: Parçalarn/dosyalarn yak. [. . . ] 4. / / / butonlar ile münferit menü giriµleri arasnda seçim yapabilirsiniz. Menü giriµini onaylamak için OK butonuna dokununuz. DVD ana menüsü görüntülenir. Uzaktan kumandada: 1. 3. / / / tuµlar ile münferit menü giriµleri arasnda seçim yapabilirsiniz. Menü giriµini onaylamak için ENTER tuµuna basnz. 41 Audio CD iµletimi Audio CD menüsü 42 A B C D E Audio CD iµletiminde dokunmatik ekran menüsü AUDIO - CD RADIO CD - C AUX 1 AUX AUX 2 AUX NAVI NA NORMAL A Audio­CD TRACK 01 TImE 00:02'35 NORMAL No Title 1 Track 1 K No Title 1 Track 1 2 Track 2 B 2 Track 2 3 Track 3 4 Track 4 5 Track 5 C D E Setup Rear Disp Func J 3 Track 3 4 Track 4 5 Track 5 H A B C D E F G H J K TEXT 13:05 F G Sound L K J H G F Gösterge: Çalmµ olan güncel parça Gösterge: Geçen süre Gösterge: µletim (Normal, Repeat, Scan, Mix) Gösterge: µletim, ara verme, hzl arama iµlemi Buton: µletimi kesmek/baµlatmak Buton: Aµaya doru/yukarya doru parça seçimi Gösterge: Grafiksel ekolayzer (sadece Chicago IVDM-7003) Gösterge: Saat Gösterge: CD metin bilgisi (mevcutsa) Gösterge: Parça listesi Gösterge: CD ad (CD metni mevcutsa) A B C D E F G H J K L Sinyal kaynann seçilmesi µletmi baµlatmak/kesmek µletimi kapatmak Aµaya doru/yukarya doru parça seçimi Geri/ileri hzl arama iµlemi Dokunmatik ekran menüsünden çkmak Mix, Repeat, Scan fonksiyonlar menüsünün çarlmas Arka plan görüntüsünün deiµtirilmesi Bal bir geri sürüµ kameras görüntüsünün gösterilmesi Setup menüsünün çarlmas Ses ayarlar menüsünün çarlmas Audio CD iµletimi Audio CD iµletiminin açlmas 1. Ekranda: Dokunmatik ekran menüsünü çarmak için ekrann butonuna dokununuz. Uzaktan kumandada: Parça seçimi Yukarya doru bir parça seçimi için: 1. Ekranda: Tekrar menüsünde tekrar butonuna veya dokunmatik ekran butonuna dokununuz. butonuna Cihazda veya uzaktan kumandada: Audio CD menüsü görüntüleninceye kadar SRC tuµuna basnz. Not: Bir audio CD takldnda cihaz, otomatik olarak audio CD iµletimine geçer. parçasn dinlersiniz. - T02-0248 Ekran içeri sürülmüµ durumda iken gösterge: Parça, süre Cihazda veya uzaktan kumandada: Tekrar Aµaya doru bir parça seçimi için: 1. µletimi kesmek (ara verme) µletimi kesebilir ve yeniden baµlatabilirsiniz. Ekranda: butonuna veya dokunmatik ekran menüsünde butonuna dokununuz. µletime devam etmek için tuµa tekrar basnz. Ekranda: Tekrar butonuna veya dokunmatik ekran butonuna dokununuz. Butona bir defa menüsünde dokunulduunda güncel parça yeniden baµlatlr. Tuµa bir defa basldnda güncel parça yeniden baµlatlr. Not: Hzl parça seçimi için uzaktan kumandann veya tuµunu, aµaya veya yukarya doru hzl parça seçimi baµlayncaya kadar basl tutunuz. 43 Audio CD iµletimi Hzl arama iµlemi Bir parçann çalnmas srasnda belirli bir pasaj aramak istiyorsanz, bunu hzl arama iµlemi ile yapabilirsiniz. Ekranda: Dokunmatik ekran menüsünde geri veya ileri veya butonuna dokununuz. hzl gidiµ için Uzaktan kumandada: Geri veya ileri hzl gidiµ için veya tuµuna basnz. Butona tekrar dokunarak veya tuµa tekrar basarak arama hzn deiµtirirsiniz (1, 5 kat, 2 kat, 3 kat, 4 kat). Seçilen hz ekranda gösterilir A. Audio­CD No Title 1 Track 1 2 Track 2 3 Track 3 TRACK 44 stediiniz konumu buldunuz ve iµletimi normal hzda devam ettirmek istiyorsunuz. Uzaktan kumandada: butonuna / PLAY/PAUSE tuµuna basnz. Not: Parçann baµna/sonuna ulaµldnda hzl arama iµlemi otomatik olarak sona erer. Parçann tekrarlanmas (Repeat) Repeat fonksiyonu ile güncel parça, siz bu fonksiyonu kapatncaya kadar tekrarlanr. 01 TImE 00:02'35 NORMAL 1. Ekranda: Dokunmatik ekran menüsünde ve sonra Repeat butonuna dokununuz. [. . . ] Sa ve sol yan taraftaki kilit yaylar kilitleninceye kadar (kesin duyulan bir kilitlenme veya yerine oturma sesi), her iki çerçeve kenarna hafif basnç uygulayarak, cihaz içeri itiniz. çeri itme esnasnda ekrana, dümelere veya µalterlere basmaynz. 2. 2 Montaj pozisyonu Montaj açs 0° ve +20° arasnda olmaldr. Aspen/Chicago IVDM-7003, dik konumda monte edilmek için uygun deildir. 2. 6 Amplifikatörün montaj Amplifikatörü ekteki köµebentler ile uygun bir yere monte ediniz (bkz. Fann çkµ deliinin önünün kapatlmamasna dikkat ediniz. [. . . ]

BLAUPUNKT CHICAGO IVDM-7003 EU KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT CHICAGO IVDM-7003 EU kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag